Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-“metodu ġdid ta’ ħidma” tal-UE permezz ta’ impenn wiesa’ u fit-tul maċ-ċittadini: xi jmiss?  

Fl-okkażjoni tas- Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet organizzat f’Bucharest fl-14 u l-15 ta’ Marzu, Karl-Heinz Lambertz, President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR), u Luca Jahier, President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE), tennew is-sejħa tagħhom biex l-istituzzjonijiet tal-UE jaħdmu flimkien biex jistabbilixxu “ mekkaniżmu permanenti għal konsultazzjoni strutturata tal-UE  maċ-ċittadini, il-bliet, ir-reġjuni u s-soċjetà ċivili matul il-mandat li jmiss (2019-2024).

F’dawn l-aħħar snin, l-istituzzjonijiet fil-livell tal-UE, nazzjonali u lokali kollha ppruvaw jinvolvu liċ-ċittadini biex itejbu l-kwalità, it-trasparenza u l-aċċettazzjoni tat-tfassil tal-politika tal-UE. Illum, il-Presidenti taż-żewġ korpi konsultattivi tal-UE, Luca Jahier, mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u Karl-Heinz Lambertz, mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, tennew it-talba tagħhom lill-Parlament Ewropew, lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Kunsill Ewropew biex jistabbilixxu mekkaniżmu permanenti konġunt għal “Konsultazzjonijiet taċ-Ċittadini Ewropej”.

Aktar minn qatt qabel, l-Unjoni Ewropea teħtieġ rinaxximent tat-twemmin u l-valuri tagħha. Dan jinkludi l-mod li bih l-istituzzjonijiet tal-UE jindirizzaw it-tħassib taċ-ċittadini u jinvolvuhom b’mod aktar dirett fit-teħid tad-deċiżjonijiet. L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jistgħu jaqdu rwol kruċjali hawnhekk u jinsabu lesti biex jibdew djalogu ġdid maċ-ċittadini “, qal Luca Jahier .

Id-demokrazija tibda fir-reġjuni u l-bliet tagħna. Jiġu eletti l-eqreb tan-nies u jiġu involuti maċ-ċittadini ta’ kuljum. Nistieden lill-mexxejja lokali fl-Istati Membri kollha tal-UE biex jagħmlu sforz aktar ikkoordinat biex jimpenjaw ruħhom darba fis-sena f’dibattitu verament Ewropew. Dibattitu bħal dan għandu jkun iffokat fuq temi li huma l-aktar importanti u li jiġu indirizzati lura għal-livell tal-UE inkluża sejħa għal azzjoni. Mhuwiex biżżejjed li wieħed jisma’ jekk irridu li l-Ewropa ssir aktar demokratika ”, qal Karl-Heinz Lambertz .

Iż-żewġ Presidenti tkellmu fil-15 ta’ Marzu fis-Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet f’Bucharest, avveniment koorganizzat mill-KtR u l-Presidenza Rumena tal-UE, li jlaqqa’ flimkien aktar minn 700 sindku u rappreżentant elett mill-gvernijiet u l-parlamenti reġjonali. Sa mill-2015, il-KtR organizza aktar minn 200 djalogu taċ-ċittadini li involvew 40,000 ċittadin fis-27 Stat Membru. Il-KESE impenja ruħu mas-soċjetà ċivili f’27 konsultazzjoni nazzjonali, fejn ħadu sehem aktar minn 1,000 rappreżentant tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

Sfond

Fit-13-14 ta’ Diċembru 2018, il-Kunsill Ewropew iddiskuta r-riżultati ta’ 1,700 konsultazzjoni taċ-ċittadini u djalogi li saru mill-gvernijiet nazzjonali dwar “il-futur tal-Ewropa”. Il-President Jahier u l-President Lambertz kienu l-ewwel li rreaġixxu, fejn issuġġerixxew li jiġi stabbilit “mekkaniżmu permanenti għal konsultazzjonijiet strutturati u djalogi maċ-ċittadini”. Tali mekkaniżmu jinvolvi parlamenti u assembleji reġjonali, awtoritajiet lokali, u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili bil-għan li jkun hemm impatt fuq iċ-ċiklu ta’ politika tal-UE fuq bażi regolari. Il-proġett bħalissa qed jiġi diskuss bejn l-istituzzjonijiet tal-UE bil-għan li jitnieda fi tmiem is-sena d-dieħla.

 

Aktar informazzjoni:

Is-sejħa għal mekkaniżmu permanenti tal-UE għal konsultazzjonijiet u djalogi strutturati maċ-ċittadini
It-8 edizzjoni tas-Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet

 

Punt ta’ kuntatt:                           

Nathalie Vandelle
Tel. +32 (0)2 282 24 99
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Ingħaqad man-Network #EUCouncillors
Ingħaqad man-Network #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023