Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-kriżi ta’ COVID-19 għamlet il-ħtieġa għall-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa ssir aktar urġenti  

Il-Konferenza għandha ġġib bidliet politiċi konkreti, jgħidu il-mexxejja lokali u reġjonali

Il-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ddiskutew mas-Sinjura Gabriele Bischoff, Membru tal-Parlament Ewropew u Viċi President tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew għall-Affarijiet Kostituzzjonali (AFCO) fil-Kummissjoni tal-KtR għaċ-Ċittadinanza, il-Governanza u l-Affarijiet Istituzzjonali u Esterni (CIVEX) dwar it-triq ’il quddiem għall-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa. Għall-mexxejja lokali u reġjonali, il-kriżi attwali tagħmilha aktar urġenti li l-Unjoni Ewropea taħdem fuq kif tista’ ssir aktar effettiva, demokratika u eqreb lejn iċ-ċittadini. Il-KtR jilqa’ b’sodisfazzjon il-pożizzjoni tal-Kunsill li ħarġet fl-24 ta’ Ġunju bħala pass importanti biex nimxu ’l quddiem, peress li din tiftaħ it-triq għan-negozjati dwar il-governanza, il-kontenut u l-istruttura tal-Konferenza. Iżda l-Kumitat iħeġġeġ ukoll li l-ħidma tibda hekk kif is-sitwazzjoni pandemika tippermetti. Is-Sinjura Bischoff tenniet li l-mexxejja lokali u reġjonali għandhom jaqdu rwol importanti f’dan il-proċess.

Diġà f’Lulju 2019, il-Kumitat kien laqa’ il-proposta tal-President tal-Kummissjoni Ewropea biex tiġi stabbilita Konferenza ta’ sentejn dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa li għandha l-intenzjoni li tagħti spinta ġdida lill-kostruzzjoni Ewropea u ssaħħaħ id-demokrazija Ewropea. Il-Kumitat ikkunsidra bħala leġittimu li jkun involut b’mod attiv fil-proċess għal tliet raġunijiet: l-ewwel għax jirrappreżenta leħen ir-reġjuni u l-bliet tal-Ewropa; it-tieni għax id-dimensjoni territorjali tal-konsultazzjonijiet taċ-ċittadini tissaħħaħ permezz tal-involviment lokali u reġjonali; it-tielet għax ir-reġjuni u l-bliet għandhom l-aktar esperjenza fil-konsultazzjonijiet taċ-ċittadini u jistgħu jipprovdu kontenut ta’ politika bbażat fuq l-evidenza għad-dibattiti tematiċi.

Il-KtR beda l-mandat ġdid tiegħu fi Frar 2020 bl-adozzjoni ta’ Riżoluzzjoni dwar il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa fejn ġew deskritti l-prinċipji ewlenin għal involviment qawwi tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-proċess.

It-tnedija tal-Konferenza fid-9 ta’ Mejju 2020 ddewmet minħabba l-kriżi tal-COVID-19. Fis-7 ta’ Mejju 2020, il-KtR adotta Dikjarazzjoni dwar l-awtoritajiet lokali u reġjonali bħala atturi tar-rispons Ewropew għall-kriżi tal-COVID-19 , u talab sabiex il-Konferenza tissejjaħ kemm jista’ jkun malajr hekk kif is-sitwazzjoni tippermetti u appella għal involviment dirett maċ-ċittadini u r-rappreżentanti reġjonali u lokali dwar proposti differenti dwar kif l-Unjoni Ewropea tista’ ssir aktar effettiva, unifikata, demokratika u reżiljenti.

Mark Speich (DE/PPE), Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Federali, Ewropej u Internazzjonali tat-Tramuntana tan-Nordrhein-Westfalen u President tal-Kummissjoni CIVEX tal-KtR, qal: “Il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa hija meħtieġa aktar minn qatt qabel, iżda huwa perikoluż aktar minn qatt qabel li sempliċiment nisimgħu . Hemm klima għall-kooperazzjoni u rridu nagħmlu użu minn dan. Sempliċiment skambju ta’ opinjonijiet idgħajjef din il-klima. Ir-riżultati tal-Konferenza għandu jkollhom konsegwenzi fuq il-politiki u l-politika.”

Gabriele Bischoff laqgħet il-pożizzjoni tal-Kunsill maħruġa fl-24 ta’ Ġunju, inqas minn ġimgħa wara li l-Parlament Ewropew adotta Riżoluzzjoni biex iħeġġeġ lill-Istati Membri jagħmlu dan sabiex ikunu jistgħu jibdew in-negozjati dwar il-modalitajiet tal-Konferenza mal-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew. Hija enfasizzat ukoll ir-rwol importanti tal-livell lokali u reġjonali: “Permezz tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa nixtiequ noħorġu mill-bużżieqa ta’ Brussell u nilħqu liċ-ċittadini u lir-reġjuni b’mod innovattiv. Aħna interessati fil-viżjoni tagħhom tal-Unjoni Ewropea għall-futur, il-prijoritajiet tagħhom u l-oqsma ta’ politika fejn jixtiequ li jkollhom aktar azzjoni jew azzjoni differenti mil-livell Ewropew. L-Ewropa tinsab f'salib it-toroq. Din tista’ tmur lura għal kif kienet qabel jew tista’ tuża l-opportunità biex tibda rkupru sħiħ u tnedija mill-ġdid ta’ dan il-proġett Ewropew fantastiku. Wasal iż-żmien għal “mument Schuman” kuraġġuż ġdid .  

Barra minn hekk, il-membri tal-Kummissjoni CIVEX ddiskutew l-Opinjoni dwar “ It-tisħiħ tal-governanza lokali u d-demokrazija rappreżentattiva permezz ta’ strumenti teknoloġiċi diġitali ġodda ”. Din tenfasizza b’mod partikolari kemm huma utli l-għodod diġitali għal demokrazija parteċipattiva. Il-Konferenza hija opportunità biex jiġu ttestjati għodod parteċipattivi diġitali biex tissaħħaħ id-demokrazija rappreżentattiva, tinkiseb il-fiduċja taċ-ċittadini u jiġu integrati eżempji reġjonali u muniċipali fejn iċ-ċittadini huma involuti fi proċessi deliberattivi u dwar il-mekkaniżmi ta’ rispons tagħhom.

Ir-relatur tal-KtR Rait Pihelgas (EE/Renew Europe) , Sindku tal-Muniċipalità ta’ Järva, qal: “ Meta nitkellmu dwar id-demokrazija moderna, għandna nillimitaw ruħna għad-demokrazija parteċipattiva biss. L-involviment taċ-ċittadini għandu jkun proċess kontinwu. Meta nkunu qed nosservaw kif l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali jinvolvu ruħhom maċ-ċittadini, il-metodi li jużaw – il-gazzetta, il-paġna ewlenija u l-laqgħat pubbliċi – huma l-istess bħal dawk li ntużaw 20 snin ilu. Fil-fatt jikkomunikaw ukoll permezz ta’ pjattaformi differenti tal-midja soċjali, iżda rari jużaw l-għodod il-ġodda u moderni ta’ parteċipazzjoni disponibbli. Il-gvernijiet lokali, reġjonali u nazzjonali għandhom jittrasformaw l-isforzi tagħhom ta’ komunikazzjoni u involviment biex ikunu eqreb taċ-ċittadini. In-nies jużaw apparati portabbli kuljum. Nistgħu niżviluppaw u ntejbu l-involviment u d-demokrazija permezz ta’ għodod teknoloġiċi moderni”.

Ir-rakkomandazzjonijiet finali ta’ din l-Opinjoni huma skedati għall-adozzjoni fil-Plenarja tal-KtR ta’ Ottubru 2020.

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Ingħaqad man-Network #EUCouncillors
Ingħaqad man-Network #EUCouncillors
19.09.2023