Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Ir-reġjuni u l-bliet tal-UE jibdew jibnu Alleanza dwar il-Futur tal-Politika ta’ Koeżjoni  

Fid-dawl tan-negozjati futuri tal-baġit tal-UE, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jingħaqad ma’ assoċjazzjonijiet territorjali u jappella lill-atturi rilevanti kollha fil-livelli tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali sabiex jibnu Alleanza għal politika ta’ koeżjoni b’saħħitha u ambizzjuża wara l-2020.

Prijoritajiet emerġenti ġodda bħad-difiża, is-sigurtà u l-kontroll tal-fruntieri, u l-impatt tal-Brexit fuq il-baġit tal-UE qed jirriskjaw li jipperikolaw il-futur tal-politika ta’ investiment l-aktar b’saħħitha għas-27, b’valur ta’ EUR 454 biljun sal-2020. Din hija r-raġuni għaliex fil-KtR, illum, l-idea ta’ alleanza miftuħa ġdida tnediet.

L-għan tal-Alleanza huwa li jixħet dawl fuq il-valur miżjud u l-effettività tal-politika ta’ koeżjoni matul l-aħħar għaxar snin, filwaqt li jiġi żgurat li d-deċiżjonijiet dwar il-baġit li jmiss tal-UE jieħdu kont tal-vuċi ta’ mijiet ta’ eluf ta’ benefiċjarji minn awtoritajiet reġjonali u lokali, SMEs, NGOs, skejjel, universitajiet, organizzazzjonijiet kulturali, eċċ.

Wara l-adozzjoni reċenti tal-opinjoni tiegħu dwar "Il-futur tal-politika ta’ koeżjoni wara l-2020" u bi tħejjija għas-7 Forum dwar il-Koeżjoni fl-aħħar ta’ Ġunju, il-Kumitat fetaħ, flimkien ma’ assoċjazzjonijiet territorjali ewlenin, dibattitu realistiku bl-għan li jindirizza direttament xi wħud mill-kritika kontra l-politika ta’ koeżjoni, filwaqt li jintensifika l-kollaborazzjoni fost dawk kollha li jappoġġjawha.

Il-politika ta’ koeżjoni mhijiex organizzazzjoni ta’ karità, hija obbligu. Iċ-ċittadini tal-UE fir-reġjuni u l-bliet tagħna jeħtieġu li tkun aktar b’saħħitha, aktar faċli u aktar effettiva. Huwa għalhekk li, wara li adottajna l-opinjoni tagħna, qed naħdmu fuq Alleanza wiesgħa għal Politika ta’ Koeżjoni b’saħħitha wara l-2020 ", qal ir-relatur tal-KtR Michael Schneider, Segretarju tal-Istat ta’ Sachsen-Anhalt u President tal-Grupp PPE tal-KtR, u żied jgħid: " Din mhijiex attentat ta’ pubbliċità iżda mobilizzazzjoni wiesgħa miftuħa għall-bliet, ir-reġjuni, l-assoċjazzjonijiet territorjali, il-gvernijiet ċentrali, l-istituzzjonijiet tal-UE, l-universitajiet, l-SMEs u s-soċjetà ċivili".

Investimenti permezz tal-politika ta’ koeżjoni għenu biex il-bliet tagħna jsiru postijiet aktar adatti għall-għajxien u inklużivi ", qal Daniël Termont , Sindku ta’ Ghent u President ta’ EUROCITIES , filwaqt li enfasizza li: “ Din hija espressjoni qawwija ta’ solidarjetà Ewropea u għandha potenzjal kbir biex turi l-benefiċċji tal-Ewropa għaċ-ċittadini tagħna. Għal politika aktar b’saħħitha fil-futur, hemm bżonn li naraw bliet direttament involuti f’deċiżjonijiet ta’ investiment strateġiku relatati mal-fondi strutturali. Dan huwa essenzjali biex jiġi żgurat li l-iffinanzjar jilħaq il-ħtiġijiet lokali, biex tissaħħaħ is-sjieda lokali u tagħmel l-implimentazzjoni ta’ finanzjament aktar effiċjenti.

F’isem il- Kunsill tal-Muniċipalitajiet u r-Reġjuni Ewropej (CEMR), Carola Gunnarsson , Sindku ta’ Sala, u kelliem dwar il-politika ta’ koeżjoni, irrimarkat li: “ Il-politika ta’ koeżjoni hija strument li juri lin-nies li l-UE taħseb fihom u li l-livelli kollha ta’ gvern jistgħu jingħaqdu biex jindirizzaw l-isfidi attwali. Jekk nitilfu l-politika ta’ koeżjoni dan ikun ifisser li l-UE tiċħad il-proġett Ewropew minn parti kbira tas-sustanza tiegħu. Permezz ta’ din l-alleanza, is-sindki u l-mexxejja reġjonali jridu jżommu politika ta’ koeżjoni b’saħħitha li tkun kapaċi twieġeb għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini tagħna.

Il- Konferenza tar-Reġjuni Periferiċi Marittimi tal-Ewropa (CPMR) kienet rappreżentata minn Erik Bergkvist , President tal-Kumitat Eżekuttiv Reġjonali ta’ Västerbotten (SE), li qal: “ It-territorji Ewropej qed jiffaċċjaw sfidi differenti, inklużi restrizzjonijiet ġeografiċi, ambjentali u soċjali, u ma jistax ikun hemm soluzzjoni Ewropea waħda li tgħodd għal kulħadd (one-size-fits-all). Din hija r-raġuni għalfejn hija meħtieġa politika ta’ koeżjoni b’dimensjoni territorjali iktar b’saħħitha sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-UE tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u biex jiġi stimulat it-tkabbir. Neħtieġu politika ta’ koeżjoni abbażi ta’ rikonoxximent aħjar tad-diversità territorjali tal-Ewropa, flessibbiltà akbar għal ċerti reġjuni ġeografiċi, approċċ ibbażat fuq il-post, u sinerġiji bejn il-livelli differenti ta’ governanza. Huwa biss f’dak il-mument li l-politika ta’ koeżjoni tkun tista’ tirrilaxxa l-potenzjal tar-reġjuni Ewropej kollha.

"Hemm moviment li qed jikber ta’ impenn meħtieġ favur il-politika ta’ koeżjoni li ġej minn kważi kull stat membru", qal il-President tal-KtR, Markku Markkula , u stieden lill-partijiet interessati biex jingħaqdu flimkien: " Hekk kif jibdew in-negozjati diffiċli dwar il-baġit tal-UE, il-Kumitat tagħna huwa lest iwassal dawn il-vuċijiet biex jinstemgħu fi Brussell. Din hija r-raġuni għalfejn aħna rridu alleanza favur il-koeżjoni miftuħa għal dawk kollha li jemmnu fil-valuri fundamentali tal-UE bħas-solidarjetà u sħubija.

Għal iktar tagħrif:

Infografika dwar l-opinjoni tal-KtR dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni

Studji tal-KtR dwar il-futur tal-Politika ta' Koeżjoni

Evalwazzjonijiet tal-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013

Portal tad-data miftuħa tal-politika ta’ koeżjoni tal-UE

Stqarrija tal-President Markkula fil-Kunsill Affarijiet Ġenerali tal-25 ta’ April dwar il-Koeżjoni

Riżoluzzjoni tal-Kumitat REGI tal-Parlament Ewropew dwar il-Politika ta’ Koeżjoni wara l-2020

Stqarrija tal-EUROCITIES dwar il-politika ta’ koeżjoni futura

Dokument ta’ Politika ġdid se jiġi ppubblikat qabel is-7 Forum dwar il-Koeżjoni.

Il-Kunsill tal-Muniċipalitajiet u r-Reġjuni Ewropej dokumenti ta’ pożizzjoni dwar il-politika ta’ koeżjoni.

Il-Konferenza tar-Reġjuni Periferiċi Marittimi tal-Ewropa (CPMR) Pożizzjoni dwar il-Prinċipji tal-Politika ta’ Koeżjoni wara l-2020.

Dokument ta’ Politika dwar il-Futur tal-Politika ta’ Koeżjoni ser jiġi adottat formalment waqt il-Bureau Politiku fi Stavanger f’Ġunju 2017.

Kuntatt:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mobile: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023