Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-pandemija hija theddida għall-finanzi muniċipali u reġjonali fl-Ewropa, ‎ iwissi stħarriġ konġunt tal-KtR u l-OECD  

86% tal-bliet u r-reġjuni qed ibassru żieda fl-infiq,
filwaqt li 90% qed jistennew li d-dħul jonqos li jpoġġi l-investimenti pubbliċi f’riskju

Il-kriżi tal-COVID-19 qed taffettwa b’mod qawwi r-reġjuni u l-bliet fl-Ewropa. Skont stħarriġ konġunt tal-KtR u l-OECD ippreżentat illum matul il-laqgħa tal-kummissjoni ECON, il-biċċa l-kbira tal-awtoritajiet lokali u reġjonali jistennew li l-kriżi soċjoekonomika taffettwa serjament il-finanzi tagħhom. Fuq medda ta’ żmien qasira u medja, jibżgħu li jkun hemm “effett ta’ mqass” ta’ żieda fl-infiq u tnaqqis fid-dħul li jista’ jdgħajjef il-kapaċità tagħhom li jwettqu investimenti pubbliċi. Ir-reġjuni u l-bliet kienu fl-ewwel linja fl-indirizzar tal-pandemija u l-konsegwenzi soċjoekonomiċi tagħha.

Lil hinn mit-traġedja tas-sanitarja u umana, il-COVID-19 qed ikollha effett profond fuq l-awtoritajiet lokali u reġjonali. Biex tinftiehem aħjar, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) u l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (OECD) wettqu stħarriġ online f’Ġunju u Lulju 2020 dwar " L-impatt tal-COVID-19 fuq il-gvernijiet reġjonali u lokali ”. Ir-riżultati ġew ippreżentati llum matul il-laqgħa tal-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika (ECON) tal-KtR, bil-parteċipazzjoni ta’ Dorothée Allain-Dupré, Kap tal-Unità tad-Deċentralizzazzjoni, Finanzi Subnazzjonali u Investiment Pubbliku tal-OECD.

L-istħarriġ jikkonferma l-effett serju tal-kriżi tal-COVID-19 fuq ir-reġjuni u l-bliet fl-Unjoni Ewropea . Għal 63% ta’ dawk li wieġbu, l-impatt globali huwa “qawwi” jew “qawwi ħafna”. Kważi nofs l-awtoritajiet lokali u reġjonali (46%) irrappurtaw li l-isfida ewlenija fl-indirizzar tal-kriżi kienet in-nuqqas ta’ mezzi tekniċi u tagħmir, filwaqt li 39% indikaw in-nuqqas ta’ riżorsi finanzjarji. Fiż-żmien tal-istħarriġ, madwar nofs dawk li wieġbu biss iddikjaraw li l-koordinazzjoni fi ħdan l-awtoritajiet lokali u reġjonali jew mal-gvernijiet nazzjonali kienet effettiva.

Uħud mis-sejbiet ewlenin tal-istħarriġ ikkontribwixxew għall-ewwel Barometru Reġjonali u Lokali Annwali għall-UE kollha , ippreżentat fit-12 ta’ Ottubru mill-President tal-KtR Apostolos Tzitzikostas, matul it- 18-il Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet .

Michael Murphy (IE/PPE), president tal-kummissjoni ECON u membru tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Tipperary, qal: "Nilqa’ l-pubblikazzjoni tal-lum tal-istħarriġ konġunt tal-KtR u l-OECD. Ir-riżultati f’waqthom tiegħu se jgħinu biex isiru għażliet ta’ politika infurmati biex jappoġġjaw lill-gvernijiet lokali u reġjonali fl-indirizzar tar-riżultati tal-pandemija fuq il-finanzi tagħhom. Qegħdin fuq quddiem nett fil-ġlieda biex nindirizzaw l-effetti li din il-kriżi bla preċedent ġabet quddiemna u b’riżultat ta’ dan ħafna gvernijiet lokali u reġjonali sofrew pressjonijiet finanzjarji estremi. Il-livelli kollha ta’ gvern jeħtieġ li jaħdmu flimkien f’dan iż-żmien biex jiżguraw li l-irkupru tagħna jkun sostenibbli, bla xkiel u ma jħalli lil ħadd lura.

Lamia Kamal-Chaoui , Direttur taċ-Ċentru għall-Intraprenditorija, l-SMEs, ir-Reġjuni u l-Bliet tal-OECD qalet: “ L-awtoritajiet lokali u reġjonali jinsabu fuq quddiem nett fir-reazzjoni kontra din il-kriżi u issa qed iħossu b’mod qawwi l-effetti finanzjarji tal-isforzi enormi tagħhom. Huma ma jistgħux ikomplu jindirizzaw dan b’mod diżassoċjat u kollha rrikonoxxew (90%) li l-koordinazzjoni tar-rispons għall-kriżi fost il-livelli kollha ta’ gvern hija tal-akbar importanza għal strateġija ta’ ħruġ b’suċċess. Il-gvernijiet għandhom jagħmlu sforz konġunt biex jikkoordinaw b’mod effettiv u jimplimentaw politiki sinifikanti li jgħinu lil dawn iż-żoni lokali u reġjonali joħorġu mill-kriżi aktar reżiljenti u sostenibbli”.

Il-kriżi qed taffettwa d-dħul tal-awtoritajiet sottonazzjonali, b’“effett ta’ mqass” perikoluż ta’ żieda fl-infiq u tnaqqis fid-dħul. 86% tar-reġjuni u l-bliet qed jistennew impatt negattiv għoli jew moderat fuq l-infiq tagħhom, b’mod partikolari fis-servizzi soċjali (64%) u l-benefiċċji soċjali (59%). Sadanittant, min-naħa l-oħra, 90% qed ibassru tnaqqis fid-dħul. Id-dħul mit-taxxa huwa mistenni li jkun l-aktar sors ta’ dħul li x’aktarx jintlaqat: 83% ta’ dawk li wieġbu jipprevedu tnaqqis kbir jew moderat.

Fiż-żmien meta sar l-istħarriġ, madwar 24 % tal-gvernijiet sottonazzjonali kienu qed jippjanaw li jitolbu self ġdid biex ikampaw mal-kriżi. 13% ta’ dawk li wieġbu kienu diġà applikaw għal fondi tal-UE addizzjonali u 49% kienu qed jikkunsidraw jagħmlu dan.

L-istħarriġ juri wkoll li l-kriżi tal-COVID-19 tista’ ssawwar mill-ġdid il-prijoritajiet fil-politika tal-iżvilupp reġjonali. L-awtoritajiet lokali u reġjonali qed jitolbu aktar enfasi fuq servizzi bażiċi ta’ kwalità affordabbli u aċċessibbli inkluż is-saħħa fit-territorji kollha (76%), ir-reżiljenza reġjonali (69%) u t-tnaqqis tad-distakki diġitali madwar ir-reġjuni (68%).

Matul il-laqgħa tal-lum, il-membri tal-kummissjoni ECON kellhom ukoll l-ewwel diskussjoni dwar l-abbozz ta’ Opinjoni dwar Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Materja Prima Kritika , imħejjija minn Isolde Ries (DE/PSE) , l-ewwel Viċi President tal-Parlament Reġjonali ta’ Saarland, u adottaw l-abbozz ta’ Opinjoni dwar ir- Reviżjoni tal-Politika Kummerċjali , imwettaq minn Willy Borsus (BE/Renew Europe) , Viċi President u Ministru għall-Ekonomija u l-Kummerċ tal-Gvern tal-Wallonia.

XXX ”, qal ir-relatur Borsus. L-Opinjoni hija skedata li tiġi adottata mill-Plenarja tal-KtR fit-3-4 ta’ Frar 2021.

Sfond:

L-istħarriġ online konġunt tal-KtR u l-OECD sar f’Ġunju u Lulju 2020. Intbagħtu 300 tweġiba minn rappreżentanti tal-gvernijiet reġjonali, intermedji u muniċipali f’24 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (minn total ta’ 480 li wieġbu meta żżid partijiet ikkonċernati bħan-negozji, l-akkademja, l-NGOs, eċċ.). Il-biċċa l-kbira ta’ dawk li wieġbu huma minn muniċipalitajiet (59%) jew minn reġjuni (26%). Madwar 18% jiġu minn Spanja, 15% mill-Italja, 6% mir-Repubblika Slovakka, u 6% mill-Polonja. Ma kien hemm l-ebda li wieġbu mill-awtoritajiet lokali u reġjonali tad-Danimarka, l-Irlanda u l-Lussemburgu.

In-nota qasira b’ħarsa ġenerali lejn is-sejbiet ewlenin tista’ tiġi kkonsultata hawnhekk fil-lingwi kollha tal-UE.

Ir-riżultati sħaħ huma disponibbli hawnhekk [link] f’sommarju aktar dettaljat tal-politika tal-OECD.

L-ewwel Barometru Reġjonali u Lokali tal-UE jista’ jiġi kkonsultat hawnhekk .
Is-sejbiet ewlenin huma miġburin f’jinġabru f’ teaser qasir . Id-data dwar l-impatt ekonomiku reġjonali hija disponibbli hawnhekk .

Persuni ta’ kuntatt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Għal mistoqsijiet mill-midja dwar l-istħarriġ konġunt tal-OECD u l-KtR:

Alexandra Taylor

Tel.+33145248570

alexandra.taylor@oecd.org

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023