Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
COVID-19: il-Kumitat tar-Reġjuni tal-UE se jniedi pjattaforma ta’ skambju bħala appoġġ għall-komunitajiet reġjonali u lokali madwar l-Ewropa  

Pjattaforma ta’ skambju se tgħin fil-qsim ta’ ħtiġijiet u soluzzjonijiet, se ssaħħaħ l-appoġġ reċiproku u taġixxi bħala mekkaniżmu ta’ feedback li jippermetti kontroll tar-realtà tal-miżuri tal-UE mill-perspettiva lokali u reġjonali. Il-KtR se jipprovdi komunitajiet lokali b’informazzjoni prattika u regolari dwar l-azzjonijiet tal-UE.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) iddefinixxa Pjan ta’ Azzjoni biex jappoġġja u jassisti lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-pandemija tal-Koronavajrus. Il-Pjan b’ħames punti jinkludi t-tnedija ta’ pjattaforma ta’ skambju biex tgħin lill-mexxejja lokali u reġjonali jaqsmu l-ħtiġijiet u s-soluzzjonijiet tagħhom u jtejbu l-appoġġ reċiproku bejn il-komunitajiet lokali madwar l-Ewropa. Se jippermetti wkoll lill-Membri tal-KtR jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar l-azzjonijiet tal-UE li diġà ġew implimentati, u dan jippermetti li jkun hemm kontroll tar-realtà tal-politika. Il-KtR se jipprovdi informazzjoni regolari u prattika dwar il-miżuri tal-UE, b’attenzjoni partikolari għall-opportunitajiet ta’ finanzjament.

Il-Pjan ta’ Azzjoni – li llum ġie approvat mill-Konferenza tal-Presidenti tal-KtR – jappella lill-istituzzjonijiet tal-UE biex irawmu l-appoġġ tal-UE għall-mexxejja lokali permezz ta’ Mekkaniżmu ta’ Emerġenza tas-Saħħa tal-UE li jimmira, fost affarijiet oħra, li jikkoordina d-distribuzzjoni ta’ tagħmir mediku essenzjali madwar l-UE. Sabiex jindirizzaw l-ħtiġijiet tas-saħħa, soċjali u ekonomiċi tan-nies, il-mexxejja lokali u reġjonali jridu jipproteġu l-ekonomiji tagħhom. Il-Pjan ta’ Azzjoni jitlob għal appoġġ finanzjarju għan-negozji lokali u n-nies li qed jiffaċċjaw il-qgħad u għal appoġġ mill-UE għal strateġiji ta’ rkupru reġjonali mfassla apposta, li attwalment qed jitfasslu minn ħafna reġjuni tal-UE sabiex tiġi stabilizzata l-ekonomija.

Fil-kummenti tiegħu dwar l-approvazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni, il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Apostolos Tzitzikostas, qal: "Il-membri tal-KtR u l-mexxejja reġjonali u lokali kollha tal-UE qed jagħmlu sforzi straordinarji fil-ġlieda kontra l-pandemija. F’dawn iż-żminijiet diffiċli rridu nkunu magħqudin u naġixxu b’mod responsabbli. Ħafna Presidenti ta’ Reġjuni u Sindki talbuni nistabbilixxi pjattaforma ta’ skambju li tippermetti lill-membri tal-KtR u lill-mexxejja lokali u reġjonali tal-UE jaqsmu l-ħtiġijiet, il-feedback u l-ideat tagħhom u jelaboraw soluzzjonijiet komuni. Il-Pjan ta’ Azzjoni ser jippermetti wkoll li l-ħtiġijiet tal-kura tas-saħħa tal-komunitajiet lokali jkunu mmirati aħjar u li jiġu indirizzati l-aspetti soċjali u ekonomiċi tal-pandemija u l-impatt tagħhom fuq l-awtoritajiet lokali u reġjonali”.

Fi ħdan ir-rwol istituzzjonali tiegħu, il-KtR huwa l-punt ta’ interazzjoni u ta’ referenza bejn l-Unjoni Ewropea u l-gvernijiet lokali u reġjonali tagħha. Fil-qafas tal-kriżi attwali, huwa lest li jassisti, jinforma, jinvolvi ruħu u jirrappreżenta r-reġjuni u l-bliet madwar l-Ewropa. F’termini operattivi u konkreti, il-Pjan ta’ Azzjoni tal-KtR ser:

1) irawwem l-appoġġ tal-UE għall-awtoritajiet lokali u reġjonali fis-settur tas-saħħa, permezz tas-sejħa għal Mekkaniżmu ta’ Emerġenza tas-Saħħa tal-UE;

2) joħloq pjattaforma għall-iskambju, il-kooperazzjoni u l-iffaċilitar tal-appoġġ reċiproku bejn il-bliet u r-reġjuni madwar l-UE;

3) jipprovdi, permezz ta’ mekkaniżmi tal-KtR, rispons konkret mill-angolu lokali u reġjonali dwar kif għandhom jiġu indirizzati l-aspetti tas-saħħa, soċjali u ekonomiċi tal-pandemija u l-impatt tagħhom fuq in-nies u l-komunitajiet lokali tagħhom;

4) jipprovdi informazzjoni prattika u regolari lill-awtoritajiet lokali u reġjonali dwar miżuri tal-UE biex jindirizzaw il-kriżi;

5) jiffaċilita kontroll tar-realtà fil-prattika tal-miżuri tal-UE biex tiġi miġġielda l-pandemija; jiġbor evidenza mill-Membri biex jittejbu l-politiki tal-UE abbażi tal-esperjenzi tal-livell lokali u reġjonali (kontroll tas-saħħa tal-politika).

Dawn l-azzjonijiet u miżuri se jkunu akkumpanjati minn azzjonijiet immirati ta’ komunikazzjoni biex jispjegaw x’qed tagħmel l-UE biex tgħin u tappoġġja l-komunitajiet lokali fil-ġlieda tagħhom kontra l-pandemija tal-Koronavajrus.

*Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni:

Apostolos Tzitsikostas , President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Gvernatur tar-Reġjun Grieg tal-Maċedonja Ċentrali, Il-Greċja

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , L-Ewwel Viċi President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u President tal-Gvern Reġjonali tal-Azores, il-Portugall

Olgierd Geblewicz, President tal-Grupp PPE fi ħdan il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u President tar-Reġjun ta’ Westpomerania

Christophe Rouillon, President tal-Grupp PSE fi ħdan il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Sindku ta' Coulaines, Franza

François Decoster , President tal-Grupp Renew Europe fi ħdan il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Sindku ta’ St Omer, Franza

Władysław Ortyl , President tal-Grupp KRE fi ħdan il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u President tar-Reġjun ta’ Podkarpackie , il-Polonja

Kieran McCarthy , President tal-Grupp AE fi ħdan il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Cork, l-Irlanda

Satu Haapanen , Kopresident tal-Grupp tal-Ħodor fi ħdan il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u Kunsillier tal-Belt ta’ Oulu, il-Finlandja

Kelliem tal-President:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023