Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Kumitat tar-Reġjuni tal-UE jipposponi s-sessjoni plenarja ta’ Marzu biex jikkontribwixxi għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-pandemija tal-Coronavirus  
Stqarrija mill-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ‎ Apostolos Tzitzikostas

“Wara deliberazzjoni bir-reqqa, iddeċidejt li nipposponi s- sessjoni plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ppjanata għall-25 u s-26 ta’ Marzu, bħala kontribut għall-isforzi biex jiġi evitat u kkontrollat it-tixrid ulterjuri tal-pandemija tal-Coronavirus. Din l-azzjoni tirrifletti l-miżuri li diġà ġew implimentati minn ħafna awtoritajiet lokali, reġjonali, nazzjonali u tal-UE. Din id-deċiżjoni diġà ġiet ikkomunikata lill-membri kollha tal-Kumitat tagħna, lill-persunal u lill-istituzzjonijiet u lill-imsieħba l-oħra tal-UE, li ninsabu f’kuntatt mill-qrib magħhom.

B’din id-deċiżjoni, jiena kkunsidrajt id-diversi talbiet li għamlu l-membri fejn esprimew it-tħassib tagħhom dwar saħħithom f’każ li jipparteċipaw fil-plenarja, kif ukoll ta’ dawk li ma setgħux jattendu minħabba restrizzjonijiet fis-seħħ f’pajjiżhom. Jiena analizzajt ukoll bir-reqqa l-aspetti tas-saħħa, politiċi, organizzattivi, finanzjarji, legali u interistituzzjonali rilevanti. L-analiżijiet kollha jwasslu għall-adozzjoni ta’ miżura ta’ prekawzjoni rigoruża. Is-saħħa taċ-ċittadini, tal-Membri u tal-persunal tagħna tiġi l-ewwel. Jeħtiġilna naġixxu b’mod kalm u b’mod responsabbli biex nipproteġuhom.

Huwa importanti li l-Membri tagħna jibqgħu fejn huma l-aktar meħtieġa f’dawn iż-żminijiet kritiċi. Bħala politiċi lokali u reġjonali eletti, ninsabu fuq quddiem nett fil-ġlieda kontra l-pandemija tal-Coronavirus fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħna. Aħna qed nagħtu bidu għal din il-ġlieda b’mod determinat, b’mod sod u b’kuraġġ u ninsab ċert li, bis-saħħa tal-isforzi tagħna, il-pandemija tal-Coronavirus se tiġi mrażżna u megħluba.

Id-demokrazija hija aktar b’saħħitha minn virus, u se nlaqqa’ mill-ġdid is-sessjoni plenarja tal-Kumitat tagħna mill-aktar fis possibbli, ladarba jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet ta’ saħħa, politiċi u organizzattivi meħtieġa”.

Kelliem tal-President:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Ikkondividi :