Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-#CohesionAlliance tibda konsultazzjoni dwar dikjarazzjoni ġdida  

Politika ta’ koeżjoni b’saħħitha għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u reżiljenti

Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Ewropa fid-9 ta’ Mejju, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) u l-organizzazzjonijiet imsieħba tal-#CohesionAlliance nedew konsultazzjoni konġunta dwar dikjarazzjoni mġedda b’reazzjoni għall-isfidi li ġabet magħha l-kriżi tal-COVID-19. L-organizzazzjonijiet, l-istituzzjonijiet u l-individwi interessati jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom għall-konsultazzjonijiet sat-30 ta’ Mejju 2020.

Il-#CohesionAlliance hija koalizzjoni li tiġbor fiha ’l fuq minn 12 000 firmatarju, li tappella għal politika ta’ koeżjoni msaħħa tal-UE fi ħdan il-Qafas Finanzjarju Pluriennali wara l-2020. Wara t-tifqigħa tal-Coronavirus u l-aħħar żvilupp tal-kriżi soċjali u ekonomika kkawżata mill-pandemija, l-imsieħba tal-Alleanza jemmnu li, fil-preżent, is-solidarjetà u l-azzjoni koordinata fil-livell tal-UE huma meħtieġa aktar minn qatt qabel ħalli jkun żgurat li ma jiżdidux id-differenzi bejn il-komunitajiet li huma ekonomikament aktar żviluppati u dawk anqas żviluppati, u li l-ebda ċittadin jew reġjun fl-Ewropa ma jitħalla jibqa’ lura.

Għalhekk, l-Alleanza tal-Koeżjoni qed tieħu pass ieħor ’il quddiem biex tiżgura li l-koeżjoni tkun objettiv ewlieni għall-politiki u l-investimenti kollha tal-UE u tkun element kruċjali fil-pjan ta’ rkupru tal-UE. Dan jirrikjedi l-involviment tal-atturi reġjonali u lokali fid-deċiżjonijiet ewlenin u attenzjoni akbar għall-ħtiġijiet tar-reġjuni, il-bliet u l-irħula, fl-azzjonijiet kollha tal-UE.

“Se nirkupraw ilkoll aktar malajr billi ninvestu fin-nies u l-postijiet kollha tal-Ewropa. L-appoġġ lil dawk il-komunitajiet l-aktar fil-bżonn, l-indirizzar tad-disparitajiet u l-aċċellerazzjoni tat-tkabbir ekoloġiku sostenibbli mhumiex biss kwistjoni ta’ ġustizzja u ekwità, iżda ta’ pragmatiżmu ekonomiku. Biex niksbu dan, l-Ewropa teħtieġ politika ta’ koeżjoni b’saħħitha u l-involviment tal-atturi lokali bħala l-imsieħba reali fil-pjani ta’ rkupru kollha tagħha. Din hija r-raġuni għaliex, bħala msieħba tal-#CohesionAlliance, iddeċidejna li nġeddu l-impenn tagħna u nibdew naħdmu fuq dikjarazzjoni ġdida. Irridu naffermaw mill-ġdid il-valur tal-koeżjoni fix-xenarju ta’ wara l-pandemija, u ngħinu biex nibnu sħubija ġdida fost l-atturi tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali” , qal il-President tal-KtR Apostolos Tzitzikostas .

L-organizzazzjonijiet imsieħba tal-Alleanza tal-Koeżjoni ressqu abbozz ta’ proposta għal dikjarazzjoni ġdida u jistiednu lill-organizzazzjonijiet, l-istituzzjonijiet, l-individwi u l-firmatarji kollha interessati biex jibagħtu l-kummenti, l-ideat u s-suġġerimenti tagħhom.

Id-dikjarazzjoni finali se tissawwar skont l-eżitu tal-konsultazzjoni u l-proposti li jmiss għal Qafas Finanzjarju Pluriennali għal wara l-2020 u l-Pjan ta’ Rkupru tal-UE allinjat mill-Kummissjoni Ewropea. Id-dikjarazzjoni se titnieda mill-imsieħba tal-Alleanza tal-Koeżjoni fl-okkażjoni ta’ laqgħa ġdida tal-Alleanza tagħna sal-bidu ta’ Ġunju.

Tista’ ssib l-abbozz ta’ proposta bil-lingwi kollha fuq il- paġna web tal-#CohesionAlliance . Jekk jogħġbok ibgħat il-kontribut tiegħek sat-30 ta’ Mejju 2020 permezz tal-posta elettronika lil: cohesionalliance@cor.europa.eu

Sfond:

F’Ottubru 2017, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni nieda l-#CohesionAlliance fi sħubija mal-assoċjazzjonijiet ewlenin tar-reġjuni u l-bliet – l-Assoċjazzjoni ta’ Reġjuni mal-Fruntieri Ewropej , l-Assemblea tar-Reġjuni Ewropej (AER), il-Konferenza tal-Assembleji Leġislattivi Reġjonali tal-Unjoni Ewropea (CALRE), il-Kunsill tal-Muniċipalitajiet u r-Reġjuni Ewropej (CEMR), il-Konferenza tar-Reġjuni Periferiċi Marittimi tal-Ewropa u EUROCITIES – biex ikun hemm sensibilizzazzjoni dwar ir-rwol vitali tal-politika ta’ koeżjoni. Sa mit-tnedija tagħha, id-dikjarazzjoni tal-Alleanza ġiet iffirmata minn iktar minn 12 000 firmatarju, 121 reġjun, 135 belt u kontea, 50 assoċjazzjoni tal-gvernijiet reġjonali u lokali, 40 Membru tal-Parlament Ewropew u 35 assoċjazzjoni settorjali tal-UE.

Id-dikjarazzjoni hija disponibbli bil-lingwi kollha:

BG - HR - CS - DA - NL - EN - ET - FI - FR - DE - EL - HU - IT - LV - LT - MT - PL - PT - RO - SK - SL - ES - SV

Kuntatt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STARTS-CONSULTATION-ON-NEW-DECLARATION.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023