Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Vasco Alves Cordeiro elett bħala President ġdid tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni  

“Għal Ewropa magħmula minn kulħadd, għal kulħadd. Għal kull raħal, belt u reġjun.”

Vasco Alves Cordeiro ġie elett mill-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) bħala l-President il-ġdid tagħhom għas-sentejn u nofs li ġejjin. Il-membru tal-Parlament Reġjonali tal-Azores se jmexxi l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali, u se jiffoka fuq it-tisħiħ tad-demokrazija, id-difiża tal-politika ta’ koeżjoni, l-ilħuq tal-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku tal-UE u t-tisħiħ tal-appoġġ reġjonali għall-Ukrajna. Il-membri tal-KtR ħatru wkoll lil Apostolos Tzitzikostas, Gvernatur tal-Maċedonja Ċentrali fil-Greċja, bħala l-Ewwel Viċi President il-ġdid tagħhom.

Meta tkellem quddiem 329 membru tal-KtR mis-27 Stat Membru kollha tal-UE, Vasco Alves Cordeiro, elett b’akklamazzjoni, beda billi enfasizza li kien il-Parlament tal-Azores li tah il-leġittimità demokratika li jkun membru tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni: “Huwa minħabba l-impenn tiegħi lejn l-Azores li ninsab hawn illum.Mingħajru, ma kontx inkun hawn.

Huwa u jippreżenta l-prijoritajiet għall-mandat tiegħu, il-President il-ġdid qal li “dak li jeħtieġu ż-żminijiet attwali huwa Ewropa aktar b’saħħitha u aktar ġusta, għal kulħadd. Ewropa aktar b’saħħitha li l-progress tagħha jkun ibbażat fuq l-affermazzjoni – konkreta u mingħajr l-ebda tlaqliq – tal-valuri u l-prinċipji fundamentali tagħha, bħal-libertà, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, it-tolleranza, l-istat tad-dritt u d-demokrazija, fost oħrajn. Ewropa aktar b’saħħitha li hija bbażata wkoll fuq il-promozzjoni ta’ parteċipazzjoni akbar u sistematika taċ-ċittadini fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet.”

Huwa u jirreferi għall-futur tal-Ewropa, Vasco Alves Cordeiro enfasizza li “ir-rispons għall-konklużjonijiet tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa huwa ta’ sfida għall-azzjoni, il-kredibbiltà u saħansitra l-fiduċja tal-istituzzjonijiet Ewropej kollha. Mhux possibbli li nistiednu u nħeġġu liċ-ċittadini biex jieħdu sehem f’dan l-eżeċizzju ta’ demokrazija sabiex niddefinixxu dak li huma jemmnu x’għandha jew x’ma għandhiex tkun l-Ewropa, u wara nqisu, pereżempju, li kwalunkwe ħaġa li tista’ tinvolvi l-emendar tat-Trattati hija suġġett ta’ tabù.”

Fid-dawl tal-gwerra li għaddejja kontra l-Ukrajna, Vasco Alves Cordeiro jixtieq li l-KtR ikompli jappoġġja lill-Ukrajna u jsaħħaħ il-perspettiva Ewropea fil-pajjiż u għamilha ċara li “il-bliet u l-irħula tal-Ewropa jinsabu fuq quddiem nett fl-appoġġ għall-proċess tal-integrazzjoni tal-Ukrajna fil-familja kbira Ewropea.” Huwa żied jgħid: “Irridu nappoġġjaw lill-imsieħba Ukreni tagħna fil-preżent u fil-futur għar-rikostruzzjoni. Din hija r-raġuni għaliex qed inniedu l-Alleanza għall-Ukrajna matul din il-plenarja.”

Fl-aħħar nett, il-President il-ġdid indika li l-Unjoni Ewropea għandha tiffoka fuq l-iżgurar tar-rwol tal-politika ta’ koeżjoni bħala pilastru tal-proġett Ewropew, u tiżgura li l-ebda persuna u l-ebda post ma jitħallew jibqgħu lura. “It-tnaqqis fis-saħħa tal-politika ta’ koeżjoni fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali futur ta’ wara l-2027 hija riskju li m’għandux u ma jistax jiġi injorat. Għalhekk, il-Kumitat tar-Reġjuni jrid iżomm il-pożizzjoni tiegħu fid-difiża ta’ politika li fadlilha ħafna x’tagħti għall-kisba ta’ din l-idea li ħadd ma jitħalla jibqa’ lura, jiġifieri, l-ideal proprju tal-Unjoni.”

Vasco Alves Cordeiro ilu membru tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni mill-2013 u serva bħala l-Ewwel Viċi President tal-istituzzjoni minn Frar 2020 sa Ġunju 2022. Fl-2012, ġie elett President tal-Gvern Reġjonali tal-Azores għall-ewwel darba, pożizzjoni li għaliha reġa’ ġie elett fl-2016, u, f’dik il-kapaċità, irrappreżenta r-reġjun fil-livell Ewropew u internazzjonali. Cordeiro huwa t-tieni president Portugiż ta’ istituzzjoni tal-UE u l-ewwel President Portugiż tal-Kumitat tar-Reġjuni; huwa wkoll l-uniku President ta’ istituzzjoni tal-UE li ġej minn reġjun ultraperiferiku tal-UE.

Aktar informazzjoni:

Persuna ta’ kuntatt:

Kelliema f’isem il-President:

Monica Tiberi

Tel. +32 479517443

Monica.Tiberi@cor.europa.eu

Uffiċjal tal-istampa

Theresa Sostmann

Tel. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ELECTION-PRESIDENT.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023