Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-pandemija tal-COVID-19 taċċellera t-trasformazzjoni diġitali tad-demokrazija lokali  

Il-pandemija tal-COVID-19 u b'konsegwenza tagħha l-użu akbar tal-għodod diġitali, jistgħu jitqiesu bħala impetu għall-awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex ikunu lesti għall-era diġitali. L- Opinjoni “It-tisħiħ tal-governanza lokali u d-demokrazija rappreżentattiva permezz ta’ strumenti teknoloġiċi diġitali ġodda” ippreżentata minn Rait Pihelgas (EE/Renew Europe), President tal-Kunsill Muniċipali ta’ Järva, u adottata fis-sessjoni plenarja tal-KtR tal-10 ta’ Diċembru, tenfasizza wkoll li t-teknoloġiji u l-għodod diġitali ġodda għandhom il-potenzjal li jtejbu l-kwalità tat-teħid tad-deċiżjonijiet u t-trasparenza, jippromovu l-komunikazzjoni, irawmu ċ-ċittadinanza attiva u l-involviment fil-ħajja politika u għalhekk isaħħu d-demokrazija lokali fuq bażi permanenti.

Waħda mill-ħafna sfidi li qed jiffaċċjaw l-awtoritajiet lokali u reġjonali hija t-tranżizzjoni lejn dinja diġitali ġdida. Din tirrikjedi bidliet importanti u d-demokrazija lokali għandha tadatta għal dawn il-bidliet u taħtaf l-opportunitajiet assoċjati ma’ teknoloġiji diġitali u għodod tal-ICT ġodda – bħall-użu ta’ formoli elettroniċi biss li jiffrankaw il-ħin għaċ-ċittadini u għall-awtoritajiet pubbliċi.

Ir-relatur tal-KtR Rait Pihelgas huwa tal-fehma li, “ L-iżviluppi diġitali joffru opportunitajiet biex jinħoloq ambjent ġdid għall-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni, tiġi pprovduta informazzjoni ta’ kwalità għolja, jiġi analizzat ir-rispons pubbliku, jintlaħqu ż-żoni remoti u ċ-ċittadini l-aktar żvantaġġati, jiġu inkorporati l-ħiliet, l-għarfien u l-għarfien espert taċ-ċittadini u, flimkien magħhom, titfassal politika li tissodisfa l-ħtiġijiet u l-aspettattivi tagħhom” .

Madankollu, għalkemm id-diġitalizzazzjoni tirrikjedi ammont kbir ta’ data u riżorsi, din ma għandhiex twarrab lin-nies. L-għoti ta’ servizzi pubbliċi għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini għandu jkun ibbażat fuq aċċess nondiskriminatorju għall-informazzjoni u l-għarfien. Id-distakk diġitali għandu jitnaqqas billi tissaħħaħ il-pożizzjoni tan-nies permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ, tingħata prijorità lit-taħriġ għall-anzjani u gruppi vulnerabbli jew emarġinati oħra. Għal dan il-għan, il-KtR jipproponi miżuri li jimmotivaw u jippremjaw lill-awtoritajiet lokali u reġjonali biex iħeġġuhom japplikaw il-prinċipji ta’ amministrazzjoni miftuħa u inklużiva.

Il-Kumitat iqis li l- Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa hija opportunità biex jiġu ttestjati għodod parteċipattivi diġitali biex tissaħħaħ id-demokrazija rappreżentattiva, tinkiseb il-fiduċja taċ-ċittadini u jiġu integrati eżempji reġjonali u muniċipali fejn iċ-ċittadini huma involuti fi proċessi deliberattivi u dwar il-mekkaniżmi ta’ rispons tagħhom. Għal dan il-għan, f’Ottubru 2020, il-KtR ippropona li tiġi żviluppata għodda diġitali msejħa CitizEN – Citizen Engagement in the EU Network (L-Involviment taċ-Ċittadini fin-Network tal-UE) , sabiex iċ-ċittadini jiġu involuti fit-tfassil tal-politika.

“Ejjew noħolqu Ewropa lesta għall-era diġitali; ejjew nibdew l-ewwel nett mill-awtoritajiet lokali u reġjonali tagħna. Billi nibnu fuq il-valuri u l-vantaġġi Ewropej tagħna, nistgħu nerġgħu nagħtu l-ħajja lid-demokrazija tagħna permezz ta’ din it-trasformazzjoni diġitali. L-użu u l-involviment ta’ għodod moderni tal-ICT jistgħu jieħdu ħafna ħin, iżda jekk ir-riżultat ikun soċjetà aktar koerenti jew gvern lokali trasparenti, ta’ min jinvesti fiha ”, ikkonkluda s-Sur Pihelgas .

Persuna ta’ kuntatt:

Marie-Pierre Jouglain

Tel: (+32) 0473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

CoR Flickr gallery

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023