Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
#EURegionsWeek tqiegħed il-koeżjoni fil-qalba tal-futur tal-Ewropa  
Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet tagħti bidu għas-16-il edizzjoni tagħha fi Brussell

Taħt it-titlu “Il-futur tal-Ewropa huma z-żġħażaġħ, ir-reġjuni u l-bliet - Il-futur tal-Ewropa hija l-unità u l-koeżjoni" mijiet ta’ mexxejja lokali u reġjonali u l-mexxejja ewlenin tal-UE nġabru fi Brussell fit-8 ta’ Ottubru sabiex jagħtu bidu għall- Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet . Il-konferenza annwali koorganizzata mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) u l-Kummissjoni Ewropea huwa l-akbar avveniment dwar l-iżvilupp reġjonali kullimkien fid-dinja.

Stabbilita fl-1988, il-politika ta’ koeżjoni tal-UE matul 30 sena saret l-għodda prinċipali ta’ investiment, tappoġġja l-bliet u r-reġjuni sabiex joħolqu impjiegi u tkabbir ekonomiku, żżid il-kompettitività u l-iżvilupp sostenibbli, kif ukoll ittejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. L-għan ewlieni tagħha huwa li tindirizza d-disparitajiet bejn u fi ħdan ir-reġjuni tal-UE u tikkontribwixxi għall-iżvilupp armonjuż u l-benesseri tal-Ewropej.

Fid-diskors tieħu fil-ftuħ, il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Karl-Heinz Lambertz, qal L-investiment fil-koeżjoni huwa ħafna aktar minn sempliċement flus: huwa riflessjoni tal-valuri fundamentali Ewropej. Permezz tal-kooperazzjoni bejn il-gvernijiet tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali, dan juri li nistgħu ngħelbu il-problemi ewlenin tas-seklu 21 billi naħdmu flimkien, b’solidarjetà. Li din titkisser tmur kontra l-għanijiet tal-UE ta’ koeżjoni territorjali, ekonomika u soċjali. Illum aktar minn qatt qabel, neħtieġu politika ta’ koeżjoni b’saħħitha jekk l-UE għandha tirbaħ il-qlub u l-imħuħ taċ-ċittadini li sservi. Unjoni mingħajr koeżjoni ma tistax teżisti.

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker qal: Illum qed nitkellmu dwar il-futur tar-reġjuni u l-bliet – iżda fil-fatt qed nitkellmu ħafna fuq il-futur tal-Unjoni tagħna, peress li t-tnejn huma marbutin mill-qrib. Matul l-għaxar snin li jmiss, il-Kummissjoni se tkompli tappoġġja r-reġjuni u l-bliet sabiex jiksbu t-tranżizzjoni lejn ekonomija aktra innovattiva u ekoloġika, għall-impjiegi, t-tkabbir u l-progress soċjali. Il-Politika ta’ Koeżjoni, wieħed mill-eżempji l-aktar konkreti tas-solidarjetà tal-UE, se taqdi rwol kruċjali f’din, kif ukoll Orizzont Ewropa, Erasmus+, InvestEU u l-programmi kollha l-oħra u l-inizjattivi tal-proposta tagħna għall-baġit tal-UE għall-futur. Sabiex dan l-appoġġ jilħaq lir-reġjuni u l-bliet fi żmien xieraq, ftehim dwar il-baġit tal-UE li jmiss fuq terminu twil qabel l-elezzjonijiet Ewropej huwa essenzjali.

Il-Kummissarju tal-politika reġjonali Corina Creţu ddikjarat li: Jiena kburija bil-proposta għal politika ta’ koeżjoni ġdida, aktar moderna, flessibbli u semplifikata li ppreżentajna f’Mejju . Madankollu, fadal aktar xogħol xi jsir. Sabiex l-investiment ikun jista’ fil-fatt jibda fl-2021 jeħtieġ li nibdew nippjanaw il-programmi li jmiss minn issa. Illum huwa l-ewwel jum tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet. Din hija opportunità tajba sabiex niddiskutu l-futur tal-politika ta’ koeżjoni, u għalhekk jien se nippreżenta s-suġġerimenti tiegħi sabiex ngħinu lill-Istati Membri u r-reġjuni sabiex ifasslu l-programmi tagħhom.

Pavel Telička , Viċi-President tal-Parlament Ewropew, qal: " Il-politika ta’ koeżjoni hija l-akbar espressjoni ta’ solidarjetà fl-UE. L-investimenti li saru permezz tagħha jiksbu l-objettivi fuq terminu twil tal-Unjoni. Għalhekk, huwa importanti li nimmassimizzaw il-potenzjal tagħha wara l-2020, billi nsaħħu l-flessibilità tagħha, l-valur miżjud, kif ukoll il-koerenza u l-konsistenza tagħha mal-proċess tas-Semestru Ewropew. Permezz ta’ aktar iffukar fl-infiq tagħna, valutazzjoni objettiva kontinwa bbażata fuq indikaturi u, jekk ikun hemm bżonn, korrezzjonijiet, aħna se nagħtu spinta lit-tkabbir ekonomiku, filwaqt li noħolqu opportunitajiet ġodda speċjalment f’oqsma ta’ perspettiva għaċ-ċittadini madwar l-Ewropa. Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet toffri opportunità kbira sabiex jiġi diskuss il-futur tal-Politika ta’ Koeżjoni ma dawk li għandhom l-għarfien espert fil-prattika.”

Sabiex jippreżenta l-każ għal politika ta’ koeżjoni b’saħħitha għar-reġjuni u l-bliet kollha wara l-2020, il-Kumitat, flimkien mal-assoċjazzjonijiet ewlenin tal-UE li jirrappreżentaw ir-reġjuni u l-bliet, is-sena l-oħra nieda il- #CohesionAlliance - moviment “grassroots” miftuħ għal kull min jemmen li l-politika ta’ koeżjoni tal-UE trid tkompli tkun pilastru tal-futur tal-UE. Mnn meta tnediet is-sena l-oħra waqt il-ftuħ tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet, id- dikjarazzjoni tal-Alleanza ġiet iffirmata minn aktar minn 8000 sostenitur, inklużi 114-il reġjun, 110 bliet u kontej, 45 assoċjazzjoni tal-gvernijiet reġjonali u lokali, 30 Membru tal-Parlament Ewropew, 35 assoċjazzjoni settorjali tal-UE u 141 imsieħeb istituzzjonali oħra bħal universitajiet, ċentri ta’ riċerka u Raggruppamenti Ewropej ta’ Kooperazzjoni Territorjali (REKT) Il-#CohesionAlliance għadha miftuħa għall-iffirmar u se ssegwi mill-qrib in-negozjati tal-baġit interistituzzjonali li jinsabu għaddejjin.

Kuntest:

Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet kull sena tiġbor eluf ta’ parteċipanti minn amministrazzjonijiet lokali, reġjonali u Ewropej, akkademiċi u esperti biex jiddiskutu u jiskambjaw fehmiet dwar l-aspetti differenti tal-politika ta’ koeżjoni f’aktar minn 170 workshop, seminars, taħditiet u laqgħat mifruxa fuq erbat ijem. L-edizzjoni ta’ din is-sena tenfasizza b’mod speċjali l-ħtieġa għal Politika ta’ Koeżjoni b’saħħitha lil hinn mill-2020 sabiex jingħelbu barrieri strutturali, jingħata spinta lill-kapital uman u titjieb il-kwalità tal-ħajja; il-ġestjoni tal-impatti lokali tal-globalizzazzjoni, it-trasformazzjoni diġitali u t-tibdil fil-klima u strateġiji reġjonali u lokali effettivi għaż-żgħażagħ, l-integrazzjoni tal-migranti u l-inklużjoni soċjali.

Tista’ tniżżel stampi u r- reġistrazzjoni reġistrazzjoni tal-avveniment b’xejn.

Kuntatt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023