Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja lokali u reġjonali jappellaw għal irkupru ekoloġiku u ambizzjoni klimatika ogħla ‎ fit-tħejjija għall-COP26  

Il-membri tal-Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija (ENVE) tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ltaqgħu virtwalment biex jiddiskutu kif jista’ jiġi żgurat irkupru mill-COVID-19 li jkun ekoloġiku u inklużiv u li jġib miegħu ambizzjoni klimatika ogħla qabel is-summit tan-NU dwar il-klima fi Glasgow f’Novembru li ġej. Il-laqgħa inkludiet il-preżentazzjoni ta’ erba’ abbozzi ta’ opinjonijiet: sustanzi kimiċi sikuri u sostenibbli għal ambjent ħieles mit-tossiċità, strateġija tal-UE għall-integrazzjoni tas-sistema tal-enerġija, il-protezzjoni tal-ambjent marittimu, u t-tisħiħ tal-ambizzjoni klimatika tal-Ewropa għall-2030 lejn il- COP26 .

Bħala ftuħ għal-laqgħa, Juan ESPADAS (ES/PSE) , Sindku ta’ Sivilja u President tal- Kummissjoni ENVE tal-KtR u l-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali qal: "Qabel il-COP26, l-Unjoni Ewropea trid mhux biss tagħti eżempju ċar fl-istabbiliment ta’ miri klimatiċi biex tinkiseb in-newtralità klimatika sal-2050, iżda tipprovdi wkoll soluzzjonijiet konkreti biex l-awtoritajiet lokali u reġjonali jiġu involuti b’mod adegwat. Id-dikjarazzjoni ta’ Edinburgh dwar il-bijodiversità turi li din it-triq hija possibbli u nittama li naslu għal involviment simili tal-bliet u r-reġjuni għal Glasgow. Mingħajr l-awtoritajiet lokali u reġjonali m’hemm l-ebda tranżizzjoni klimatika u għalhekk ir-rwol tagħhom għandu jitqies bis-sħiħ.”

Il-laqgħa inkludiet dibattitu dwar kif jiġi żgurat irkupru ekoloġiku mill-COVID-19 b’dikjarazzjonijiet minn Amaia BARREDO mill-gvern tal-Pajjiż Bask, li bħalissa qed jippresiedi fuq Regions4 , in-Netwerk tal-Gvernijiet Reġjonali għall-Iżvilupp Sostenibbli. Kien hemm interventi wkoll minn Arno BONTE , Viċi Sindku ta’ Rotterdam u membru ta’ ICLEI u Eulalia RUBIO mill- Istitut Jacques Delors .

Il-membri ddiskutew l-azzjoni klimatika globali mal- MEP Maria SPYRAKI (EL/PPE) , Kopresident tal-Intergrupp dwar it-Tibdil fil-Klima, il-bijodiversità u l-iżvilupp sostenibbli, James GRABERT , Direttur tal-Mitigazzjoni u l-Aġent Direttur għall-Komunikazzjoni u l-Involviment fil- UNFCCC , Kirsten DUNLOP , Uffiċjal Kap Eżekuttiv fi Climate-KIC , u Dimitrios ZEVGOLIS , Viċi Kap tal-Unità tar-Relazzjonijiet Internazzjonali u tad-Delegazzjoni tal-UE għall-Konvenzjoni Ewropea dwar it-Tibdil fil-Klima tan-NU, DĠ CLIMA , Kummissjoni Ewropea.

Il-membri vvutaw favur il-ftehim ta’ kooperazzjoni msaħħa bejn il-KtR u d-DĠ ENER, li jistabbilixxi miżuri konġunti biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni b’suċċess tal- Mewġa ta’ Rinnovazzjoni .


Il-membri tal-Kummissjoni ENVE ddiskutew l-erba’ abbozzi ta’ opinjonijiet li ġejjin:

It-tisħiħ tal-ambizzjoni klimatika tal-Ewropa għall-2030 lejn il-COP26 Ir-relatur u s-Sindku ta’ Autun, Vincent CHAUVET (FR/RE) , qal: “L-għan ewlieni tiegħi hu li noffri bilanċ bejn il-mira klimatika ambizzjuża tal-UE għall-2030 u dan li jistgħu jwettqu l-bliet u r-reġjuni differenti llum. Iżda dan mhuwiex għan fih innifsu - nipprova nidentifika x’jeħtieġ li jsir biex tinħoloq mewġa ta’ bidla madwar l-Ewropa, nesporta dan l-ingredjent sigriet u nitlob rwol formali għall-bliet u r-reġjuni u l-kontributi tagħhom għall-COP26.”

Nixprunaw Ekonomija Newtrali għall-Klima: Strateġija tal-UE dwar l-Integrazzjoni tas-Sistema tal-Enerġija huwa t-titlu ta’ abbozz ta’ opinjoni mmexxi minn Gunārs ANSIŅŠ (LV/RE) . Il-Viċi Sindku ta’ Liepāja ddikjara: “L-istrateġija tal-UE għall-integrazzjoni tas-sistema tal-enerġija hija deċiżiva għall-irkupru ekonomiku min-naħa tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, speċjalment wara l-kriżi tal-COVID-19. L-effiċjenza enerġetika għandha tkun objettiv ewlieni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali. Bl-istess mod, l-integrazzjoni tas-sistema tista’ tgħin biex tiżdied l-effiċjenza enerġetika tal-awtoritajiet lokali u reġjonali billi tuża r-riżorsi disponibbli biex taqleb għal teknoloġiji tal-enerġija aktar effiċjenti.”

Adam STRUZIK (PL/PPE) huwa r-relatur tal-abbozz ta’ opinjoni Sustanzi kimiċi sikuri u sostenibbli għal ambjent ħieles mis-sustanzi tossiċi fil-bliet u r-reġjuni tal-Ewropa .Il-President tar-Reġjun ta’ Mazovia qal: “L-istrateġija kimika għas-sostenibbiltà hija element importanti ta’ politika ekonomika bbażata fuq soluzzjonijiet ekoloġiċi. L-effetti tal-iskjerament tagħha huma mistennija mir-reġjuni u s-soċjetà. F’din l-Opinjoni rridu nindikaw ir-rwol tar-reġjuni fil-proċess tal-implimentazzjoni tiegħu billi niffokaw fuq is-saħħa tar-residenti u l-ambjent. L-istrateġija hija opportunità biex tittejjeb il-kompetittività permezz tal-innovazzjoni.”

Emma NOHREN (SE/Ħodor) , relatur tal-abbozz ta’ opinjoni tal-KtR dwar il-protezzjoni tal-ambjent marittimu qal: "Qed nittraskuraw l-oċeani u b’hekk qed noqtlu l-pjaneta tagħna. Diġà tlifna ħin prezzjuż u ma ksibniex livell ambjentali tajjeb fl-ibħra tal-UE. Wasal iż-żmien li tittieħed azzjoni! Ir-rilaxx tal-poter enormi tal-muniċipalitajiet u r-reġjuni tal-UE jiskatta opportunità mill-aqwa għal azzjoni reali lejn ir-restawr tal-ibħra tagħna.”

Aktar informazzjoni:

Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali huwa inizjattiva ġdida tal-KtR li għandha l-għan li tqiegħed il-bliet u r-reġjuni fil-qalba tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u tiżgura li kemm l-istrateġija tal-UE għat-tkabbir sostenibbli kif ukoll il-pjani ta’ rkupru mill-COVID-19 jissarrfu f’finanzjament dirett għall-bliet u r-reġjuni u proġetti tanġibbli għal kull territorju. Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali tnieda fil-15 ta’ Ġunju 2020 bil-ħolqien ta’ Grupp ta’ Ħidma tal-KtR. Sabiex tiġi ispirata u aċċellerata l-azzjoni, il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali jinkludi mappa online b’200 prattika tajba.

Persuna ta’ kuntatt:

David Crous

+ 32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023