Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
L-Ewropa teħtieġ politika ta’ koeżjoni aktar b’saħħitha, moderna u semplifikata biex tiġġieled l-inugwaljanzi li qed jikbru  

Il-mexxejja lokali jwissu kontra r-riskju li jintilfu r-riżorsi disponibbli u jappellaw għal azzjoni rapida għall-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta.

B’sett ta’ Opinjonijiet adottati fis-sessjoni plenarja tiegħu, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) fakkar fir-rwol ewlieni tal-politika ta’ koeżjoni biex jitnaqqsu d-disparitajiet bejn ir-reġjuni tal-UE filwaqt li tgħin lill-Unjoni tikseb tranżizzjoni ġusta, titnaqqas id-dipendenza mill-fjuwils fossili u tissaħħaħ l-indipendenza mill-enerġija. Il-gwerra li tinsab għaddejja kontra l-Ukrajna u l-kriżi tal-enerġija enfasizzaw saħansitra aktar il-ħtieġa għal koeżjoni b’saħħitha fl-Ewropa, filwaqt li l-pandemija tal-COVID-19 uriet li hemm bżonn ta' azzjonijiet urġenti fil-livell tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali biex tiġi żgurata l-koeżjoni diġitali bejn it-territorji.

Il-politika ta’ koeżjoni wriet b’suċċess il-flessibbiltà u l-effettività tagħha biex toffri appoġġ fi kriżijiet mhux previsti, bħall-pandemija tal-COVID-19 u l-gwerra li għaddejja kontra l-Ukrajna. Madankollu, huwa essenzjali li l-politika ta’ koeżjoni tinżamm bħala l-għodda ewlenija ta’ investiment tal-UE bl-għan li tindirizza l-inugwaljanzi fl-Ewropa u d-distakk diġitali li qed jikber permezz ta’ pjani ta’ investiment pluriennali stabbli u prevedibbli. Dan ir-rwol strateġiku fit-tul tal-politika ta’ koeżjoni għandu jinżamm, sabiex tkun tista’ tikkontribwixxi għal aktar solidarjetà fl-UE. Għal dan l-għan, il-KtR jappoġġja wkoll l-implimentazzjoni sħiħa tal-prinċipju “la tagħmilx ħsara lill-koeżjoni”, li huwa konformi mal-kunċett ta’ “koeżjoni bħala valur fundamentali” difiż mill-Kumitat, u jistieden lill-Kummissjoni Ewropea taħdem mill-qrib mal-KtR fid-definizzjoni tiegħu. Dawn kienu l-messaġġi mwassla mill-mexxejja lokali u reġjonali matul is-sessjoni plenarja ta’ Ottubru tal-KtR, li saret matul l-20 edizzjoni tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet.

Il-membri tal-KtR enfasizzaw l-approċċ uniku tal-politika ta’ koeżjoni, ibbażat fuq analiżi tal-ħtiġijiet territorjali stabbilita fil-livell reġjonali u lokali li ssegwi proċess kompletament parteċipattiv u demokratiku, għall-kuntrarju tal-pjani nazzjonali ta’ rkupru appoġġjati mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, li fil-biċċa l-kbira tfasslu mingħajr l-involviment tar-reġjuni, kif enfasizzat mill-KtR fir-Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet, ippubblikat fil-11 ta’ Ottubru. Barra minn hekk, il-mexxejja lokali u reġjonali wissew kontra r-riskju ta’ duplikazzjoni jew esklużjoni fin-nuqqas ta’ mekkaniżmu reali għall-koordinazzjoni u l-konnessjoni bejn il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza u l-politika ta’ koeżjoni.

Barra minn hekk, il-KtR jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jiżguraw koeżjoni diġitali sħiħa fl-Ewropa sabiex jiġu miġġielda l-inugwaljanzi bejn it-territorji. Il-Kumitat iwissi li d-distakk diġitali li qed jikber jista’ jżid l-inugwaljanzi soċjali u territorjali minħabba li għandu impatt fuq is-servizzi pprovduti fil-livell lokali, bħall-aċċess għas-servizzi tas-saħħa elettronika u r-riżorsi edukattivi, jew jipprevjeni lil ħafna ċittadini milli jaċċessaw servizzi fundamentali, pereżempju l-ħlas mhux bi flus kontanti jew il-vot elettroniku. Barra minn hekk, koeżjoni diġitali akbar tkun għodda biex jitreġġa’ lura t-tnaqqis demografiku fiż-żoni interni, rurali u muntanjużi.

Is-suċċess ta’ tranżizzjoni ambjentali ġusta għar-reġjuni kollha fl-Ewropa se jkun kruċjali wkoll biex tiġi evitata żieda fl-inugwaljanzi bejn il-komunitajiet. Il-gwerra offensiva mnedija mir-Russja fi Frar 2022 għamlet it-tranżizzjoni ġusta aktar diffiċli u fl-istess ħin aktar urġenti, u għalhekk l-ippjanar tal-programmi tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF) ta’ EUR 19,3 biljun jeħtieġ li jiżdied sabiex il-finanzjament jiġi mobilizzat fil-ħin. Il-finanzjament tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza sar disponibbli fi żmien sena, indikaw il-mexxejja lokali, filwaqt li l-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri ilhom jaħdmu fuq il-JTF għal kważi tliet snin. Jekk il-programm JTF ma jibdiex jiffunzjona fl-2022, hemm riskju li tintilef l-allokazzjoni annwali totali ta’ 25 % tal-fondi disponibbli.

Nathalie Sarrabezolles (FR/PSE), relatur dwar it-8 Rapport dwar il-Koeżjoni, qalet: “Illum, aktar minn qatt qabel, għandna bżonn il-politika tal-koeżjoni, x’aktarx biex intaffu l-effetti tal-kriżijiet li ninsabu għaddejjin minnhom, iżda fuq kollox biex innaqqsu l-inugwaljanzi ġewwa l-kontinent tagħna. Tabilħaqq, ir-Rapport dwar il-Koeżjoni juri li xi reġjuni għadhom lura fl-iżvilupp. Ejjew nibnu fuq is-soluzzjonijiet tal-futur biex jerġa’ jinbeda l-proċess ta’ konverġenza fl-Ewropa.

Gaetano Armao (IT/PPE), relatur dwar il-koeżjoni diġitali, qal: “Il-koeżjoni diġitali trid tiġi introdotta bħala dimensjoni addizzjonali importanti tal-kunċett tradizzjonali tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fit-Trattat tal-UE. Dan huwa essenzjali peress li ċ-ċittadini li għandhom il-ħiliet diġitali u l-konnettività jistgħu joffru valur sinifikanti lill-komunitajiet tagħhom. Id-distakk diġitali mhuwiex rikonoxxut formalment bħala theddida għall-koeżjoni tal-UE. Hemm bżonn dibattitu pubbliku dwar kif inxejnu d-distakk fl-innovazzjoni u dak diġitali, u dan għandu jiffoka fuq il-kisba ta’ fehim ċar tal-kunċett ta’ “Koeżjoni Diġitali”, li jitlob ir-rikonoxximent tar-rwol essenzjali li t-teknoloġija għandha f’ħajjitna, u jirrikjedi l-integrazzjoni tal-objettivi ta’ koeżjoni (stabbiliti fit-Trattat tal-UE) fid-drittijiet, il-prinċipji u l-politiki diġitali tal-Unjoni.”

Sari Rautio (FI/PPE), relatur tal-Opinjoni dwar “Tranżizzjoni ġusta u sostenibbli fil-kuntest tar-reġjuni intensivi fl-enerġija u fil-faħam”, qalet: “Bil-gwerra fl-Ewropa it-tranżizzjoni ġusta saret aktar urġenti. Naħseb li t-tranżizzjoni kruċjali lejn soċjetà b’livell baxx ta’ karbonju għandha tiffoka fuq il-ħtiġijiet differenti taċ-ċittadini, u toħloq impjiegi u ħiliet ġodda. Is-settur tal-enerġija, l-industriji, is-settur tal-manifattura u l-SMEs qed jitħabtu, u għalhekk huwa importanti li jiġu appoġġjati l-ambizzjonijiet tal-industrija biex issir newtrali f’termini ta’ karbonju. Il-JTF jista’ jkollu rwol biex jintlaħaq dan l-għan. It-tfittxija għall-aktar mezzi effettivi fil-livell reġjonali tista’ tirnexxi biss meta r-reġjuni u l-bliet jiġu involuti ġenwinament fl-istadji kollha tal-ippjanar u l-implimentazzjoni. U fl-istess ħin – irridu naraw li l-magna tibda taħdem!

Sfond:

It-8 Rapport dwar il-Koeżjoni ġie ppubblikat fid-9 ta’ Frar mill-Kummissjoni Ewropea. Dan juri kemm xejriet pożittivi kif ukoll negattivi fir-reġjuni, il-bliet u ż-żoni rurali tal-UE: ir-reġjuni inqas żviluppati qed ilaħħqu mad-distakk, iżda ħafna reġjuni fi tranżizzjoni nqabdu f’nassa ta’ żvilupp. Barra minn hekk, id-distakk dejjem jikber fl-innovazzjoni se jagħmilha aktar diffiċli għaż-żewġ tipi ta’ reġjuni biex ilaħħqu. Il-Parlament Ewropew adotta l-pożizzjoni tiegħu dwar it-8 Rapport dwar il-Koeżjoni ftit ġimgħat ilu.

Il-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta (JTM) ġie stabbilit bħala parti mill-Patt Ekoloġiku Ewropew biex tingħata għajnuna lir-reġjuni l-aktar milqutin mit-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-klima. Dan jinkludi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF), li se jinvesti madwar EUR 19-il biljun fil-perjodu 2021-2027 f’dawn it-territorji. L-allokazzjoni tal-JTF għall-Istati Membri tista’ tiġi kkonsultata hawnhekk.

Flimkien mal-assoċjazzjonijiet Ewropej ewlenin tal-bliet u r-reġjuni, il-KtR huwa msieħeb fundatur tal-#CohesionAlliance, biex jafferma l-koeżjoni bħala valur fundamentali tal-Unjoni Ewropea u objettiv ewlieni għall-politiki u l-investiment kollha tagħha. Aktar informazzjoni hawnhekk.

Persuna ta' kuntatt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0) 470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023