Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ jingħaqdu flimkien biex jagħtu spinta lill-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ  

Il-Karta dwar iż-Żgħażagħ u d-Demokrazija li għadha kif tnediet, żviluppata flimkien maż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, tippreżenta 49 rakkomandazzjoni għal-livell Ewropew, nazzjonali u sottonazzjonali.

It-tisħiħ tal-edukazzjoni ċivika, it-tnaqqis tal-età tal-votazzjoni u l-appoġġ għaż-żgħażagħ biex joħorġu bħala kandidati fl-elezzjonijiet, l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi ta’ konsultazzjoni permanenti maż-żgħażagħ, li l-leġiżlazzjoni ġdida tkun soġġetta għal test taż-żgħażagħ, it-tisħiħ tal-programmi tal-UE għaż-żgħażagħ; dawn huma wħud mir-rakkomandazzjonijiet fil-Karta dwar iż-Żgħażagħ u d-Demokrazija. Bl-appoġġ tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) u l-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ, il-Karta nħolqot b’mod konġunt fi proċess minn isfel għal fuq ma’ rappreżentanti minn organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u rappreżentanti lokali u reġjonali eletti żgħażagħ mill-UE kollha, u ġiet iffirmata fis-sessjoni plenarja tal-KtR fl-1 ta’ Diċembru matul dibattitu dwar iż-żgħażagħ u l-futur tal-Ewropa.

Il-Karta tressaq 49 rakkomandazzjoni li għandhom l-għan li jiffaċilitaw u jsaħħu l-parteċipazzjoni demokratika taż-żgħażagħ fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew. L-għan tal-Karta huwa li tibni u tikkonsolida spazju demokratiku favur iż-żgħażagħ biex tiżgura li l-ilħna taż-żgħażagħ ikunu rappreżentati b’mod formali, kontinwu u permanenti fl-Unjoni Ewropea. Il-Karta ġiet iffirmata matul id-dibattitu li temm is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022, li inkluda skambju ma’ Margaritis Schinas, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għall-Promozzjoni tal-Istil ta’ Ħajja Ewropew Tagħna, rappreżentanti tas-sezzjonijiet taż-żgħażagħ tal-partiti politiċi Ewropej u membri tal-programm tal-Politiċi Eletti Żgħażagħ tal-KtR. Id-dibattitu inkluda wkoll stejjer ta’ suċċess mill-Kapitali Ewropej taż-Żgħażagħ 2023 u 2024, Lublin (il-Polonja) u Ghent (il-Belġju), u matulu ġie ċċelebrat it-titlu tal-2025 li għadu kif ingħata lil Lviv (l-Ukrajna).

Vasco Alves Cordeiro, President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Membru tal-Parlament Reġjonali tal-Azores, qal: “Il-Karta dwar iż-Żgħażagħ u d-Demokrazija, approvata formalment mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni llum, hija r-riżultat ta’ proċess ta’ ħolqien konġunt li jiġbor flimkien iż-żgħażagħ, l-assoċjazzjonijiet taż-żgħażagħ, il-politiċi lokali żgħażagħ kif ukoll ir-rappreżentanti lokali u reġjonali. Din il-Karta hija gwida għalina, iżda wkoll għall-awtoritajiet pubbliċi kollha fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew, biex inkomplu naħdmu maż-żgħażagħ għal aktar parteċipazzjoni, aktar responsabilizzazzjoni u, fuq kollox, niżguraw id-drittijiet politiċi, soċjali u ekonomiċi tagħhom, biex intejbu s-soċjetajiet u t-territorji tagħna għall-futur.”

Silja Markkula, President tal-Forum Ewropew taż-Żgħażagħ, qalet: “Il-Karta dwar iż-Żgħażagħ u d-Demokrazija tapprofondixxi l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali u ż-żgħażagħ li jirrappreżentaw. Neħtieġu aktar spazji demokratiċi u mfasslin aħjar, fejn iż-żgħażagħ iħossuhom sikuri biex jinvolvu ruħhom fil-bini tal-komunità u fid-demokrazija, kemm online kif ukoll offline. Jiena kburi bil-karta li qed niffirmaw illum, li għaliha kkontribwew diversi organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ. Dan huwa pjan ta’ azzjoni mhux biss għal involviment sinifikanti taż-żgħażagħ fil-livell lokali, nazzjonali u Ewropew. Huwa wkoll eżempju ta’ kif iż-żgħażagħ u l-istituzzjonijiet Ewropej jistgħu jaħdmu flimkien biex jagħtu aktar importanza lir-rappreżentanti taż-żgħażagħ u l-kontributi tagħhom.”

Margaritis Schinas, Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, qalet: “Is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022 wasslet għal kisbiet ewlenin. L-attivitajiet ta’ involviment u sensibilizzazzjoni, b’aktar minn 7700 attività mmappjati fuq il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ, ippermettew li jintlaħqu aktar minn 150 miljun Ewropew. Is-Sena Ewropea tal-Ħiliet li jmiss se tkun tista’ tibni fuq is-suċċessi tas-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022, li fittxet li tirresponsabbilizza, tonora, tappoġġja u tinvolvi liż-żgħażagħ, inklużi dawk b’inqas opportunitajiet.”

Bħala parti mid-dibattitu, il-membri tal-KtR adottaw ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom għall-Futur tal-Politika dwar iż-Żgħażagħ fl-UE b’Opinjoni li tappella għal riflessjoni ġdida u olistika dwar il-politika taż-żgħażagħ, l-integrazzjoni tal-perspettiva taż-żgħażagħ fl-oqsma ta’ politika kollha u parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ fil-bini tal-futur tal-Ewropa.Ir-relatur, Tine Radinja (SI/Il-Ħodor), Sindku ta’ Škofja Loka, qal: “L-Opinjoni dwar il-Futur tal-Politika dwar iż-Żgħażagħ fl-UE hija l-kontribut tal-KtR għall-wirt politiku tas-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ. Permezz tal-Opinjoni nirrakkomandaw approċċ trasversali u komprensiv għall-qasam taż-żgħażagħ u nindirizzaw il-bosta oqsma ta’ politika importanti għaż-żgħażagħ, mill-edukazzjoni u l-impjieg sal-akkomodazzjoni u s-sigurtà soċjali, kif ukoll it-tranżizzjoni doppja ekoloġika u diġitali. Nappellaw għall-inklużjoni tal-perspettivi taż-żgħażagħ fl-oqsma kollha ta’ politika, bħala legat b’saħħtu għas-Sena.

Il-proċess ta’ kokreazzjoni tal-Karta dwar iż-Żgħażagħ u d-Demokrazija tnieda f’Marzu 2022 fid-disa’ Summit tar-Reġjuni u l-Bliet f’Marsilja mill-President preċedenti tal-KtR, l-Ewwel Viċi President attwali Apostolos Tzitzikostas, li qal: “Sabiex nirresponsabilizzaw liż-żgħażagħ biex isolvu kriżijiet attwali jew futuri, dawn għandhom ikunu involuti mill-aktar fis possibbli fil-governanza ta’ dinja globalizzata. L-involviment taż-żgħażagħ għandu jkun garantit permezz ta’ atti konkreti: id-dritt għall-vot fl-età ta’ 16-il sena fl-elezzjonijiet Ewropej u li jressqu inizjattivi taċ-ċittadini, kif ukoll billi jippromovu referenda.”

L-abbozzar tal-Karta involva wkoll mill-qrib lill-Kummissjoni SEDEC tal-KtR, ippreseduta minn Tanya Hristova (BG/PPE), u l-Kummissjoni CIVEX, ippreseduta minn Enzo Bianco (IT/PSE).

Aktar informazzjoni:

Il-Karta dwar iż-Żgħażagħ u d-Demokrazija tressaq rakkomandazzjonijiet lil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew, li jiffukaw fuq: l-edukazzjoni, il-kooperazzjoni u l-informazzjoni; ir-responsabilizzazzjoni taż-żgħażagħ, it-tmexxija u l-parteċipazzjoni demokratika; ir-rwol ta’ teknoloġiji ġodda u d-diġitalizzazzjoni; u l-integrazzjoni taż-żgħażagħ fil-politiki u r-rappreżentanza politika. Il-proposti nġabru permezz ta’ proċess parteċipattiv minn isfel għal fuq li inkluda konsultazzjonijiet bi preżenza fiżika u online, attivitajiet dedikati tal-midja soċjali u avvenimenti lokali.

Ir-reġistrazzjoni tad-dibattitu se tkun disponibbli fuq EBS u fuq is-sit web tal-KtR. Ritratti b’riżoluzzjoni għolja mis-sessjoni plenarja tal-KtR huma disponibbli wkoll.

Persuni ta’ kuntatt:

Monica Tiberi

Kelliema għall-President Cordeiro

Tel. +32 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen

Uffiċjal tal-istampa tal-KtR

Tel. +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Rafael Shilhav

Forum Ewropew taż-Żgħażagħ – Direttur tal-Komunikazzjonijiet u r-Relazzjonijiet Esterni

Tel. +32 490 11 36 76

rafael.shilhav@youthforum.org

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023