Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Koeżjoni, kompetittività, konverġenza: Il-Prim Ministru tal-Portugall jitlob għal riżorsi u investiment reġjonali akbar għall-Ewropa  

Il-Prim Ministru tal-Portugall, is-Sur Antonio Costa, ingħaqad ma’ mijiet ta’ mexxejja lokali u reġjonali f’diskussjoni dwar il-futur tal-Ewropa. Waqt id-dibattitu li sar mal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR), il-Prim Ministru qal li l-Ewropa trid tibdel ir-rotta b’mod urġenti sabiex twieġeb għall-kompetizzjoni globali billi jiġu indirizzati d-disparitajiet reġjonali, jiżdiedu l-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE, biex jissaħħaħ l-investiment reġjonali u jiġu involuti l-livelli kollha ta’ gvern.

Il-Prim Ministru qal li l-UE għandha tagħti prijorità lill-koeżjoni u l-konverġenza soċjali bejn ir-reġjuni u l-bliet. Il-Prim Ministru Costa, eks membru tal-KtR, talab għal żieda fil-baġit tal-UE, fejn qal li 1 % tal-ING ma kienx biżżejjed: "F'dinja globalizzata, l-Ewropa teħtieġ aktar koeżjoni u ekonomija aktar kompetittiva. Biex nirrispondu għal sfidi ġodda, m’għandniex indgħajfu l-pedamenti tal-Unjoni tagħna, bħall-Politika Agrikola Komuni jew il-Politika ta’ Koeżjoni. Ambizzjoni għandna, u politiki għandna wkoll. Jekk irridu Unjoni aktar b’saħħitha li tkun aktar reżiljenti għall-kriżijiet u aktar preparata għal sfidi ġodda, irid ikollna Unjoni b’aktar riżorsi.”

Waqt id-dibattitu li sar waqt is-seduta plenarja tal-KtR, il-President tiegħu, Karl-Heinz Lambertz, qabel, u qal: "Aħna kollha għandna r-responsabbiltà li npoġġu l-Ewropa fit-triq ta’ tkabbir ekonomiku bbilanċjat. Il-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali huma d-DNA tal-Unjoni tagħna, iżda għandna bżonn aktar investiment reġjonali u rurali. Il-baġit tal-UE li jmiss se jsawwar fejn se tmur l-Ewropa sussegwentement, u huwa għalhekk li l-Istati Membri għandhom issaħħu, u mhux inaqqsu, il-mezzi finanzjarji tar-reġjuni u l-bliet biex jinħolqu l-impjiegi u japprofondixxu l-integrazzjoni Ewropea.”

Mal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, flimkien ma’ assoċjazzjonijiet territorjali favur investiment reġjonali tal-UE għall-baġit li jmiss tal-UE permezz tal-#CohesionAlliance fl-UE kollha, il-Prim Ministru Costa ressaq ir-raġunijiet favur politika ta’ koeżjoni b’saħħitha. “Bil-politika ta’ koeżjoni, l-Ewropa laħqet kull raħal, kull belt kbira jew żgħira u kull triq Ewropea,” huwa qal. “Din hija r-raġuni għaliex il-koeżjoni ma tistax u m’għandhiex tkun il-varjabbli ta’ aġġustament għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss.”

Matul id-dibattitu, il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni – l-Assemblea tal-UE ta’ mexxejja lokali u reġjonali – esprimew l-appoġġ għall-viżjoni tal-Prim Ministru. Huma qalu li rrikonoxxew il-ħtieġa li tiġġedded l-ekonomija tal-Ewropa billi tissaħħaħ il-koeżjoni territorjali, l-infrastruttura u s-sostenibbiltà ambjentali. Dan, huma qablu, jeħtieġ li l-UE tagħti attenzjoni akbar lir-rwol u l-impatt tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, li huma responsabbli mhux biss għall-ekonomiji reġjonali, iżda wkoll biex ileħħnu t-tħassib tal-votanti u biex jgħaqqdu l-komunitajiet wara l-politiki tal-UE.

Il-Prim Ministru Portugiż żied ukoll li kien hemm urġenza biex titlesta l-Unjoni Monetarja Ewropea: "Id-dgħjufijiet strutturali taż-żona tal-Euro għadhom mhux solvuti. Sakemm l-Unjoni Ekonomika u Monetarja għadha mhux kompluta, ir-riskju ta’ kriżijiet ulterjuri jibqa’. Huwa għalhekk li jien ilni nippromovi l-ħolqien ta’ baġit taż-żona tal-euro bbażat fuq ir-riżorsi proprji.”

***

Nota lill-edituri:

Id-dibattitu jikkontribwixxi għall-inizjattiva Nirriflettu dwar l-Ewropa tal-Kumitat fejn il-membri tiegħu qed jorganizzaw mijiet ta’ dibattiti taċ-ċittadini madwar l-Ewropa li l-kontenut tagħhom se jakkumula f’rapport li għandu jiġi ppreżentat lill-Kunsill Ewropew aktar tard din is-sena.

Sabiex jippreżenta l-każ għal politika ta’ koeżjoni b’saħħitha għar-reġjuni u l-bliet kollha wara l-2020, il-Kumitat, flimkien mal-assoċjazzjonijiet territorjali ewlenin tal-UE, nedew #CohesionAlliance: moviment “grassroots” miftuħ għal kull min jemmen li l-politika ta’ koeżjoni tal-UE trid tkompli tkun pilastru tal-futur tal-UE. Minn meta tnediet f’Ottubru tas-sena l-oħra, l-Alleanza kompliet tattira firmatarji ġodda kuljum, inklużi l-awtoritajiet reġjonali u lokali, MEPs, l-assoċjazzjonijiet tan-negozji, l-akkademja, it-trejdjunjins u l-gruppi ta’ riflessjoni

Id-dibattitu jista’ jiġi segwit mill-ġdid fuq EbS. Ir-ritratti huma disponibbli biex jitniżżlu b’xejn.

Kuntatt:
Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi :