Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa: il-pedamenti demokratiċi tal-Unjoni għandhom ikunu fil-qalba tad-diskussjonijiet maċ-ċittadini  

Fis-26 ta’ Frar il-membri tal-kummissjoni għaċ-Ċittadinanza, il-Governanza, l-Affarijiet Istituzzjonali u Esterni tal-KtR – CIVEX – kellhom dibattitu dwar il-valuri Ewropej u ċ-ċittadinanza u d-demokrazija Ewropea fil-qafas tat-tħejjija tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa. Il-pedamenti demokratiċi tal-Unjoni Ewropea jiffurmaw wieħed mis-fergħat ta’ politika tal-konferenza. L-awtoritajiet lokali u reġjonali ta’ kuljum huma l-gwardjani tal-pedamenti demokratiċi tal-UE iżda qed jiffaċċjaw sfidi biex dawn jiġu rispettati. Tliet kelliema esterni enfasizzaw li l-valuri Ewropej huma fil-qalba tal-proġett Ewropew iżda li wieħed jista’ jargumenta jekk jeżistix fehim u aċċettazzjoni komuni tal-valuri. Il-membri tal-KtR qasmu wkoll il-fehmiet tagħhom dwar dokument ta’ ħidma tas-Sinjura Borrell Porta (ES/AE) dwar l-awtoritajiet lokali u reġjonali fid-djalogu permanenti maċ-ċittadini li ser ikun wieħed mill-kontributi ewlenin tal-KtR għall-konferenza. Ir-rakkomandazzjonijiet finali ser ikunu fil-plenarja tal-KtR f’Mejju.

Il-konferenza dwar il-ġejjieni tal-Ewropa ser tkun proċess ta’ sentejn ta’ dibattiti miftuħa, inklużivi u trasparenti li jlaqqgħu flimkien liċ-ċittadini, is-soċjetà ċivili, l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali u l-istituzzjonijiet Ewropej sabiex jagħtu spinta ġdida lill-proġett Ewropew u jsaħħu d-demokrazija Ewropea. Ser titnieda fid-9 ta’ Mejju, Jum l-Ewropa 2020. Il-kummissjoni CIVEX tikkoordina l-kontributi tal-KtR għall-konferenza. Matul il-proċess kollu tal-Konferenza l-KtR ser jorganizza fi ħdan il-kummissjonijiet tiegħu dibattiti tematiċi dwar suġġetti ta’ rilevanza għall-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa. Id-dibattitu fis-26 ta’ Frar kien dwar il-valuri Ewropej u ċ-ċittadinanza u d-demokrazija Ewropea.

Bl-introduzzjoni tad-dibattitu tematiku dwar il-valuri Ewropej u ċ-ċittadinanza u d-demokrazija Ewropea, il-president tal-kummissjoni CIVEX li għadu kif ġie elett, Mark Speich (DE/PPE), is-Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Federali, Ewropej u Internazzjonali, Nordrhein-Westfalen, qal li, biex il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa ssir opportunità biex il-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea jkollu mill-ġdid konnessjoni maċ-ċittadini, dan ser ikollu jiġi konċepit bħala djalogu veru maċ-ċittadini dwar il-valuri u l-prinċipji fundamentali tal-Unjoni tagħna. “F’dan ir-rigward, ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali huwa importanti, peress li huwa permezz tad-deċiżjonijiet u l-politiki tagħhom li l-valuri u l-prinċipji għandhom impatt fuq il-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini,” huwa qal. “Il-Konferenza għandha ssir aktar minn proċess ta’ feedback, iżda għandha wkoll tirriżulta f’konsegwenzi politiċi. Il-KtR ser ikun involut b’mod attiv f’dan il-proċess.”

Waqt li kien qed jitkellem fid-dibattitu, Graham Smith , konsulent għoli u membru tal-Kabinett tal- Ombudsman Ewropew , qal li “l-akbar tema” li jiffaċċja l-Ombudsman Ewropew, li jindirizza t-tħassib dwar amministrazzjoni ħażina fil-livell tal-UE, “hija t-trasparenza, li hija essenzjali għall-proċess demokratiku”. Huwa wissa li n-nuqqas ta’ trasparenza jippermetti li “tiffjorixxi kultura ta’ ‘tort ta’ Brussell’”. Huwa kkonkluda li l-UE ma teħtieġx “bidla kbira”. “Jeħtieġ li nagħmlu użu aħjar ta’ dak li għandna", b’istituzzjonijiet li jieħdu għamla aħjar biex jaqdu liċ-ċittadini.

L-MEP Pascal Durand (FR/Renew Europe), koordinatur ta’ “Renew Europe” fil-Kumitat AFCO tal-Parlament Ewropew, qal li l-Konferenza ma kellhiex bidu tajjeb, bl-istituzzjonijiet tal-UE ma jaqblux dwar jekk l-isfida hijiex li jitjiebu l-komunikazzjonijiet, isir tibdil żgħir biex jiġu perfezzjonati l-modi eżistenti ta’ ħidma, jew li jinstabu modi ġodda biex tiġi kkomplementata d-demokrazija rappreżentattiva. Huwa qal li l-istituzzjonijiet tal-UE kellhom bżonn joħorġu minn “loġika intergovernattiva”, u żied li, biex isir dan, “se tkun meħtieġa pressjoni esterna mill-NGOs, is-soċjetà ċivili, u korpi intermedjarji bħas-sindakati”.

Fl-aħħar nett, Alberto Alemmanno , Professur Jean Monnet tad-Dritt tal-UE u l-fundatur ta’ The Good Lobby – start-up ċivika mingħajr skop ta’ qligħ impenjat favur l-ugwalizzazzjoni tal-aċċess għall-poter għal soċjetà aktar plurali, inklużiva u demokratika – qal li l-UE toffri liċ-ċittadini aktar opportunitajiet biex isawru l-politika minn kwalunkwe ġurisdizzjoni oħra fid-dinja, iżda l-“firxa ta’ għażliet ftit li xejn hija magħrufa u ftit li xejn tintuża”. Huwa qal li l-isfida għall-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa hija li “jingħaqdu t-tikek”, bl-argument li “iċ-ċavetta hija mekkaniżmu permanenti li jippermetti liċ-ċittadini jikkontribwixxu”, bl-użu ta’ netwerks li diġà jeżistu bħal dawk fil-livell lokali. Huwa esprima tħassib li l-UE tista’ twarrab is-soċjetà ċivili organizzata bħala l-prezz għall-impenn taċ-ċittadini, u qal li “anke l-Parlament Ewropew ma jissuġġerixxix rwol” għall-NGOs f’assembleji.

Mument ewlieni ieħor tal-laqgħa tal-kummissjoni CIVEX kien il-preżentazzjoni mill-membru tal-KtR Mireia Borrell Porta (ES/AE), is-Segretarju għall-Azzjoni Esterna u l-Unjoni Ewropea tal-Gvern tal-Katalunja, tad-dokument ta’ ħidma tagħha dwar “L-awtoritajiet lokali u reġjonali fid-djalogu permanenti maċ-ċittadini” li ser ikun kontribut ewlieni tal-KtR għall-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa.

Is-Sinjura Borrell Porta qalet hekk dwar l-Opinjoni tagħha: “L-Opinjoni ser tipproponi mod strutturat biex iċ-ċittadini jiġu involuti fit-tfassil tal-politika mil-livell lokali għal dak tal-UE, u targumenta kif l-involviment strutturat taċ-ċittadini jista’ jikkontribwixxi għall-ħidma tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa, kemm għall-proċess kif ukoll għall-konklużjonijiet tiegħu.”

F’ riżoluzzjoni li ġiet adottata wara dibattitu mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Dubravka Šuica matul il-plenarja ta’ Frar, il-KtR appella għal konsultazzjoni ġenwina, miftuħa, inklużiva u demokratika li tilħaq liċ-ċittadini kollha fir-reġjuni u l-bliet kollha.

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Il-Muniċipalità ta’ Michałowo u ċ-ċittadini tagħha ġew onorati bil-Premju “Sindku Paweł Adamowicz” għall-għajnuna tagħhom lir-refuġjati fil-fruntiera mal-Belarussja
Il-Muniċipalità ta’ Michałowo u ċ-ċittadini tagħha ġew onorati bil-Premju “Sindku Paweł Adamowicz” għall-għajnuna tagħhom lir-refuġjati fil-fruntiera mal-Belarussja
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023