Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni jniedu l-Alleanza għar-rikostruzzjoni tal-Ukrajna  

L-Alleanza se tiffoka fuq il-ħtiġijiet tar-rikostruzzjoni tal-bliet u r-reġjuni Ukreni, bħala parti mill-appoġġ fit-tul tal-UE u tal-komunità internazzjonali għall-Ukrajna.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentaw il-bliet u r-reġjuni Ewropej fit-30 ta’ Ġunju nedew l-Alleanza Ewropea għall-Bliet u r-Reġjuni għar-Rikostruzzjoni tal-Ukrajna biex tgħin lill-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-Ukrajna jibnu mill-ġdid id-djar, l-iskejjel, l-infrastruttura u s-servizzi li nqerdu mir-Russja mill-invażjoni tagħha li ilha għaddejja mill-24 ta’ Frar. L-Alleanza, li tnediet sebat ijiem biss wara li l-Istati Membri tal-UE qablu li jaċċettaw lill-Ukrajna bħala membru kandidat, intlaqgħet mill-Ministru tal-Ukrajna għall-Iżvilupp tal-Komunitajiet u t-Territorji bħala “bażi potenzjali għall-integrazzjoni Ewropea ta’ pajjiżna”.

L-Alleanza nħolqot b’reazzjoni għal sejħa f’April mill-President Volodymyr Zelenskiy tal-Ukrajna, u bl-appoġġ ta’ Charles Michel, President tal-Kunsill Ewropew, u Ursula von der Leyen, President tal-Kummissjoni Ewropea. Din se tkun parti mill-“Pjattaforma ta’ Rikostruzzjoni tal-Ukrajna”, li qed tinħoloq bħalissa mill-Kummissjoni u mill-gvern tal-Ukrajna, biex tikkoordina l-appoġġ tal-UE. Il-pjani se jissawru aktar fl-4 u fil-5 ta’ Lulju, meta l-Prim Ministru tal-Ukrajna se jippreżenta l-istrateġija ta’ rikostruzzjoni tal-gvern tiegħu fil-Konferenza dwar l-Irkupru tal-Ukrajna f’Lugano, l-Iżvizzera.

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni – Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE), membru tal-Parlament Reġjonali tal-Azores – qal: “Il-Kumitat tar-Reġjuni jinsab qrib, spalla ma’ spalla ma’ sħabna l-Ukreni. Illum, flimkien mal-assoċjazzjonijiet tal-bliet u r-reġjuni, qed inniedu l-Alleanza Ewropea tal-Bliet u r-Reġjuni għar-Rikostruzzjoni tal-Ukrajna biex nirrispondu għall-urġenza u nibnu l-futur. Inħeġġu lill-bliet u r-reġjuni kollha tal-UE biex jingħaqdu u juru solidarjetà Ewropea b’azzjonijiet konkreti”.

Oleksiy Chernyshov, il-Ministru tal-Ukrajna għall-Iżvilupp tal-Komunitajiet u t-Territorji, waqt l-avveniment ta’ tnedija – li sar waqt sessjoni plenarja tal-KtR u li għalih attendew il-mexxejja tal-assoċjazzjonijiet territorjali Ewropej – qal li l-istimi tal-ħsara mġarrba mill-Ukrajna bħalissa jammontaw għal $195 biljun (€186 biljun). Madwar 120 000 dar privata nqerdu jew saritilhom ħsara, u ntlaqtu 20 000 blokka ta’ appartamenti, b’terz minnhom li nqerdu kompletament. Huwa laqa’ l-Alleanza, filwaqt li qal li “tali sħubijiet jistgħu jsiru bażi għall-integrazzjoni Ewropea ta’ pajjiżna” u ddikjara li “aħna se nagħmlu kull sforz biex nittrasformaw kompletament l-Ukrajna f’pajjiż Ewropew”.

Vitaly Klitschko, Sindku ta’ Kiev, President tal-Assoċjazzjoni tal-Bliet Ukreni u membru onorarju tal-KtR, qal li l-Ukrajna “tiddefendi d-dritt tagħna li nkunu nistgħu nibnu pajjiż Ewropew modern” u qal li “jeħtieġ li nibnu pajjiż Ewropew bi standards Ewropej u għalhekk nirringrazzja lil kull min jipprova jgħin lill-Ukrajna”.

Għat-tnedija attendew personalment Oleksandr Markushyn, Sindku ta’ Irpin, waħda mill-ibliet l-aktar milquta fl-ewwel ġimgħat tal-gwerra. Huwa wera filmat li juri n-natura u l-iskala tal-ħsara – aktar minn 50% tal-belt inqerdet – u ssuġġerixxa li l-Alleanza tista’ tuża lil Irpin bħala proġett pilota għall-isforzi ta’ rikostruzzjoni. Il-belt Portugiża ta’ Cascais diġà wiegħdet li tgħin fir-rikostruzzjoni ta’ kindergarten.

Dario Nardella, President ta’ Eurocities u Sindku ta’ Firenze, qal: “Fil-livell ta’ belt, ilna niżviluppaw relazzjonijiet u networks, li ħafna minnhom ssaħħu matul dawn l-aħħar xhur hekk kif aċċettajna refuġjati u bgħatna l-għajnuna. Ninsabu lesti li nirrispondu malajr għall-ħtiġijiet tan-nies, u li nippjanaw għall-futur. Billi nikkooperaw ma’ ħafna muniċipalitajiet u reġjuni permezz ta’ din l-Alleanza, se ngħinu lill-poplu tal-Ukrajna jerġa’ lura fuq saqajh.”

María del Valle Miguélez Santiago, Viċi President Konferenza tar-Reġjuni Periferiċi Marittimi tal-Ewropa (CPMR) u membru tal-gvern reġjonali ta’ Murcia, qalet: “Il-qerda u l-imblokk tal-portijiet fil-Baħar l-Iswed u fil-baħar Azov huma diżastru globali. Il-portijiet Ewropej qed jagħmlu l-almu tagħhom iżda qed isibuha diffiċli biex iwasslu l-qamħ Ukren fil-bqija tad-dinja. Bi kriżi tal-ikel imminenti, għandna naħdmu flimkien biex ngħinu lir-reġjuni kostali tal-Ukrajna u l-bliet portwarji ewlenin bħal Kherson, Mariupol, Mykolaiv u Odesa jiksbu lura l-post ċentrali tagħhom fl-ekonomija dinjija.”

Jean-Claude Marcourt, President tal-Konferenza tal-Assembleji Leġiżlattivi Reġjonali tal-Unjoni Ewropea (CALRE), qal: “Fit-triq lejn l-adeżjoni tal-Ukrajna fil-proġett Ewropew, ir-reġjuni u l-bliet Ukreni se jkunu jistgħu jserrħu fuq l-appoġġ sħiħ ta’ CALRE, li se jagħmel minn kollox, f’konformità mad-dikjarazzjoni ta’ twaqqif tiegħu, biex jaħdem għad-difiża tal-prinċipji u l-valuri tad-demokrazija reġjonali fl-Ewropa.”

Magnus Berntsson, President tal-Assemblea tar-Reġjuni Ewropej (AER), qal: “It-tmexxija b’saħħitha tar-reġjuni Ukreni waqt il-gwerra hija ta’ ispirazzjoni għall-Ewropa kollha – l-istess kif se jkun l-irkupru tagħhom. L-AER tinsab mal-imsieħba reġjonali tagħna biex tappoġġja lill-Ukrajna fi triqitha lejn futur aħjar.”

Karl-Heinz Lambertz, President tal-Assoċjazzjoni ta’ Reġjuni mal-Fruntieri Ewropej (AEBR), qal: “Il-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni tal-fruntiera tul il-fruntieri nazzjonali kienet ċentrali għall-bini tal-Ewropa fil-livell taċ-ċittadini. Bħala ‘laboratorji tal-integrazzjoni tal-UE’, ir-reġjuni tal-fruntiera se jgħinu biex jitħaffu l-iżvilupp u l-inkorporazzjoni tal-Ukrajna fl-Unjoni.”

Il-Kunsill tal-Muniċipalitajiet u r-Reġjuni Ewropej (CEMR) huwa wkoll membru tal-Alleanza.

L-assoċjazzjonijiet Ewropej, flimkien mal-KtR, huma membri ewlenin tal-Alleanza min-naħa tal-UE, flimkien mal-Patt tas-Sindki. Il-membri ewlenin tal-Ukrajna huma l-Assoċjazzjoni għall-Bliet Ukreni, l-Assoċjazzjoni Ukrena tal-Kunsilli Distrettwali u Reġjonali, l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Rurali u tal-Irħula tal-Ukrajna, u l-Assoċjazzjonijiet pan-Ukreni tal-Hromadas Amalgamati. Il-membri fundaturi tal-Alleanza jittamaw li jingħaqdu ma’ assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-gvern lokali u reġjuni u bliet individwali, kif ukoll istituzzjonijiet pubbliċi u privati.

Il-Presidenza Ċeka tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tippjana li f’Ottubru torganizza konferenza kbira ffukata fuq il-ħtiġijiet tar-rikostruzzjoni tal-Ukrajna, qabel it-tnedija tal-Pjattaforma ta’ Rikostruzzjoni tal-Ukrajna ppjanata għal tmiem l-2022. Fid-diskors tiegħu waqt il-plenarja tal-KtR tad-29 ta’ Ġunju, Ivan Bartoš, Viċi Prim Ministru għad-Diġitalizzazjoni u Ministru għall-Iżvilupp Reġjonali, qal li r-rikostruzzjoni tal-Ukrajna se tkun fost il-prijoritajiet tal-Presidenza Ċeka, filwaqt li stqarr li: “L-istabbiltà tal-Ukrajna hija kruċjali għall-futur.”

It-tnedija hija disponibbli fuq Europe by Satellite. Għal siltiet mit-tnedija u l-intervisti mas-Sindku Markushyn ta’ Irpin, mal-Kunsilliera Irina Yarmalenko ta’ Bucha, u ma’ membri individwali tal-KtR li attendew it-tnedija, jekk jogħġbok ikkuntattja lil audiovisualcor@cor.europa.eu.

Uffiċjal tal-istampa: Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lil Andrew Gardner, andrew.gardner@cor.europa.eu, +32 473 843 981.

Sfond:

  • L-Alleanza qed tappella sabiex ir-rikostruzzjoni tal-Ukrajna tinbena fuq il-prinċipji ta’: appoġġ għall-integrità territorjali u s-sovranità tal-Ukrajna; appoġġ għall-integrazzjoni Ewropea tal-Ukrajna; tisħiħ tal-pożizzjoni tal-awtonomija lokali; strateġija ta’ rikostruzzjoni mibnija fuq ippjanar integrat fil-livelli muniċipali u reġjonali; il-prinċipji tal-Karta Ewropea dwar l-Awtonomija Lokali; l-iżvilupp u l-modernizzazzjoni tal-kampanja; it-titjib tal-governanza tajba; l-iżvilupp u l-innovazzjoni tan-negozju reġjonali. L-UE identifikat sfida tripla għall-promozzjoni tar-reżiljenza, l-irkupru u r-riforma fl-oqsma tal-istituzzjonijiet, l-ekonomija, is-soċjetà, u t-trasformazzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.
  • Aktar informazzjoni dwar l-Alleanza Ewropea tal-Bliet u r-Reġjuni għar-rikostruzzjoni tal-Ukrajna tinsab fuq is-sit web tal-KtR, flimkien ma’ informazzjoni dwar aspetti oħra dwar l-appoġġ tal-KtR għall-Ukrajna. Minn mindu faqqgħet il-gwerra, is-sindki Ukreni tkellmu f’kull plenarja tal-KtR u fil-laqgħat estiżi u ta’ emerġenza tal-Grupp ta’ Ħidma tal-KtR fit-30 ta’ Marzu u fit-23 ta’ Mejju. Fis-27 ta’ Ġunju, il-KtR organizza konsultazzjoni mal-esperti dwar ir-rwol tal-bliet u r-reġjuni tal-UE fir-rikostruzzjoni tal-Ukrajna.
  • Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, fit-12 u t-13 ta’ Ottubru, qed jippjana li jadotta sett ta’ rakkomandazzjonijiet dwar kif għandha tiġi megħjuna r-rikostruzzjoni tal-Ukrajna. Fit-23 ta’ Ġunju, Dario Nardella(IT/PSE), Sindku ta’ Firenze u President ta’ Eurocities, inħatar bħala r-relatur ġenerali. Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE), President tal-Assoċjazzjoni ta’ Reġjuni mal-Fruntieri Ewropej, huwa membru tal-KtR u kien il-President tal-KtR mill-2017 sal-2020. Cees Loggen(NL/Renew Europe), President tal-Konferenza tar-Reġjuni Periferiċi Marittimi, huwa eks membru tal-KtR.
  • Ir-reġjuni u l-bliet rappreżentati fl-assoċjazzjonijiet Ewropej u fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ilhom jipprovdu appoġġ umanitarju lir-refuġjati Ukreni mill-bidu nett tal-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja. In-Nazzjonijiet Uniti jistmaw li bħalissa hemm 5,2 miljun Ukren irreġistrati bħala refuġjati. Fid-29 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni Ewropea ħabbret li se tiffaċilita u tħaffef l-għoti ta’ fondi lir-reġjuni u l-bliet tal-UE li qed jospitaw ir-refuġjati Ukreni, hija se żżid ukoll il-flessibiltà tal-istrument għall-appoġġ ta’ emerġenza li nħoloq f’Marzu, Azzjoni ta’ Koeżjoni għar-Refuġjati fl-Ewropa (CARE).
  • Informazzjoni dwar l-appoġġ estensiv u varjat li qed jipprovdu l-assoċjazzjonijiet territorjali Ewropej tinsab fuq is-siti web ta’ CALRE, CEMR, CPMR, Eurocities, AER, u AEBR. Kollha kemm huma kienu qed jikkooperaw mal-amministrazzjonijiet lokali u reġjonali fl-Ukrajna qabel il-gwerra.
  • Il-KtR ilu jaħdem mal-bliet u r-reġjuni Ukreni mill-2010, u fl-2015 stabbilixxa task force biex jappoġġja r-riformi ta’ deċentralizzazzjoni tal-Ukrajna. B'mod ġenerali huwa rikonoxxut li r-riformi qed jikkontribwixxu għas-suċċess tal-Ukrajna li tirreżisti għall-invażjoni tar-Russja.
  • Il-KtR enfasizza l-ħidma ta’ 13-il amministrazzjoni lokali Ukrena matul il-gwerra f’wirja ta’ ritratti fil-marġini tal-plenarja. Għal ritratti, jekk jogħġbok ikkuntattja lil: SupportUkraine@cor.europa.eu.
Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/WESTERN-BALKANS-EU'S-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-AND-FLAG-UP-PERSISTING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CP-84-UKRAINE-CITIES-REGIONS-STEPPING-UP-SEARCH-FOR-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023