Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Tibdil fil-klima: aktar ambizzjoni u governanza ġdida meħtieġa biex jitwettaq il-ftehim ta’ Pariġi  
Il-bliet u r-reġjuni jappellaw lill-UE biex iżżid l-ambizzjoni, tagħti spinta lill-investimenti lokali dwar il-klima filwaqt li tipproponi bidla fil-governanza li tinvolvi formalment il-gvernijiet lokali

Ħames xhur qabel it-taħdidiet dwar il-klima tal- COP24 tan-NU f’Katowice, il-Polonja, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) organizza dibattitu ta’ livell għoli dwar l-azzjoni klimatika. Il-mexxejja lokali u reġjonali tal-UE adottaw opinjoni dwar il-Governanza Klimatika wara l-2020 , li tiddefinixxi l-pożizzjoni tagħha dwar kif jiġi implimentat il-ftehim ta’ Pariġi fil-prattika – l-hekk imsejħa ġabra ta' regoli ta' Pariġi . Mingħajr l-involviment formali tal-gvernijiet lokali u reġjonali, tibqa’ differenza bejn il-wegħdiet klimatiċi u l-kisbiet meħtieġa biex iż-żjieda fit-temperatura tinżel sew taħt it-2°C. Il-KtR jappoġġja l-proposta tar-relatur Andrew Cooper (UK/AE) biex jitnaqqas id-distakk fl-emissjonijiet permezz ta’ Kontributi Determinati fil-livell Lokali (LDCs).

Il-President tal-KtR Karl-Heinz Lambert fetaħ id-dibattitu li sar fi Brussell u rrefera għall- miri tal-enerġija u l-klima tal-UE għall-2030 , li reċentement ġew adottati, u qal, “L-UE qed tkompli turi tmexxija dwar it-tibdil fil-klima iżda jekk mhux se nistabbilixxu miri aktar ambizzjużi, niddedikaw aktar investiment lokali u nagħmlu bidla fundamentali fil-governanza klimatika, m’aħniex ser inwettqu l-wegħdiet tagħna li għamilna f’Pariġi. Kemm fil-livell tan-NU kif ukoll tal-UE, neħtieġu b’mod urġenti governanza ġdida klimatika bi strutturi permanenti li jinkorporaw il-fehmiet, is-soluzzjonijiet u l-kontributi magħmulin mill-bliet u r-reġjuni.”

Il-Kummissarju tal-UE għall-klima u l-enerġija, Miguel Arias Cañete , qal: "Id-Djalogi f’diversi livelli dwar il-Klima u l-Enerġija li l-Istati Membri għandhom jorganizzaw biex ifasslu pjani nazzjonali tal-enerġija u ta’ azzjoni huma opportunità għall-awtoritajiet reġjonali u lokali biex jinfluwenzaw l-iżvilupp tal-Unjoni tal-Enerġija. Il-miri l-ġodda tal-UE jfissru li nistgħu ngħollu l-livell ta’ ambizzjoni tagħna fit-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ CO2 minn 40 % kif inhu attwalment għal ftit iktar minn 45 % sal-2030. Dan il-fatt ipoġġi lill-UE f’pożizzjoni b’saħħitha għall-Konferenza dwar il-Klima tan-NU li jmiss f’Katowice. Għandna bżonn ta’ qafas ta’ governanza b’saħħtu u trasparenti fil-ftehim ta’ Pariġi, u d-djalogu u l-involviment tar-reġjuni huma kruċjali.”

Dwar il-finanzi, il-Kummissarju Arias Cañete enfasizza li EUR 379 biljun ta’ investimenti huma meħtieġa kull sena bejn 2021 u l-2030 u fakkar li 25 % tan-nefqa tal-UE għal dak l-istess perjodu huwa ffukat fuq l-objettivi tal-klima. Il-Kummissarju Spanjol ta ħarsa ġenerali tal-programmi finanzjarji ewlenin tal-UE disponibbli għall-appoġġ tal-azzjoni klimatika bħall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta’ Koeżjoni; il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa; il-Programm InvestEU; il-programm Orizzont Ewropa bi EUR 15-il biljun għall-klima, l-enerġija u l-mobilità; u s-sottoprogramm il-ġdid Transizzjoni Nadifa għall-Enerġija propost taħt LIFE b'baġit ta' EUR 1 biljun. Biex jiġu appoġġjati l-aktar reġjuni vulnerabbli, l-UE stabbilixxiet programmi speċifiċi bħal Reġuni tal-Faħam fi Tranżizzjoni u Enerġija Nadifa għall-Ġżejjer Ewropew.

Tomasz Chruszczow, il-Mibgħut Speċjali dwar il-Bidla fil-Klima u ċ-Champion ta 'Livell Għoli dwar il-Klima tal-Polonja qal: "Il-bliet u r-reġjuni huma verament dawk li jġibu l-bidla. Il-ftehim dwar il-klima ta’ Pariġi jista' jkun ta 'suċċess biss jekk jiġi implimentat minn kulħadd: il-pajjiżi, il-bliet u r-reġjuni, in-negozji, il-komunitajiet u l-individwi kollha. Is-slogan tal-COP24 tal-Presidenza Pollakka hija “Ninbidlu flimkien”. Nittamaw li l-isforzi konġunti tagħna jistgħu, u se, iġibu l-bidla li għandna bżonn.”

B'segwitu għall-objettivi klimatiċi miftiehma f'Pariġi fl-2015, Katowice hija mistennija li twassal il-linji gwida u l-modalitajiet dwar kif tintlaħaq il-mira taż-żamma tat-temperatura dinjija ferm taħt iż-2°C. Aspett ewlieni huwa l-qafas ta’ trasparenza li għandu jinkludi l-mod kif il-pajjiżi jimmonitorjaw u jirrapportaw il-progress dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet, li huwa kruċjali biex tinbena l-fiduċja fost il-komunità internazzjonali.

Andrew Cooper, membru tal-kunsill ta’ Kirklees fir-Renju Unit u r-relatur dwar il-Governanza klimatika wara l-2020 iddikjara: "Minn meta ġie adottat il-ftehim ta' Pariġi rajna status dejjem jiżdied għall-gvernijiet lokali u reġjonali fit-taħdidiet internazzjonali dwar il-klima. Issa wasal iż-żmien li tiġi rikonoxxuta l-governanza f’diversi livelli u jiġi formalizzat ir-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-governanza globali klimatika. Il-Kontributi Determinati fil-Livell Nazzjonali (NDCs) mhux qed jirnexxilhom jilħqu l-għanijiet tal-ftehim ta’ Pariġi biex iż-żieda fit-temperatura tinżamm sew taħt iż-2°C, aħseb u ara taħt il-1,5. Aħna nipproponu sistema ta’ Kontributi Determinati fil-Livell Lokali u Reġjonali biex jikkomplementaw il-wegħdiet nazzjonali. Mhumiex biss il-bliet u r-reġjuni dawk li jistgħu jnaqqsu d-distakk fl-emissjonijiet, aħna huma wkoll dawk li nistgħu nuru li aktar ambizzjoni hija possibbli.”

Ashok-Alexander Sridharan, is-Sindku ta’ Bonn u l-President tal-ICLEI , irrimarka: "Il-bliet u r-reġjuni jinsabu fuq quddiem nett tal-azzjoni klimatika. Is-summit dwar il-klima tal-mexxejja lokali u reġjonali f'Bonn is-sena l-oħra ta sinjal inekwivoku lill-komunità internazzjonali: aħna nappoġġjaw azzjoni aktar u iktar mgħaġġla biex inwasslu l-ftehim ta’ Pariġi. Il-ġabra ta’ regoli ta’ Pariġi għandha tintegra sistema li permezz tagħha t-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-bliet u r-reġjuni jikkontribwixxu għall-iskemi nazzjonali ta’ traċċar. Irridu niżguraw li l-Kontributi Determinati fil-livell Lokali huma viżibbli fil-ġabra ta’ regoli ta’ Pariġi.”

Mariusz Skiba, Viċi Sindku ta’ Katowice qal: "L-għan ta' Katowice għall-COP 24 huwa li juri kif belt tista’ tgħaddi minn proċess ta' ristrutturar fil-fond fi żmien qasir. Storikament, Katowice dejjem kienet assoċjati mal-minjieri tal-faħam u l-inġinerija tqila, bħal fir-reġjun kollu ta’ Sileżja. Kemm il-proċess tar-rivitalizzazzjoni kif ukoll dak tar-reindustrijalizzazzjoni biddlu Katowice f’ambjent ta’ ħbiberija u f’belt verament ekoloġika, u issa hija speċjalizzat f’teknoloġiji intensivi tal-iżvilupp, servizzi tan-negozju, is-settur bankarju, l-akkademiċi u t-turiżmu. Irridu nuru lil kulħadd dik il-bidla.”

Illum jeżistu diversi inizjattivi globali biex jittraċċaw il-progress dwar il-klima miksub minn gvernijiet lokali u reġjonali. Il-Patt tas-Sindki u l- Carbon Climate Registry huma żewġ eżempji tajbin ta’ dan. Madankollu, il-Ftehim ta’ Pariġi għadu ma jipprevedix b’mod formali għall-monitoraġġ tal-emissjonijiet u r-rappurtar tal-qtugħ mill-bliet u r-reġjuni, la fi ħdan il-Kontributi Determinati fil-Livell Nazzjonali u lanqas permezz ta’ sistema diretta tan-NU.

Ritratti tas-Sessjoni Plenarja u ż-Żjara tal-Istampa dwar l-Azzjoni Klimatika huma disponibbli hawnhekk .

Informazzjoni addizzjonali

Opinjonijiet tal-KtR relatati mal-ftehim ta’ Pariġi dwar il-klima:

Lejn ftehim dinji dwar il-klima f’Pariġi – relatur: is-Sinjura Annabelle Jaeger (FR/PSE), Membru tal-Kunsill Reġjonali ta’ Provence-Alpes-Côte d’Azur (Ottubru 2015).

L-implimentazzjoni tal-ftehim globali dwar il-klima – approċċ territorjali għall-COP22 f’Marrakesh , relatur Francesco Pigliaru (IT/PSE), President ta’ Sardinja eks President tal-Kummissjoni ENVE tal-KtR (Ottubru 2016).

Il-finanzjament tal-azzjoni klimatika: għodda essenzjali għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Pariġi , ir-relatur Marco Dus (IT/PSE), Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Vittorio Veneto, Treviso (Ottubru 2017).

Kuntatt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023