Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-UE jeħtieġ li tagħti ħafna aktar flus għall-integrazzjoni tal-immigranti  
Il-mexxejja lokali u reġjonali tal-UE jwissu kontra żbilanċ tal-pjanijiet taf-finanzjament tal-UE għal kontroll fil-fruntieri u l-ġestjoni tal-migrazzjoni.

Il-mexxejja lokali u reġjonali ħeġġew lill-Unjoni Ewropea sabiex iżżid id-daqs tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil bi kważi EUR 6 biljun fl-2021-27. Fi twissija lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-UE kontra li jkun hemm “enfasi eċċessiva fuq il-kontroll fil-fruntieri”, jitolbu wkoll sabiex bejn wieħed u ieħor terz tal-fond jintefaq fuq il-ġestjoni tal-migrazzjoni legali u l-integrazzjoni, u sabiex xi infiq fuq l-integrazzjoni jsir obbligatorju.

It-talba mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR), li saret fir-rakkomandazzjonijiet adottati fid-9 ta’ Ottubru, ġew xahar wara li l-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker, qal li l-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil (AMF) għandu jingħata EUR 10.4 biljun fuq perjodu ta’ seba’ snin, żieda ta’ 51%. Ir-rakkomandazzjoni tal-KtR, adottata f’ emenda , hija li l-fond għandu jkollu kważi EUR 16.2 biljun, spinta li taqbel mal-proposta tal-Kummissjoni li jinżdiedu l-flus għal kontrolli fil-fruntiera b’ 240% permezz ta’ varjetà ta’ fondi.

Ir-relatur ġenerali tal-KtR dwar Il- Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil , Peter Bossman (SI/PSE, sindku ta’ Piran, qal: “Aħna lkoll irridu ġestjoni ta’ migrazzjoni effiċjenti u koordinata, iżda dawn l-ideat jeħtieġu titjib sinifikanti qabel ma nistgħu ngħidu li l-flus tal-UE se jintefqu b’mod għaqli u xieraq. Il-ġestjoni tal-migrazzjoni tirrikjedi rispons konvinċenti għall-aspetti kollha tal-migrazzjoni - il-migrazzjoni irregolari, l-ażil, il-migrazzjoni legali, l-integrazzjoni, kif ukoll il-kawżi primarji tal-migrazzjoni. Id-deċiżjoni li titneħħa ‘integrazzjoni’ mill-isem tal-fond hija indikattiva u inkwetanti, u huwa l-biżà tagħna li l-approċċ ġenerali jiffoka fuq li nibnu ħitan aktar milli nsibu approċċ bilanċjat għall-ġestjoni. L-Ewropa jeħtieġ li taħseb b’mod serju dwar kif se tintegra l-persuni ġodda li huma diġà fil-komunitajiet tagħna.”

Huwa kompla: “Barra minn hekk, koordinazzjoni effettiva tirrikjedi kollaborazzjoni mal-awtoritajiet lokali u reġjonali, li huma responsabbli għal, pereżempju, il-biċċa l-kbira mill-miżuri ta’ integrazzjoni fuq żmien qasir. Sfortunatament, il-proposti attwali jinjoraw it-talbiet ripetuti tagħna sabiex il-bliet u r-reġjuni jingħataw rwol fil-ġestjoni tal-fond. L-awtoritajiet lokali u reġjonali għenu ħafna lill-Ewropa fi sforzi biex jaċċettaw, jagħtu djar, jintegraw u jimpjegaw lir-refuġjati u l-migranti li waslu fl-2015. Ir-riforma ta’ politika kumplessa f’nofs kriżi hija diffiċli, iżda issa – bin-numru ta’ wasliet sinifikantament aktar baxx – nisperaw li dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fl-UE jkunu jistgħu jiftehmu dwar riforma li hija bilanċjata sew u li tirrikonoxxi l-valur tal-ħidma mal-politiċi fil-prattika.”

Fost rakkomandazzjonijiet oħra, il-KtR jitlob lir-reġjuni u l-bliet sabiex ikollhom aċċess dirett għal finanzjament tal-UE waqt kriżijiet, sabiex jiżguraw li l-flus jilħqu lill-awtoritajiet li qegħdin iħabbtu wiċċhom ma’ sfidi partikolari malajr. Bħala parti mill-promozzjoni ta’ politika tal-migrazzjoni komprensiva Ewropea, il-KtR qalet li Stati Membri li jiddevvjaw mil-linji gwida tal-infiq għandu jiġu mitluba jipprovdu “spjegazzjoni dettaljata” li turi “kif se jiżguraw li din l-għażla ma tipperikolax il-ksib” tal-objettivi tal-AMF.

Il-flus mill-AMF qed jintefqu attwalment, pereżempju, fit-titjib ta’ servizzi ta’ akkomodazzjoni u akkoljenza għall-persuni li jfittxu l-ażil, assistenza lil persuni vulnerabbli, skambju ta’ informazzjoni u kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, u kampanji ta’ informazzjoni f’pajjiżi mhux fl-UE.

L-opinjoni tal-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil hija waħda minn sensiela ta’ risponsi mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-proposti tal-Kummissjoni Ewropea għall-baġit tal-UE għall-2021-27. Fid-9 ta’ Ottubru, il-KtR adotta wkoll rakkomandazzjonijiet dwar il-proposta tal-baġit ġenerali u dwar partijiet speċifiċi tal-baġit propost: Orizzont Ewropa, dwar riċerka ; il- Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) ; il- programm dwar id-Drittijiet u l-Valuri ; u Il-futur tal-programm LIFE (Għall-ambjent u Azzjoni Klimatika) .

Ukoll fid-9 ta’ Ottubru, il-President tal-KtR, Karl-Heinz Lambertz , għamel diskors importanti fejn iddeskriva l-perspettiva reġjonali u lokali rigward l-istat tal-Unjoni Ewropea, fejn huwa appoġġa “kampanja li tenfasizza l-proġetti ta’ integrazzjoni li qegħdin jiġu implimentati fil-bliet u r-reġjuni tagħna”.

Eżempji tal-ħidma li qiegħda ssir mill-awtoritajiet lokali u reġjonali ġew enfasizzati matul dibattitu dwar il-migrazzjoni fil-plenarju tal-KtR fl-10 ta’ Ottubru. B’mod partikolari, Maria Angeles Elorza Zubiria (ES/ALDE) fasslet dettalji dwar inizjattiva ta’ integrazzjoni ġdida li saret mill-gvern tal-Pajjiż Bask, Basilio Horta (PT/PSE) ippreżenta l-pjan tal-belt ta’ Sintra għall-akkoljenza u l-integrazzjoni tal-migranti, u Luc Van de Brande (BE/PPE) minn Flanders ippromova l-valur tal-iżvilupp ta’ sħubijiet bejn il-gvernijiet lokali Ewropej u Afrikani bħala kontribuzzjoni għall-ġestjoni tal-migrazzjoni.

Kuntatt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/8TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 8th meeting of the European Migration Forum
20.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023