Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-baġit tal-UE: it-tnaqqis fil-politika ta’ koeżjoni se jdgħajjef il-wegħdiet tal-UE dwar il-progress soċjali  

Sena wara l-proklamazzjoni tal- Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali , għad hemm mistoqsija kruċjali: kif se jiġu rispettati l-wegħdiet li saru mill-Kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern fis-Summit Soċjali ta’ Gothenburg f’Novembru 2017? Matul konferenza interistituzzjonali organizzata mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) t-Tnejn li għadda, ir-rappreżentanti tar-reġjuni u l-bliet enfasizzaw lill-Kummissarju tal-UE Marianne Thyssen li l-politika ta’ koeżjoni tal-UE għandha tkompli tappoġġja l-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali bis-sehem attiv tal-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Karl-Heinz Lambertz , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, qal: “L-UE għandha dejjem tħabrek biex issaħħaħ il-pożizzjoni taċ-ċittadini tagħha permezz tal-ħolqien ta’ impjiegi deċenti u l-protezzjoni tas-saħħa, filwaqt li jiġi żgurat li ħadd ma jitħalla barra. Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali poġġa l-protezzjoni u l-inklużjoni soċjali lura fil-qalba tal-aġenda tal-UE iżda t-twettiq tagħhom jitlob impenn komuni fil-livelli kollha tal-gvern. Issa, aktar minn qatt qabel, neħtieġu baġit ambizzjuż tal-UE b’politika ta’ koeżjoni b’saħħitha wara l-2020. Ir-reġjuni u l-bliet huma lesti li jġeddu l-Ewropa iżda t-tnaqqis jew iċ-ċentralizzazzjoni tal-fondi tal-UE – speċjalment il-Fond Soċjali Ewropew – se jżommu lura l-ambizzjoni tagħna.”

Marianne Thyssen , Kummissarju Ewropew għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali, il-Ħiliet u l-Mobilità tax-Xogħol, qalet: “Il-politika tagħna tista’ tkun lokali, iżda l-isfidi li niffaċċjaw huma Ewropej jew saħansitra globali. Il-Kumitat tar-Reġjuni jwettaq l-impossibbli: inti tgħinna naħsbu b’mod kontinentali, iżda naġixxu lokalment. Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jagħmel l-istess. Huwa jindirizza l-isfidi kontinentali permezz ta’ azzjoni li mhijiex biss Ewropea, iżda wkoll nazzjonali, reġjonali u lokali.”

Peress li l-KtR iqis li d-drittijiet soċjali għandhom ikunu fuq l-istess livell mad-drittijiet ekonomiċi, huwa appella biex jiġi introdott kapitolu dwar il-progress soċjali fit-Trattati tal-UE u biex jiġu stabbiliti miri soċjali vinkolanti għall-Istati Membri. Huwa jemmen ukoll li t-tabella ta’ valutazzjoni li tappoġġja l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali għandha tinkludi data territorjali biex jiġu indirizzati d-disparitajiet reġjonali. Ir-reġjuni u l-bliet qed jappellaw ukoll għal mobilizzazzjoni wiesgħa għall-ħiliet u l-edukazzjoni biex tingħata spinta lill-investiment fil-kapital uman u biex ikun hemm tqabbil aħjar bejn il-ħiliet u l-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol.

José Ignacio Ceniceros (ES/PPE), President tal-Kummissjoni tal-KtR għall-Politika Soċjali, l-Edukazzjoni, l-Impjieg, ir-Riċerka u l-Kultura (SEDEC) u President tal-Gvern ta’ La Rioja, qal: “Id-disparitajiet soċjali u ekonomiċi bejn ir-reġjuni Ewropej u fi ħdanhom huma l-kawża ta’ tibdil demografiku, eżodu tal-imħuħ, immigrazzjoni u populiżmu serji. B’finanzjament adatt u rieda politika qawwija, il-Pilastru Soċjali jista’ jsir arma kontra l-inugwaljanza u l-iżolament u jipprovdi lil dawk inqas ixxurtjati fostna bit-taħriġ u l-ħiliet meħtieġa biex jinnavigaw f’suq tax-xogħol kompetittiv u jsiru membri attivi u produttivi tal-komunitajiet tagħhom.”

Heinz-Joachim Höfer (DE/PSE), Sindku ta’ Altenkirchen u relatur tal-KtR dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, qal: “Sabiex il-prinċipji tal-Pilastru jkunu realtà għall-Ewropej kollha, aħna nistennew ħafna aktar ambizzjoni u azzjoni rapida mill-Kummissjoni Ewropea. Għadna qed nistennew strateġija Ewropea għal akkomodazzjoni affordabbli, pjan Ewropew kontra l-faqar biex jitnaqqas l-għadd ta’ nies f’riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali, u miżuri adegwati biex jipproteġu l-ħaddiema tal-pjattaforma. Huwa saħansitra aktar ta’ tħassib li t-tnaqqis fil-baġit previst għall-perjodu 2021-2027, pereżempju dak tal-Fond Soċjali Ewropew, se jxekkel it-twettiq b’suċċess tal-Pilastru, b’mod partikolari fir-reġjuni li jinsabu lura.”

Ir-rapporteur tal-Parlament Ewropew Maria João Rodrigues (PT/S&D) saħqet ukoll li “il-baġit li jmiss tal-UE jeħtieġ li jirrispetta l-wegħdiet li saru f’Gothenburg:li tinbena Ewropa aktar ġusta u tissaħħaħ id-dimensjoni soċjali tal-UE qabel l-elezzjonijiet Ewropej tal-2019. L-awtoritajiet lokali u reġjonali għandhom jiġu involuti kif suppost fit-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-programmi tal-baġit li jmiss. L-għarfien speċifiku tagħhom tal-ħtiġijiet lokali u reġjonali jagħmilhom imsieħba speċjali għal implimentazzjoni effiċjenti tal-Pilastru Soċjali.”

Il-Presidenza Awstrijaka tal-Kunsill tal-UE kienet irrappreżentata mill-Ewwel Konsulent Andrä Ruppechter , li enfasizza li t-tiftix ta’ konverġenza ekonomika u soċjali jista’ jagħmel l-ekonomija Ewropea aktar stabbli u produttiva.

Luca Jahier , President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE), ikkonkluda: “Jeħtieġ li l-KESE u l-KtR jingħaqdu jekk irridu li dan il-Pilastru iwassal għall-benessri taċ-ċittadini kollha. It-tnejn li aħna ninsabu fl-aħjar pożizzjoni biex nivvalutaw l-implimentazzjoni minn perspettiva territorjali u tas-soċjetà ċivili. Issa huwa l-waqt li tinħass l-urġenza li nindirizzaw l-inugwaljanza diviżiva u nagħmlu l-bidla li ċ-ċittadini huma għatxana għaliha.”

Ġabra ta’ ritratti

Aktar informazzjoni:

Għall-perjodu baġitarju 2021-2027 li jmiss, il-Kummissjoni Ewropea qed tipproponi verżjoni aktar flessibbli u aktar sempliċi tal-Fond Soċjali Ewropew attwali billi jingħaqdu għadd ta’ fondi u programmi eżistenti. Il- Fond Soċjali Ewropew Plus il-ġdid se jappoġġja l-prinċipji tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-implimentazzjoni ta’ rakkomandazzjonijiet taħt is-Semestru Ewropew. Madankollu, dan ikun ifisser li l-livell globali tal-finanzjament jonqos b’madwar 6%. Fl- abbozz ta’ opinjoni tal-KtR , li għandha tiġi adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Diċembru (relatur: Susana Díaz Pacheco (ES/PSE), President tar-Reġjun ta’ Andalusija), insibu wkoll twissija kontra ċ-ċentralizzazzjoni tal-ġestjoni tal-Fond għad-detriment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Kuntatt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023