Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Dombrovskis jingħaqad mas-sejħa tal-awtoritajiet lokali lill-gvernijiet nazzjonali biex jinvolvu aħjar lir-reġjuni u ’l-bliet fit-tħejjija tal-pjani nazzjonali ta’ rkupru  

Il-konsultazzjoni tal-KtR turi li l-maġġoranza l-kbira tar-reġjuni u l-bliet huma esklużi mit-tħejjija tal-pjani ta’ rkupru ta’ wara l-COVID, minkejja li huma kruċjali fil-ġlieda kontra l-emerġenza. Il-Kummissjoni Ewropea qed tieħu l-impenn li tqis dan il-fattur kruċjali fil-valutazzjoni tagħha tal-pjani nazzjonali.

Ir-riżultati ta’ konsultazzjoni reċenti mwettqa mill-KtR u s-CEMR jenfasizzaw li ħafna gvernijiet tal-UE qed jeskludu lir-reġjuni u ’l-bliet mit-tħejjija tal-pjani ta’ rkupru ta’ wara l-COVID. Il-mexxejja reġjonali u lokali ressqu t-tħassib tagħhom għall-attenzjoni tal-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea għal Ekonomija għas-Servizz tan-Nies, Valdis Dombrovskis, matul is-Sessjoni Plenarja ta’ Marzu tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR).

Id-dibattitu dwar ir-rwol tar-reġjuni u l-bliet fit-tfassil, l-implimentazzjoni u l-governanza tal-pjani nazzjonali ta’ rkupru, kif ukoll il-Pjan ta’ Azzjoni l-ġdid dwar il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, ġie segwit mill-preżentazzjoni tal-Opinjoni dwar ir-rieżami tal-Politika Kummerċjali Ewropea abbozzata minn Willy Borsus (BE/Renew Europe), Viċi President u Ministru tal-Ekonomija u tal-Kummerċ Barrani ta’ Wallonia. L-Opinjoni ser tiġi adottata uffiċjalment fi tmiem is-sessjoni plenarja.

Huwa u jiftaħ id-dibattitu tal-Plenarja, il-President tal-KtR Apostolos Tzitzikostas enfasizza li “ is-soluzzjonijiet b’approċċ minn fuq għal isfel u ċ-ċentralizzazzjoni jkunu ta’ theddida serja għall-impatt tal-finanzjament tal-UE għall-irkupru. Jeħtieġ li niżguraw li r-rwol ewlieni li jaqdu r-reġjuni, il-bliet u l-irħula fuq il-front pandemiku jiġi rifless kif dovut fil-governanza tal-pjani ta’ rkupru kif ukoll fil-ħidma tas-Semestru Ewropew. Aħna nilqgħu l-impenn tal-Kummissjoni Ewropea li tqis dan il-fattur kruċjali meta tivvaluta u tadotta l-pjani nazzjonali .”

Il-Viċi President Eżekuttiv, Valdis Dombrovskis qal li: “ L-Istati Membri qed jaħdmu qatigħ biex ifasslu l-Pjani ta’ Rkupru u Reżiljenza. Sjieda reġjonali u lokali b’saħħitha, flimkien ma’ appoġġ mill-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili, ser ikunu importanti biex dawn jirnexxu fil-prattika. Il-Pjani Nazzjonali se jkollhom bżonn jispjegaw kif il-konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati jitwettqu u jiġu riflessi fl-investiment u r-riformi proposti, u kif dawn jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-koeżjoni filwaqt li jitqiesu d-disparitajiet lokali, reġjonali u nazzjonali. L-involviment tal-awtoritajiet reġjonali u lokali u tal-partijiet ikkonċernati ser ikun daqstant ieħor importanti fil-fażi tal-implimentazzjoni .”

Il-membri tal-KtR iddiskutew ukoll dwar kemm il-politika kummerċjali tal-UE riformata tista’ tikkontribwixxi għall-irkupru ekonomiku. Filwaqt li ħadu rendikont, kemm tal-isfidi esterni bħat-tensjonijiet ġeopolitiċi intensifikati kif ukoll tal-isfidi interni, bħall-patt ekoloġiku Ewropew u t-tranżizzjoni diġitali, huma talbu li ssir reviżjoni tal-politika kummerċjali tal-UE sabiex din tiġi allinjata mill-ġdid mal-orjentazzjonijiet soċjali u ekonomiċi ġenerali tal-UE. Sabiex tiżdied il-leġittimità tal-politika kummerċjali tal-UE, il-KtR appella għal involviment aktar b’saħħtu u aktar bikri tal-awtoritajiet lokali u reġjonali kif ukoll tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fi proposti leġiżlattivi futuri relatati mal-kummerċ.

Willy Borsus (BE/Renew Europe), Viċi President u Ministru tal-Ekonomija u tal-Kummerċ Barrani ta’ Wallonia, qal li: “ Sabiex issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha bħala mexxejja globali għal ordni ta’ kummerċ internazzjonali miftuħ, ġust, sostenibbli u bbażat fuq ir-regoli, l-UE trid terġa’ tikkunsidra bir-reqqa l-politika kummerċjali tagħha.

Barra minn hekk, id-diskussjoni serviet ta’ opportunità biex isir l-ewwel skambju politiku bejn ir-rappreżentanti lokali, reġjonali u Ewropej dwar il-Pjan ta’ Azzjoni l-ġdid għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali , ippreżentat mill-Kummissjoni tal-UE ġimagħtejn ilu. “ Fil-ħidma tagħna ta’ kuljum fuq il-front tal-pandemija, rajna kif l-emerġenza tas-saħħa żviluppat dejjem aktar f’emerġenza soċjali. Għalhekk nilqgħu l-Pjan ta’ Azzjoni għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Soċjali bħala għodda li tidderieġi l-investiment fil-koeżjoni soċjali, abbażi ta’ objettivi ċari li għandhom jinkisbu bl-integrazzjoni tar-riżorsi u l-politiki tal-UE, nazzjonali u reġjonali ”, qalet Anne Karjalainen (FI/PSE), President tal-Kummissjoni tal-KtR għall-Politika Soċjali, l-Edukazzjoni, l-Impjieg u l-Kultura (SEDEC).

Kuntest:

Il-KtR Ewropew u l-Kunsill tal-Muniċipalitajiet u r-Reġjuni Ewropej ( CEMR ) wettqu konsultazzjoni konġunta dwar l-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tħejjija tal-Pjani Nazzjonali ta’ Rkupru u Reżiljenza. Ir-riżultati ġew ippreżentati fit-22 ta’ Jannar matul il-laqgħa tal-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika tal-KtR. Dawn jindikaw li ftit pajjiżi biss għamlu użu mill-kontribut tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, u b’hekk qed jheddu l-implimentazzjoni b’suċċess tal-Pjan ta’ Rkupru għall-Ewropa.

Aktar informazzjoni tinsab hawnhekk .

Fis-16 ta’ Ġunju 2020, il-Kummissjoni Ewropea nediet konsultazzjoni dwar il-politika kummerċjali u ta’ investiment tal-UE . L-ewwel objettiv tal-konsultazzjoni kien li tivvaluta kif il-politika kummerċjali tista’ tikkontribwixxi għal irkupru soċjoekonomiku rapidu u sostenibbli, issaħħaħ il-kompetittività tal-UE u tgħin fil-promozzjoni tal-valuri u l-istandards tagħha. It-tieni objettiv kien li jsir rieżami tal-politika kummerċjali abbażi ta’ mudell ta’ " Awtonomija Strateġika Miftuħa ." Il-mudell ta’ awtonomija strateġika se jagħmilha possibbli għan-negozji, il-ħaddiema u l-konsumaturi Ewropej biex igawdu l-benefiċċji ta’ ambjent miftuħ filwaqt li fl-istess ħin jipproteġihom kontra prattiki inġusti, u jsaħħaħ ir-reżiljenza tal-UE għal sfidi futuri mhux magħrufa. Il-KtR ikkontribwixxa għal din il-ħidma billi ppreżenta l-abbozz ta’ Opinjoni tiegħu dwar ir-Rieżami tal-Politika Kummerċjali tal-Kummissjoni.

Fl-4 ta’ Marzu 2021, il-Kummissjoni Ewropea nediet il-Pjan ta’ Azzjoni għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali . Dan jistabbilixxi tliet miri ewlenin ambizzjużi li għandhom jiggwidaw id-deċiżjonijiet ta’ politika fl-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom biex jinkisbu l-objettivi tal-Pilastru, anke billi jsir użu sħiħ mill-fondi differenti tal-UE biex jiġi sfruttat l-investiment soċjali.

Il-miri ewlenin il-ġodda jimplikaw li sal-2030 mill-inqas 78 % tal-popolazzjoni tal-UE ta’ bejn il-20 u l-64 sena għandhom ikunu f’impjieg, mill-inqas 60 % tal-adulti kollha għandhom jipparteċipaw f’taħriġ kull sena u l-għadd ta’ persuni f’riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali għandu jitnaqqas b’mill-inqas 15-il miljun.

L-istqarrija għall-istampa dwar ir-reazzjoni għall-preżentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni tinsab hawnhekk .

Persuna ta’ kuntatt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023