Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
COVID-19: Il-President tal-KtR jilqa’ miżuri ġodda tal-UE li jirrispondu għas-sejħa tar-reġjuni u l-bliet, filwaqt li jenfasizza li l-mexxejja lokali ser jimmonitorjaw u jipprovdu kontroll tar-realtà.  

Stqarrija tal-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Apostolos Tzitzikostas, dwar il-miżuri proposti mill-Kummissjoni Ewropea fit-02/04/2020

Stqarrija tal-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Apostolos Tzitzikostas, dwar il-miżuri proposti mill-Kummissjoni Ewropea fit-02/04/2020

“Illum il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat sett ta’ miżuri li jirrispondu għas-sejħiet reċenti tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u ta’ ħafna awtoritajiet lokali u reġjonali, li qed jitolbu li jiġu appoġġjati aħjar l-isforzi tagħhom biex jindirizzaw il-konsegwenzi soċjali, ekonomiċi u tas-saħħa tal-kriżi.

L-iskema SURE tipprevedi miżuri konkreti biex tiżgura li l-ħaddiema jkomplu jirċievu s-salarju tagħhom u biex tgħin lill-kumpaniji jżommu l-impjiegi. Nittama li dan jgħin lill-komunitajiet lokali madwar l-Ewropa jtaffu l-impatt soċjali u ekonomiku tal-pandemija COVID-19. Huwa kruċjali wkoll li l-iskema l-ġdida tkun tista’ tipprovdi għajnuna lill-familji u lill-intraprendituri fir-reġjuni u l-bliet tagħna u li tippreserva l-kapaċità produttiva tal-ekonomiji reġjonali tagħna. Il-Kumitat tagħna huwa lest li jikkontribwixxi għal adozzjoni rapida tal-iskema, u se jiggarantixxi kontroll tar-realtà fuq il-post, biex jivvaluta kif dawn il-miżuri se jirrispondu għall-ħtiġijiet ta’ kuljum tal-komunitajiet lokali tagħna.

Nilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li tuża l-marġini tal-baġit tal-UE biex tinvesti 3 biljun addizzjonali fis-settur tal-kura tas-saħħa permezz tal-Istrument għall-Appoġġ ta’ Emerġenza. Dan iwieġeb għall-appell tal-KtR għal Mekkaniżmu ta’ Emerġenza tas-Saħħa tal-UE ffinanzjat permezz ta’ flus li ma ntefqux fil-baġit tal-UE, kif spjegat fid-dettall fil-Pjan ta’ Azzjoni tal-KtR dwar il-Coronavirus. Dawn il-fondi se jippermettu lir-reġjuni u l-bliet tagħna jixtru provvisti vitali u tagħmir mediku, u biex jappoġġjaw aħjar il-ħidma tal-persunal mediku, soċjali u ta’ emerġenza li huma fl-ewwel linja fil-ġlieda kontra l-pandemija.

Illum il-Kummissjoni pproponiet ukoll dispożizzjonijiet sabiex tiżdied aktar il-flessibbiltà fl-użu tal-fondi ta’ koeżjoni u agrikoli, u biex jitħaffef l-intervent tagħhom biex jiġu appoġġjati l-miżuri ta’ emerġenza u l-irkupru ekonomiku. Bħala mexxejja reġjonali u lokali, nappoġġjaw l-isforzi tal-Kummissjoni li jippermettu riprogrammazzjoni rapida tal-investiment ippjanat qabel il-kriżi. Fl-istess ħin, nappella lill-Kummissjoni Ewropea tiggarantixxi li r-reġjuni jibqgħu atturi ewlenin fl-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-miżuri. Il-koeżjoni u l-iżvilupp rurali joffru metodu ta’ ħidma uniku li jgħaqqad flimkien l-atturi tal-UE, dawk nazzjonali u dawk reġjonali/lokali. Huwa biss billi jsir użu sħiħ mill-esperjenza diretta tal-mexxejja reġjonali u lokali, li l-investiment tal-UE jista’ jintuża biex iwieġeb għall-ħtiġijiet tan-nies u n-negozji tagħna.”

Pjan ta’ Azzjoni tal-KtR biex ir-reġjuni u l-bliet jiġu megħjuna fil-ġlieda kontra l-COVID-19 fl-Unjoni Ewropea

Kelliem tal-President:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023