Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
COVID - 19: Il-President tal-KtR jappella għal Mekkaniżmu tal-UE għall-Emerġenzi tas-Saħħa biex jappoġġja lir-reġjuni u ’l-bliet  
Stqarrija mill-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, Apostolos Tzitzikostas

Ta’ kuljum, eluf ta’ mexxejja lokali u reġjonali fl-Ewropa qed imexxu l-ġlieda biex irażżnu t-tixrid tal-virus u jimmaniġġjaw l-impatt tiegħu fuq il-post. Bħala President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, u bħala Gvernatur tar-Reġjun tal-Maċedonja Ċentrali, nista’ nara l-professjonalità, id-dedikazzjoni u l-kuraġġ ta’ dawk kollha li qed jiggwidaw il-ġlieda kontra l-COVID-19. Qed nimmobilizzaw il-komunitajiet tagħna biex nipproteġu liċ-ċittadini l-aktar dgħajfa u niżguraw kemm jista’ jkun il-kontinwità għall-ekonomiji tagħna.

Inrodd ħajr lil dawk l-awtoritajiet lokali u reġjonali kollha fuq il-front, u b’mod partikolari lil dawk li qed iħallsu prezz għoli personali. L-Ewropa tista’ sserraħ fuqna. L-Ewropa tista’ sserraħ fuq is-sindki, il-presidenti tar-reġjuni u l-membri tal-assembleji lokali u reġjonali tagħha fil-ġlieda kontra din il-pandemija. Fl-istess ħin, għandna bżonn li l-UE tgħin lill-komunitajiet lokali tagħna fi żmien meta l-aktar li għandhom bżonn l-Ewropa, billi b’mod urġenti l-baġit u l-kapaċità ta’ intervent tal-Unjoni Ewropea jitqiegħdu għas-servizz taċ-ċittadini u n-negozji tagħna.

L-isforzi li saru mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Kunsill tal-UE mexjin fid-direzzjoni t-tajba. Il-flessibbiltà tal-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir u tar-regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat huma kruċjali, l-istess bħas-semplifikazzjoni u l-iffaċilitar tal-użu tal-finanzjament tal-politika ta’ koeżjoni. Barra minn hekk, il-mobilizzazzjoni tal-Bank Ewropew tal-Investiment kif ukoll tal-għodod importanti bħall-Fond Ewropew ta’ Solidarjetà u l-Fond Ewropew għall-Globalizzazzjoni jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għall-komunitajiet lokali tagħna. Iżda meta nqis l-esperjenza diretta tiegħi u r-rispons li qed nirċievi mill-kollegi tiegħi u mill-membri tal-KtR, nemmen li l-UE trid tmur lil hinn u tniedi Mekkaniżmu tal-UE għall-Emerġenzi tas-Saħħa mmirat biex jappoġġja aħjar lill-eluf ta’ mexxejja reġjonali u lokali li qed jitħabtu biex jipprovdu servizzi tas-saħħa lokalment.

Il-Mekkaniżmu tas-Saħħa għandu jgħin lill-bliet u lir-reġjuni fl-Ewropa kollha sabiex, b’mod urġenti, jimpjegaw persunal mediku addizzjonali, jixtru aktar tagħmir mediku, jappoġġjaw is-servizzi tal-kura intensiva u jipprovdu għodod u materjali sanitarji għall-isptarijiet u l-iskejjel. Għandu jissemplifika u jtejjeb id-disponibbiltà tar-riżorsi finanzjarji mill-baġits reġjonali, nazzjonali u tal-UE għas-servizzi tas-saħħa pubblika. Jeħtieġ li ninvestu aktar biex insalvaw il-ħajjiet illum u biex insaħħu r-reżiljenza tagħna għal għada. Il-Mekkaniżmu għandu jiġi ffinanzjat permezz ta’ riżorsi nazzjonali u reġjonali eżistenti, permezz tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment tal-UE disponibbli orjentati mill-ġdid lejn il-ħtiġijiet urġenti, u permezz ta’ riżorsi ġodda, sa EUR 10 biljuni, mill-marġini attwali tal-Baġit tal-UE.

Għandna bżonn ukoll li l-Kummissjoni Ewropea tkompli żżid u tissemplifika l-aċċess għar-riżorsi disponibbli taħt il-politika ta’ koeżjoni tal-UE, sabiex taċċellera l-użu tal-fondi mill-komunitajiet lokali li qed jitħabtu biex jimmaniġġjaw il-pandemija. Il-fondi tal-politika ta’ koeżjoni qed juru mill-ġdid li huma element kruċjali għal dawk li qed jiffaċċjaw sfidi li qatt ma kien hawn bħalhom. Il-koeżjoni tibqa’ l-għodda ta’ investiment l-aktar b’saħħitha tal-UE, li tippermetti lill-atturi tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali jaħdmu flimkien u jirreaġixxu fi żminijiet ta’ kriżi.

It-triq li għandna quddiemna hija inċerta, u l-komunitajiet jeħtieġu għajnuna urġenti llum mhux biss biex jipproteġu l-ħajjiet, iżda wkoll biex jerġgħu jqumu fuq saqajhom wara l-kriżi. Madwar l-Ewropa rridu nkunu kapaċi naħdmu fi sħubija u naqsmu r-responsabbiltà b’mod ekwu. L-Unjoni Ewropea jeħtieġ li toffri appoġġ u solidarjetà lil dawk l-aktar fil-bżonn: dan qatt ma kien aktar minnu milli waqt il-kriżi pandemika li qed isseħħ. Ir-reġjuni u l-bliet se jibqgħu fuq quddiem nett fil-ġlieda kontra l-virus. L-ewwel dmir tagħna bħala mexxejja politiċi matul dawn iż-żminijiet diffiċli huwa lejn iċ-ċittadini tagħna. Irridu ngħaqqdu l-forzi fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew biex nipproteġuhom. Ninsab fiduċjuż li d-demokrazija hija aktar b’saħħitha mill-virus u li, bis-saħħa tal-isforzi konġunti tagħna, maż-żmien se noħorġu aktar b’saħħitna wara l-kriżi tal-COVID-19.

Kelliem tal-President:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023