Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jitolbu rispons komuni tal-UE għall-kriżi tal-enerġija  

L-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-UE jibqgħu minn ta’ quddiem biex jappoġġjaw lin-nies milquta mill-kriżi tal-enerġija u biex jimplimentaw miżuri biex jiżguraw l-iffrankar tal-enerġija u l-kontinwità tan-negozju tal-enerġija.Huma jridu jkunu involuti aktar fir-riformi tal-enerġija li għaddejjin bħalissa biex jiżguraw investimenti strateġiċi li jaċċelleraw it-tranżizzjoni lejn enerġija nadifa. F’Riżoluzzjoni urġenti, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jistieden lill-UE tibni Unjoni tal-Enerġija ġenwina u tiżviluppa sinerġiji fost l-istrumenti ta’ finanzjament tal-UE sabiex jiġu aċċellerati proġetti tal-enerġija sostenibbli fil-livell lokali flimkien ma’ programmi ta’ bini tal-kapaċità u titjib tal-ħiliet għal riżultati b’rabta mas-Sena Ewropea tal-Ħiliet 2023.

Fid-9 ta’ Frar, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) adotta Riżoluzzjoni urġenti dwar il-kriżi tal-enerġija. Din tinkludi sett ta’ proposti biex tiġi aċċellerata t-tranżizzjoni tal-enerġija nadifa tal-UE, kemm fil-produzzjoni u l-konsum, kif ukoll fil-binjiet u t-trasport. Fir-riżoluzzjoni l-KtR jitlob pakkett soċjali robust u miżuri ta’ ridistribuzzjoni ġusta biex jittaffew l-impatt soċjali tal-kriżi tal-enerġija, b’mod partikolari għal dawk l-aktar vulnerabbli. Ir-riżoluzzjoni adottata tisħaq li l-inizjattivi attwali mhumiex qed jipprovdu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali l-appoġġ immedjat meħtieġ.

Vasco Alves Cordeiro, il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, qal: “L-awtoritajiet lokali u reġjonali jibqgħu minn ta’ quddiem biex joffru appoġġ lill-unitajiet domestiċi, b’mod partikolari lil dawk l-aktar fraġli, u biex imexxu l-isforzi tagħhom għall-iffrankar tal-enerġija. Ir-rispons għall-kriżi tal-enerġija jista’ jirnexxi biss jekk fl-istess ħin ikun rispons Ewropew ankrat fir-reġjuni u l-bliet tagħna, peress li huma responsabbli għal ħafna kwistjonijiet, bħall-mobbiltà, l-akkomodazzjoni u l-aċċess għas-servizzi pubbliċi. Is-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha llum hija parti minn trasformazzjoni akbar li s-soċjetajiet tagħna jeħtieġ li jwettqu biex iwaqqfu l-emerġenza klimatika u jibnu futur aktar sostenibbli. Il-bliet u r-reġjuni għandhom ikunu parti mill-formula biex il-proċess jirnexxi”.

Rafał Trzaskowski (PL/PPE), President tal-belt kapitali ta’ Varsavja u president tal-Kummissjoni ENVE u tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali, qal: “Il-kriżi tal-enerġija m’għandhiex tnaqqas l-ambizzjoni klimatika tagħna. L-impatt devastanti tat-tisħin globali mhux se jieqaf mil-lum għall-għada. F’ħafna Stati Membri, il-bliet u r-reġjuni stabbilew miri aktar ambizzjużi mill-gvernijiet nazzjonali tagħhom. Minkejja l-kriżi tal-enerġija, l-awtoritajiet lokali u reġjonali komplew jipprovdu servizzi pubbliċi essenzjali għal kull ċittadin. Madankollu, għandna bżonn aktar mezzi finanzjarji biex nappoġġjaw l-għadd dejjem jikber ta’ ċittadini Ewropej li jbatu mill-faqar enerġetiku u biex nirrinovaw il-binjiet tagħna b’mod li nagħtu spinta lill-effiċjenza u l-iffrankar tal-enerġija. Nappellaw lill-Kummissjoni Ewropea biex tipprovdi fondi diretti għall-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jaċċelleraw it-tranżizzjoni tal-enerġija sostenibbli fil-komunitajiet tagħna, fil-bliet tagħna, u fir-reġjuni tagħna. Huwa f’dan il-kuntest li pproponejna li nniedu proġett pilota tal-UE dwar l-akkwist konġunt biex il-bliet madwar l-Ewropa jiġu pprovduti b’karozzi tal-linja li jaħdmu bl-idroġenu”.

Il-bliet u r-reġjuni jitolbu proposti aktar ambizzjużi biex is-soluzzjonijiet tal-enerġija nadifa jsiru l-aktar għażliet faċli u rħas fis-suq. Il-komunitajiet tal-enerġija u l-awtoritajiet lokali għandu jkollhom drittijiet sħaħ biex jaċċessaw il-grilji, mingħajr ma jkunu soġġetti għall-istess regolamentazzjoni bħall-fornituri tal-bejgħ bl-imnut.

Il-Kumitat jappella sabiex tinħoloq Unjoni tal-Enerġija ġenwina b’suq integrat bis-sħiħ u interkonness sew madwar l-UE, u jitlob lill-Presidenza Żvediża taċċellera l-adozzjoni tal-proposti leġiżlattivi li fadal tal-pakkett “Lesti għall-mira ta’ 55 %”.

Il-KtR jappoġġja t-tisħiħ tal-Pjattaforma tal-Enerġija tal-UE minħabba l-impatt pożittiv tagħha fuq il-prezzijiet tal-enerġija. Fir-rigward tar-riformi li għaddejjin bħalissa fis-suq tal-elettriku, il-KtR jistenna li l-prezzijiet tal-gass jiġu diżakkoppjati minn dawk tal-elettriku.

Il-bliet u r-reġjuni tal-UE jitolbu lill-Istati Membri jinvolvuhom fir-reviżjoni tal-Pjani Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima (NECPs), mistennija fl-2023, u jappellaw għal involviment dirett fl-abbozzar tal-kapitoli l-ġodda tal-pjan REPowerEU fil-pjani tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza sabiex jiġi żgurat finanzjament għal proġetti speċifiċi strateġiċi u ta’ infrastruttura transfruntiera. Il-kapitoli tal-pjan REPowerEU fil-pjani għall-irkupru u r-reżiljenza (RRPs) tal-Istati Membri għandhom jiddeskrivu riformi u investimenti ġodda biex jissaħħu r-reżiljenza, is-sigurtà u s-sostenibbiltà tas-sistema tal-enerġija tal-Unjoni – inklużi l-effiċjenza enerġetika u l-użu tal-enerġija rinnovabbli.

Fir-rigward tal-finanzjament, il-bliet u r-reġjuni tal-UE jħeġġu sabiex l-investimenti mmirati għall-enerġija jkunu eżentati mill-kalkolu tad-defiċit fi ħdan ir-regoli fiskali. L-assemblea tal-UE tal-bliet u r-reġjuni qed titlob ukoll portal ta’ finanzjament fil-forma ta’ punt uniku ta’ servizz biex tiġi implimentata l-Mewġa ta’ Rinnovazzjoni, u tistieden lill-Istati Membri jużaw il-fondi tal-pjan REPowerEU biex jaċċelleraw l-investimenti fl-effiċjenza enerġetika u r-rinnovazzjoni tal-binjiet.

Dwar it-trasport, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jappella għal proġett ta’ akkwist pubbliku pan-Ewropew biex jibdew jintużaw karozzi tal-linja tal-idroġenu fl-UE, u jenfasizza l-objettiv tal-Alleanza tar-Reġjuni Awtomobilistiċi li tikkontribwixxi għal tranżizzjoni ġusta f’reġjuni intensivi fl-enerġija b’industrija b’saħħitha tal-karozzi u tal-fornituri.

Kuntest:

Il-pjattaforma tal-Enerġija tal-UE ġiet stabbilita fis-7 ta’ April 2022, fl-ewwel laqgħa mal-pajjiżi tal-UE, biex tiġi żgurata l-provvista tal-enerġija tal-UE bi prezzijiet affordabbli fil-kuntest ġeopolitiku attwali u biex tiġi eliminata gradwalment id-dipendenza mill-gass Russu.

Il-portal web tal-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali

Persuna ta' kuntatt:

David Crous

David.Crous@cor.europa.eu

Tel: +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :