Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Delegazzjoni tal-KtR lesta li tirrappreżenta miljun politiku elett reġjonali u lokali fil-Plenarja tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa  

18-il politiku elett fil-livell reġjonali u lokali, 9 nisa u 9 rġiel, ser jingħaqdu mal-laqgħa inawgurali tas-sessjoni plenarja tal-Konferenza biex jissaħħaħ ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-funzjonament demokratiku tal-UE u jinxteħet dawl fuq id-dimensjoni territorjali tal-politiki tal-UE.

Id-delegazzjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa ltaqgħet illum biex tħejji l-kontribut tagħha għal- laqgħa inawgurali tal-Plenarja tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa li se ssir fid-19 ta’ Ġunju fi Strasburgu. Id-delegati jixtiequ jaħtfu l-opportunità ppreżentata mill-Konferenza biex tissaħħaħ id-dimensjoni demokratika tal-Unjoni Ewropea u biex terġa’ tinkiseb il-fiduċja taċ-ċittadini fil-proġett Ewropew. Il-KtR, bħala l-korp rappreżentattiv tal-UE tal-livell ta’ gvern li huwa l-eqreb taċ-ċittadini, jimpenja ruħu li jressaq quddiem il-Konferenza l-ilħna tal-awtoritajiet lokali u reġjonali.

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Apostolos Tzitzikostas , li qed imexxi d-delegazzjoni tal-KtR qal: “Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) huwa l-Assemblea politika tal-UE li tirrappreżenta miljun politiku lokali u elett madwar l-Ewropa. Il-prijorità tagħna hija li niżguraw li jinstema’ leħen il-poplu tagħna fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula. Se niżguraw li l-proposti li għamlu ċ-ċittadini fid-djalogi lokali tagħna u l-kontribut politiku miġbur permezz tas-sessjonijiet plenarji tagħna, permezz tal-azzjonijiet tal-membri tagħna u permezz tal-avvenimenti ewlenin tagħna, jiġu inklużi fir-rapport finali”.

L-Ewwel Viċi President tal-KtR, Vasco Alves Cordeiro , li huwa wkoll membru tad-delegazzjoni tal-KtR, żied jgħid: “ Bħala politiċi lokali u reġjonali, aħna naċċettaw l-isfida li ngħinu nibnu Ewropa aħjar. Mhux se jkun biżżejjed li nisimgħu liċ-ċittadini. Hekk kif in-nies huma mistiedna jagħtu l-fehma tagħhom dwar il-futur tagħhom, il-mexxejja tal-UE, fil-livelli kollha, se jkollhom jagħtu riżultati. Dak li rridu lkoll mill-Konferenza huma bidliet konkreti biex l-UE titqarreb iktar lejn niesha. Il-KtR ser jimmobilizza kemm jista’ jkun politiċi lokali u reġjonali sabiex leħen il-poplu tat-territorji tagħna jinstema’ fil-Konferenza. U se nagħmlu proposti konkreti, dwar il-mod kif taħdem l-Unjoni u dwar il-politiki, għal Ewropa ġusta.”

Id-delegazzjoni tal-KtR, li se tieħu sehem fil-formati kollha tal-Plenarja tal-Konferenza, ser:

- tipprovdi kontributi bil-miktub bl-appoġġ tal- Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea , korp konsultattiv indipendenti ta’ seba’ rġiel u nisa għorrief ippresedut mill-eks President tal-Kunsill Ewropew Herman van Rompuy li l-missjoni tiegħu hija li jappoġġja r-rwol politiku u istituzzjonali tal-KtR billi jipprovdi analiżi politika strateġika b’enfasi fuq l-aspetti lokali u reġjonali.

- torganizza djalogi u dibattiti fil-kostitwenza tagħhom u tirrapporta lura dwar dawn id-djalogi.

- tibni alleanzi ta’ delegati tal-istess fehma fil-Konferenza biex jiġu promossi b’mod konġunt rakkomandazzjonijiet li huma ta’ rilevanza għar-reġjuni, il-bliet u l-irħula madwar l-UE.

- timmobilizza n-networks tagħha bħall-assoċjazzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u reġjonali madwar l-UE, in-network tal-eks membri tal-KtR u n- network il-ġdid tal-kunsilliera lokali tal-UE sabiex tħeġġeġ lill-politiċi lokali u reġjonali jorganizzaw dibattiti maċ-ċittadini. Ir-riżultati ta’ dawn il-konsultazzjonijiet ser jiġu rrappurtati fil-Plenarja tal-Konferenza.

Il-KtR ser jippreżenta l-kontribut finali tiegħu għall-Konferenza fid- 9 Summit Ewropew tar-Reġjuni u l-Bliet , li ser isir matul il-Presidenza Franċiża tal-Kunsill fit-3 u l-4 ta’ Marzu 2022.

Lista tad-delegazzjoni tal-KtR għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa:

Apostolos Tzitsikostas , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (Gvernatur tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali, il-Greċja, President tal-Assoċjazzjoni tar-Reġjuni Griegi)

Grupp PPE/KtR

Olgierd Geblewicz , President tal-Grupp PPE (President tar-Reġjun ta’ Zachodniopomorskie, il-Polonja, President tal-Assoċjazzjoni Pollakka tar-Reġjuni)

Jelena Drenjanin , l-1 Viċi President tal-Grupp PPE (Viċi Sindku ta’ Huddinge, l-Iżvezja, President tal-Kumitat dwar il-Governanza, Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali, Kunsill tal-Ewropa)

Mark Speich , President tal-Kummissjoni għaċ-Ċittadinanza, il-Governanza u l-Affarijiet Istituzzjonali u Esterni tal-Kumitat tar-Reġjuni (Segretarju tal-Istat, Reġjun ta’ Nordrhein-Westfalen, il-Ġermanja)

Isabel Díaz Ayuso , President tar-Reġjun ta’ Madrid, Spanja

Ilse Aigner , President tal-Parlament tal-Istat tal-Bavarja u delegata tal-KtR f’isem il-Parlamenti Reġjonali, il-Ġermanja

Grupp PSE/KtR

Vasco Alves Cordeiro , L-1 Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (membru tal-Parlament Reġjonali tal-Azores, il-Portugall)

Yoomi Renström , l-1 Viċi President tal-Grupp PSE (Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Ovanåker, l-Iżvezja)

Concepción Andreu Rodríguez , Viċi President tal-Grupp PSE (President tal-Gvern Reġjonali ta’ La Rioja, Spanja)

Kata Tüttő , Viċi President tal-Grupp PSE (Viċi Sindku ta’ Budapest, l-Ungerija)

Karl-Heinz Lambertz , President tal-Grupp ta’ Tmexxija tas-Sussidjarjetà tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (President tal-Parlament tal-Komunità li titkellem bil-Ġermaniż, il-Belġju)

Grupp Renew Europe/KtR

Paula Fernández , Ministru tal-Intern, il-Ġustizzja u l-Affarijiet tal-UE, Reġjun tal-Cantabria, Spanja

Mirja Vehkapera , Sindku tal-Belt ta’ Oulu, il-Finlandja

François Decoster , President tal-Grupp Renew Europe (Sindku ta’ Saint Omer, Franza)

Grupp KRE/KtR

Władysław Ortyl , President tal-Grupp KRE (Marixxal tar-Reġjun ta’ Podkarpackie, il-Polonja)

Roberto Ciambetti , President tal-Parlament Reġjonali tal-Veneto, l-Italja

Grupp AE/KtR

Kieran McCarthy , President tal-Grupp AE (Membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Cork, l-Irlanda)

Grupp tal-Ħodor/KtR

Muhterem Aras , President tal-Parlament tal-Istat ta’ Baden-Württemberg, il-Ġermanja

Il-kriterji tal-għażla għat-18-il membru tad-delegazzjoni tal-KtR għall-Konferenza kienu r-rappreżentanza tal-affiljazzjoni politika, il-bilanċ ġeografiku, ir-rappreżentanza tal-livelli differenti tal-awtoritajiet sottonazzjonali u l-bilanċ bejn il-ġeneri.

Sfond:

Il-Plenarja tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija magħmula minn 433 membru: 108 rappreżentanti tal-Parlament Ewropew, 54 tal-Kunsill, 3 tal-Kummissjoni Ewropea, 108 rappreżentanti tal-parlamenti nazzjonali, 80 rappreżentant mill-Panels taċ-Ċittadini Ewropej (li terz minnhom għandhom inqas minn 25 sena), il-President tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ, 27 rappreżentant tal-Panels taċ-Ċittadini Nazzjonali, 18-il rappreżentant kull wieħed għall-KtR u għall-KESE, u 8 rappreżentanti kull wieħed għall-imsieħba soċjali u s-soċjetà ċivili.

Stħarriġ taċ-ċittadini tal-KtR dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

Il-kontribut tal-KtR għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

Pjattaforma diġitali multilingwi tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa

Persuna ta’ kuntatt:

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0) 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Ikkondividi :