Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
#EUregionsweek: Il-mexxejja tal-UE u dawk lokali jappellaw għal futur koeżiv, sostenibbli u inklużiv tal-Ewropa  

Is-solidarjetà, is-sostenibbiltà u Ewropa eqreb lejn iċ-ċittadini tagħha kienu t-tliet temi ewlenin fil-ftuħ tal- Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet għall-2019 . Fil-preżenza ta’ aktar minn 600 politiku, espert u akkademiku lokali, reġjonali u fil-livell tal-UE, Karl-Heinz Lambertz, President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Klára Dobrev MEP, Viċi Preident tal-PE, Elżbieta Bieńkowska, Kummissarju tal-UE, u ħames politiċi eletti żgħażagħ talbu iżjed solidarjetà Ewropea u investiment reġjonali aktar b’saħħtu biex ikun hemm futur aħjar għaċ-ċittadini tal-UE.

Dis-sena, il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet se ssir f’mument politiku ta’ bidla għall-Unjoni Ewropea. Issa li ġie stabbilit il-Parlament Ewropew il-ġdid u li l-Kummissjoni Ewropea se tibda mandat ġdid, l-aġenda tal-UE qed tiffoka bil-qawwa fuq id-definizzjoni tal-prijoritajiet futuri tagħha, inklużi Ewropa aktar soċjalment inklużiva, Ewropa sostenibbli u Ewropa eqreb lejn iċ-ċittadini. Il-konferenza ta’ ġimgħa se ssir ukoll fi żmien meta l-Istati Membri qed ikomplu jinnegozjaw il-baġit fit-tul li jmiss tal-UE għall-perjodu 2021-2027, li se jiddefinixxi kemm mill-investiment tal-UE se jkun allokat għal dawn il-prijoritajiet fis-snin li ġejjin.

Karl-Heinz Lambertz , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, qal: “Matul is-snin, il-politika reġjonali tal-UE nbidlet, bi tweġiba għall-isfidi l-ġodda li qed tħabbat wiċċha magħhom l-Ewropa llum . Il-politika ta’ koeżjoni tal-UE – li tagħti lir-reġjuni u l-bliet l-investiment li jeħtieġu biex jindirizzaw kwistjonijiet bħat-tibdil fil-klima, l-inklużjoni soċjali u l-inugwaljanzi – għandha tibqa’ ċ-ċentru tal-Unjoni Ewropea. Flimkien ma’ investiment stabbli, l-UE għandha b’mod urġenti tiddefinixxi mill-ġdid il-mod kif isiru l-liġijiet tagħha billi tippermetti lill-gvernijiet lokali u reġjonali – li huma responsabbli għall-implimentazzjoni ta’ 70 % tal-liġijiet tal-UE – li jingħataw sehem ġenwin fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE”.

Klára Dobrerev , Viċi-President tal-Parlament Ewropew, qalet: “ Deħlin f’era ġdida . Għall-politiċi, minn dejjem kienet dilemma kif jistgħu jirrikonċiljaw l-interessi politiċi tagħhom fuq perjodu qasir ta’ żmien ma’ għanijiet fit-tul ġenwini. Iżda, issa feġġew atturi ġodda li ġabu magħhom bidliet sinifikanti. Dawn huma żgħażagħ, enerġetiċi u entużjasti u huma konxji tat-theddida marbuta mat-tibdil fil-klima. Minn issa ’l quddiem, il-futur tal-politiċi eletti se jiddependi bil-bosta mill-kapaċità tagħhom li jindirizzaw din it-theddida enormi għall-bniedem. Fi kliem ieħor, dawn se jkollom is-setgħa jagħmlu ħafna aktar. U jien se nkun l-alleat tagħkom f’din il-ġlieda” .

Fid-diskors tagħha matul id-dibattitu, Elżbieta Bieńkowska , Kummissarju għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs, qalet : “Il-politika ta’ koeżjoni hija dwar is-solidarjetà, u l-bini ta’ futur aħjar għal kull ċittadin . Il-politika ta’ koeżjoni l-ġdida għall-perjodu 2021-2027 se tkun teħtieġ li kulħadd jikkontribwixxi għall-finanzjament ġdid u li kulħadd jikseb riżultati flimkien. Il-politika ta’ koeżjoni għandha tkompli tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-pożizzjoni tar-reġjuni u l-bliet, li huma fuq quddiem nett ta’ Ewropa sostenibbli, u b’hekk jiġi żgurat li nkunu lesti biex intaffu t-tibdil fil-klima u nadattaw għalih” .

Fid-diskussjoni ngħaqdu ħames politiċi żgħażagħ li kienu qed jirrappreżentaw lill-aktar minn 100 politiku żgħażugħ elett mistiedna għall-konferenza. Laura Sparavigna , Kunsillier tal-Belt ta’ Firenze, l-Italja (PSE); Radosław Swoł , Kunsillier tal-Belt ta’ Mielec, il-Polonja (KRE); Vincent Chauvet , Sindku ta’ Autun, Franza (RE); Miia Eskelinen-Fingerroos , Kunsillier tal-Belt ta’ Kuopio, il-Finlandja (PPE); u Kirsteen Currie , Kunsillier fil-Kunsill tal-Highlands, ir-Renju Unit (AE), qasmu l-esperjenza u l-fehmiet tagħhom dwar l-opportunitajiet u l-mezzi li l-bliet u r-reġjuni għandu jkollhom għall-futur tal-Unjoni Ewropea.

Sfond:

Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet (#EURegionsWeek) hija konferenza annwali ta’ erbat ijiem koorganizzata mill-KtR u l-Kummissjoni Ewropea. Dan huwa l-akbar avveniment dwar l-iżvilupp reġjonali fl-Ewropa. L-edizzjoni ta’ din is-sena se tiġbor aktar minn 9,000 parteċipant, fosthom studjużi, amministraturi pubbliċi, esperti u aktar minn 600 politiku lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew fi kważi 400 avveniment: workshops, dibattiti, wirjiet u opportunitajiet ta’ netwerking dwar l-aspetti differenti tal-politika ta’ koeżjoni.

Tista’ tniżżel ir-ritratti u l-filmat tal-avveniment hawnhekk.

Kuntatt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023