Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-UE għandha tagħti prijorità lill-bijodiversità u t-tibdil fil-klima, filwaqt li n-NU tiftħilna għajnejna  
Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jistieden lill-UE żżid l-isforzi b’reazzjoni għar-rapport “profondament allarmanti” tan-NU.

L-Unjoni Ewropea għandha tpoġġi l-bijodiversità, flimkien mal-isforzi biex jitnaqqsu b’mod radikali l-emissjonijiet tal-karbonju, fil-quċċata tal-aġenda tagħha. Dan qalu l-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fis-7 ta’ Mejju bi tweġiba għal rapport tan-Nazzjonijiet Uniti li jwissi li “s-sistema tagħna ta’ appoġġ għall-ħajja” – id-dinja naturali – tinsab f’riskju dejjem akbar, b’miljun speċi jiffaċċjaw l-estinzjoni. Il-President Karl-Heinz Lambertz iddeskriva r-rapport bħala “sejħa ta’ emerġenza lil-livelli kollha ta’ gvern” biex jaħdmu flimkien.

Ir-rapport mill-IPBES (Pjattaforma Intergovernattiva tal-Politika tax-Xjenza dwar il-Bijodiversità u s-servizzi Ekosistemiċi), li s- sejbiet ewlenin tagħhom ġew ippubblikati min-NU fis-6 ta’ Mejju, jirrifletti l-konklużjonijiet ta’ xjenzati minn madwar id-dinja li nsiltu minn 15,000 studju akkademiku. Ir-rapport huwa bla ħabi u ċar fit-twissijiet tiegħu. Jistqarr li l-bijodiversità qed tonqos b’rata bla preċedent fl-istorja tal-bniedem, qed imutu speċijiet b’pass dejjem aktar mgħaġġel u l-bniedem qed “idgħajjef il-pedamenti tal-ekonomija, tal-għajxien, tas-sigurtà tal-ikel, tas-saħħa u tal-kwalità tal-ħajja madwar id-dinja”.

Il- President Lambertz (BE/PSE) qal: “In-natura tagħtina l-ħajja – u qed neqirduha. Matul dawn l-aħħar ħamsin sena laħħaqna mal-isfida li nitimgħu popolazzjoni globali li qed tikber b’rata mgħaġġla. Dan wettaqnieh b’suċċess kbir, iżda bi prezz qares għad-dinja naturali. Neħtieġu b’urġenza li nsibu mod kif nitimgħu lid-dinja u niżguraw żvilupp sostenibbli, filwaqt li nirrestawraw il-bijodiversità. Din il-kriżi teħtieġ reazzjoni konġunta mil-livelli kollha ta’ gvern, inklużi l-bliet u r-reġjuni. Flimkien mal-indirizzar tat-tibdil fil-klima, il-protezzjoni tal-bijodiversità għandha titqiegħed fil-quċċata tal-aġenda tal-UE. Għadu mhux tard wisq biex niżguraw dinja b’diversità bijoloġika u mingħajr karbonju, iżda dan jeħtieġ investiment u sforzi konġunti li jħallu riżultati fuq livell lokali.”

Roby Biwer (LU/PSE), l-1 Viċi President tal-Kummissjoni ENVE tal-KtR u r- relatur dwar il-bijodiversità , qal: “Il-bijodiversità għandha titqies bħala l-pedament ta’ saħħitna u tal-benesseri tagħna. Din tirfed il-funzjonament tal-ekosistemi li niddependu fuqhom; u minħabba li tikkostitwixxi l-ambjent li ngħixu fih, jeħtieġ li l-biodiversità nipproteġuha, filwaqt li nitgħallmu ngħixu f’armonija mal-ekosistemi tagħna.”

Is-Sur Biwer enfasizza li l-votanti Ewropej jifhmu r-rabta profonda bejn il-bijodiversità u l-azzjoni klimatika, filwaqt li jikkwota stħarriġ tal- Ewrobarometru ppubblikat fis-6 ta’ Mejju li sab li “żewġ terzi tal-Ewropej jaqblu bi sħiħ li l-ħarsien tan-natura huwa essenzjali biex nindirizzaw it-tibdil fil-klima”.

Il-KtR jinsab involut fl-iżvilupp tal-qafas globali u Ewropew ta’ politika fir-rigward tal-bijodiversità għal wara l-2020. Ir- rakkomandazzjonijiet adottati mill-KtR f’Ottubru 2018 jinsistu – l-istess bħar-rapport IPBES – dwar il-ħtieġa li l-bliet u r-reġjuni tal-Ewropa jsiru entitajiet sostenibbli li jikkonservaw in-natura, jirrestawraw il-bijodiversità, iżommu u jtejbu s-servizzi tal-ekosistema filwaqt li jissodisfaw il-ħtiġijiet kritiċi tal-popolazzjonijiet tagħhom. Il-KtR appella għall-iżvilupp ta’ Strateġija tal-UE dwar il-Bijodiversità għal wara l-2020 li tkun ambizzjuża, marbuta biż-żmien u xprunata mix-xjenza biex issalva d-diversità u l-abbundanza tal-ħajja fid-dinja. Insista wkoll fuq ir-rikonoxximent espliċitu fil-politiki tal-UE u tan-NU li l-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom rwol indispensabbli x’jaqdu fil-promozzjoni tal-bijodiversità, u biex il-bliet u r-reġjuni jingħataw l-appoġġ li jeħtieġu.

L-azzjonijiet speċifiċi li rrakkomanda l-KtR jinkludu: aktar infrastruttura ekoloġika transkonfinali u kurituri ekoloġiċi sabiex l-annimali jkunu jistgħu jgħaddu minn post għal ieħor; it-tisħiħ tal-kapaċità tal-gvernijiet lokali u reġjonali biex jikkumbattu l-ispeċijiet invażivi; rwol akbar għall-awtoritajiet muniċipali u reġjonali biex itemmu t-traffikar ta’ ħajja selvaġġa; aktar riċerka dwar modi kif tiżdied il-bijodiversità f’żoni urbani; u aktar finanzjament għax-xogħol tal-bijodiversità.

Kuntatt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023