Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Inkejlu l-impatt tal-COVID-19 fuq ir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tal-UE: ‎ Ir-rapport tal-Barometru Reġjonali u Lokali tal-2021 se jiġi ppreżentat fil-# CoRplenary  

Fuq l-aġenda tal-# CoRplenary insibu wkoll: il-Prim Ministru Sloven Janša jiddibatti mal-mexxejja lokali; il-Kummissarji tal-UE Sinkevičius u Lenarčič jiddiskutu l-isforzi biex jitrawwem l-irkupru ekoloġiku u titjieb ir-reżiljenza; il-Viċi President Šuica jaqsam fehmiet dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa.

Fit-12 ta’ Ottubru, il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Apostolos Tzitzikostas (EL/PPE), se jippreżenta l- Barometru Reġjonali u Lokali tal-2021 lill-mexxejja lokali u lill-Viċi President tal-Kummissjoni, il-Kummissarju Maroš Šefčovič. Ir-rapport komprensiv ikejjel l-impatt tal-pandemija fuq ir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tal-UE, u jipprovdi sejbiet, fatti u ċifri ewlenin dwar il-konsegwenzi ekonomiċi, soċjali, tas-saħħa u diġitali. SEGWI X-XANDIRA DIRETTA

Hekk kif l-UE żżid l-isforzi ta’ rkupru, il-Prim Ministru tas-Slovenja Janez Janša se jieħu kont tal-ħidma li qed issir mill-Presidenza Slovena tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fil-kuntest tat-taħditiet internazzjonali COP15 u COP26 tan-NU, Kummissarju Ewropew Virginijus Sinkevičius u Minna Arve , Sindku ta’ Turku u Viċi President tal- ICLEI , se jiddiskutu l-isforzi biex jipproteġu l-bijodiversità, jindirizzaw l-emerġenza klimatika u jrawmu rkupru ekoloġiku.

Fit-13 ta’ Ottubru, il- Jum Internazzjonali għat-Tnaqqis tar-Riskju ta’ Diżastri , il-Kummissarju tal-UE Janez Lenarčič u r-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali għat-Tnaqqis tar-Riskju ta’ Diżastri, Mami Mizutori , se jisimgħu dwar l-impatt tad-diżastri reċenti fuq ir-reġjuni u l-bliet, u jiddiskutu kif tista’ tissaħħaħ ir-reżiljenza lokali .

Fl-14 ta’ Ottubru, il-membri tal-KtR se jkollhom ukoll skambju ta’ fehmiet mal-Viċi President Dubravka Šuica dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa .

Il-plenarja tal-KtR se ssir waqt il- Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet , li hija koorganizzata mill-KtR u mill-Kummissjoni Ewropea. #EURegionsWeek , li se ssir bejn il-11 u l-14 ta’ Ottubru, hija l-akbar avveniment annwali fil-kalendarju tal-UE u din is-sena se tiffoka fuq l-isforzi biex jiġi żgurat irkupru ekoloġiku u diġitali u fuq l-appoġġ tal-kontribut tar-reġjuni u l-bliet għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa.

Segwi l-plenarja fuq is-sit web tal-KtR

12 ta’ Ottubru: il-Barometru Reġjonali u Lokali tal-UE

Apostolos Tzitzikostas (EL/PPE), President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tal-Maċedonja Ċentrali, se jagħmel id-diskors tiegħu dwar l-istat tar-reġjuni, il-bliet u l-irħula tal-UE, filwaqt li jippreżenta l- Barometru Reġjonali u Lokali Annwali lil Maroš Šefčovič , Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għar-Relazzjonijiet Interistituzzjonali u l-Prospettiva.

12 ta’ Ottubru: il-Prim Ministru Sloven Janez Janša

Il-plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni se tilqa’ lil Janez Janša , Prim Ministru tas-Slovenja, għal diskussjoni dwar il-prijoritajiet tal-Presidenza Slovena ta’ sitt xhur tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

13 ta’ Ottubru: COP15 għal COP26: inżidu l-ambizzjoni, governanza aktar b’saħħitha għall-bijodiversità u l-klima tagħna

Virginijus Sinkevičius , Kummissarju Ewropew għall-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd, u Minna Arve, Sindku ta’ Turku u Viċi President tal- ICLEI , se jiddiskutu l-isfidi li qed jiffaċċjaw il-gvernijiet biex jipproteġu l-bijodiversità tad-dinja u jindirizzaw l-emerġenza klimatika.

13 ta’ Ottubru: it-tnaqqis tar-riskji li jinħolqu minn diżastri naturali

Fil- Jum Internazzjonali għat-Tnaqqis tar-Riskju ta’ Diżastri , il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni se jilqa’ lil Mami Mizutori , Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali għat-Tnaqqis tar-Riskju ta’ Diżastri, u Janez Lenarčič , Kummissarju Ewropew għall-Ġestjoni tal-Kriżijiet, biex jikkunsidraw x’jistgħu jagħmlu r-reġjuni u l-bliet biex iżidu r-reżiljenza u jnaqqsu l-impatt tad-diżastri naturali.

14 ta’ Ottubru: Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

Dubravka Šuica , Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija u d-Demografija, se tipprovdi l-perspettiva tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa u se taqsam fehmiet mal-membri tal-KtR.

ID-DIBATTITI EWLENIN

It-Tlieta, 12 ta’ Ottubru, fit-3 p.m.: Dibattitu dwar il-Barometru Reġjonali u Lokali Annwali, bil-parteċipazzjoni ta’ Apostolos Tzitzikostas (EL/PPE), President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tal-Maċedonja Ċentrali, u Maroš Šefčovič , Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għar-Relazzjonijiet Interistituzzjonali u l-Prospettiva.

L-Erbgħa, 13 ta’ Ottubru, fl-10 a.m.: Dibattitu dwar il-Prijoritajiet tal-Presidenza Slovena tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, bil-parteċipazzjoni ta’ Janez Janša , Prim Ministru tal-Islovenja.

L-Erbgħa, 13 ta’ Ottubru, fit-3 p.m.: Dibattitu dwar Żieda fl-Ambizzjoni, Governanza Aktar b’Saħħitha: Mexxejja Flimkien għall-Patt Ekoloġiku Glokali, bil-parteċipazzjoni ta’ Virginijus Sinkevičius , Kummissarju Ewropew għall-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd, u Minna Arve, Sindku ta’ Turku u Viċi President tal- ICLEI .

L-Erbgħa, 13 ta’ Ottubru, fl-4 p.m.: Dibattitu dwar id-Diżastri Naturali: Nirrispondu għall-Emerġenzi u l-Bini tar-Reżiljenza fil-Bliet u r-Reġjuni bil-parteċipazzjoni ta’ Janez Lenarčič , Kummissarju Ewropew għall-Ġestjoni tal-Kriżijiet, u Mami Mizutori , Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali għat-Tnaqqis tar-Riskju ta’ Diżastri, Kap tal-UNDRR.

Il-Ħamis, 14 ta’ Ottubru, fl-4 p.m.: Dibattitu dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, bil-parteċipazzjoni ta’ Dubravka Šuica , Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għad-Demokrazija u d-Demografija.

RIŻOLUZZJONIJIET

Dwar COP26.

Dwar il-Barometru Reġjonali u Lokali Annwali.

OPINJONIJIET GĦALL-ADOZZJONI

Strateġija tal-UE dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Garanzija Ewropea għat-Tfal . Relatur: Jari Andersson (FI/PPE), membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Sastamala.

Identità Diġitali Ewropea . Relatur Ġenerali: Mark Weinmeister (DE/PPE), Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Ewropej, Land ta’ Hessen .

L-involviment effettiv tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tħejjija tal-Ftehimiet ta’ Sħubija u l-Programmi Operazzjonali għall-perjodu 2021-2027. Relatur: Juraj Droba (SK/KRE), President tar-Reġjun ta’ Bratislava

Aġenda kontra t-Terrorimu għall-UE: Antiċipazzjoni, Prevenzjoni, Protezzjoni, Rispons. Relatur: Karl Vanlouwe (BE/AE), membru tal-Parlament Fjamming .

Il-protezzjoni tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Industrijali u tal-Artiġjanat fl-Unjoni Ewropea. Relatur: Martine Pinville (FR/PSE), membru tal-Kunsill Reġjonali ta’ Nouvelle-Aquitaine.

Pjan futur għal Aġenda tal-Konsumatur ġdida li ssaħħaħ ir-reżiljenza tal-konsumatur għall-irkupru sostenibbli Relatur: Alexia Bertrand (BE/Renew Europe), membru tal-Parlament tar-Reġjun ta’ Brussell-Kapitali.

Unjoni ta’ Ugwaljanza: Strateġija dwar l-Ugwaljanza tal-LGBTIQ 2020-2025. Relatur: Kate Feeney (IE/Renew Europe), membru tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Dun Laoghaire Rathdown.

Informazzjoni prattika:

Post: Ibridu – virtwali u fil-bini Charlemagne, Kummissjoni Ewropea, rue de la Loi, Brussell, il-Belġju.

Data : it-Tlieta, 12 ta’ Ottubru – il-Ħamis, 14 ta’ Ottubru 2021.

Materjal ta’ sfond : L- aġenda tal-plenarja u l- Opinjonijiet bl-emendi.

Xandira dirett a online : fuq is- sit web tal-KtR.

Persuna ta’ kuntatt :

PresseCdr@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022