Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
COP25: Il-bliet u r-reġjuni juru għaqda biex tissaħħaħ l-azzjoni klimatika  
Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jsaħħaħ l-alleanzi tiegħu ma’ netwerks globali tal-gvernijiet lokali u reġjonali f’Madrid filwaqt li l-bliet u r-reġjuni madwar id-dinja jimpenjaw ruħhom li jkomplu jwettqu l-azzjoni klimatika qabel il-COP26 li se ssir fi Glasgow

Il-COP25 ma waslitx għal ftehim dwar ir-regoli għall-implimentazzjoni sħiħa tal-Ftehim ta’ Pariġi. L-indikaturi reġjonali fi ħdan il-ġabra ta’ regoli ta’ Pariġi u l-appell għal kollaborazzjoni f’diversi livelli ukoll ma wasslux għad-deċiżjoni finali. Madankollu, f’Madrid il-bliet u r-reġjuni madwar id-dinja urew li huma impenjati bis-sħiħ lejn ambizzjoni akbar u aktar azzjoni klimatika. Id-delegazzjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) iddefendiet bis-sħiħ ir-rwol ċentrali li jaqdu l-bliet u r-reġjuni fl-indirizzar tat-tisħin globali u l-ħtieġa li jiġi fformalizzat ir-rwol tagħhom fil-governanza klimatika globali. Glasgow se tospita l-COP26 f’Diċembru 2020 bl-aspettattivi li jkun hemm enfasi fuq impenji klimatiċi ogħla u azzjoni f’diversi livelli. Ikklikkja hawn biex taċċessa l-album tar-ritratti tal-KtR fil-COP25.

Il-25 Konferenza tal-Partijiet (COP) għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) naqset milli tilħaq ftehim dwar l-aspetti pendenti tal-ġabra ta’ regoli ta’ Pariġi - is-sett ta’ proċeduri, ir-regoli u l-mekkaniżmi ta’ rapportar biex il-ftehim ta’ Pariġi jiġi implimentat fil-prattika mill-2020. Is-swieq globali tal-karbonju u l-mekkaniżmi ta’ skambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet, l-appoġġ finanzjarju għall-adattament għall-klima fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u impenji klimatiċi akbar żammew lin-negozjaturi tal-COP25 milli jilħqu ftehim f’Madrid.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni attenda l-COP25 b’delegazzjoni mmexxija mill- Ewwel Viċi President Markku Markkula flimkien mal-membri li ġejjin: Jean-Noël Verfaillie (RE/FR) , it-Tieni Viċi President tal-Kummissjoni ENVE tal-KtR u Membru tal-Kunsill Dipartimentali tat-Tramuntana, Benedetta Brighenti (PSE/IT) , Membru tal-Kunsill Muniċipali ta’ Castelnuovo Rangone, Andries Gryffroy (AE/BE) , Membru tal-Parlament Fjamming u l-Ewwel Viċi President tas-Senat u Tjisse Stelpstra (KRE/NL) , Membru tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Provinċja ta’ Drenthe.

Barra minn hekk, diversi membri tal-KtR attendew il-COP25 f’isem il-kostitwenzi tagħhom. Dawn jinkludu Ximo Puig (PSE/ES) , President tar-Reġjun ta’ Valenzja u President tad-delegazzjoni Spanjola tal-KtR, Raffaele Cattaneo (PPE/IT) , Ministru għall-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima tal-Lombardija, Francisco Igea Arisqueta (RE/ES) , Viċi President tal-Gvern ta’ Castile u León, Manuel Cardenete Flores (RE/ES) , Viċi Ministru għat-Turiżmu, Riġenerazzjoni, Ġustizzja u Amministrazzjoni Lokali tal-Gvern ta’ Andalusija, Virginia Marco Cárcel (PSE/ES) , Direttur Ġenerali għall-Affarijiet Ewropej tal-Gvern ta’ Castile-La Mancha, Mikel Irujo Amezaga (AE/ES) , Direttur Ġenerali għall-Azzjoni Esterna tal-Gvern ta’ Navarra, Sirpa Hertell (PPE/FI) , Kunsillier tal-Belt ta’ Espoo u Witold Stępień (PPE/PL) , Membru tal-Assemblea Reġjonali ta’ Łódzkie.

Żewġ parteċipanti tal-programm tal-KtR “ Politiċi Żgħażagħ Eletti United 4 Climate ” kienu preżenti għall-COP25: Henrik Wickström (RE/FI) , Kunsillier u President tal-Bord Muniċipali tal-Belt ta’ Inkoo u Maximilian Reinhardt (RE/DE) , Kunsillier tal-Belt ta’ Sindelfingen responsabbli għall-Affarijiet Ewropej.

Il-membri tal-KtR taw diskorsi ewlenin f’aktar minn 20 avveniment u ħadu sehem f’aktar minn 15-il laqgħa bilaterali. Il-membri attendew briefings ta’ livell għoli dwar l-istat tan-negozjati mal-Kummissjoni Ewropea, mal-Presidenza Finlandiża tal-UE u mal-Membri tal-Parlament Ewropew. Il-messaġġi politiċi ewlenin tal-KtR fil-COP25 huma miġbura fil-qosor hawnhekk.

Dan huwa sommarju tal-attivitajiet tal-membri tal-KtR fil-COP25.

Is-Sibt 7 ta’ Diċembru

L-attivitajiet tad-delegazzjoni tal-KtR fil-COP25 bdew is-Sibt, 7 ta’ Diċembru, bl-intervent ta’ Raffaele Cattaneo (IT/PPE) , il-Ministru Reġjonali għall-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima tal-Lombardia u Tjeisse Stelpstra (NL/KRE) , Membru tal-Kunsill Eżekuttiv tal-Provinċja ta’ Drenthe fl-Assemblea Ġenerali tal-Under2Coalition.

L- Under2Coalition hija komunità globali ta’ gvernijiet ta’ stati u reġjonali impenjati lejn azzjoni klimata ambizzjuża f’konformità mal-Ftehim ta’ Pariġi. Il-koalizzjoni ġġib flimkien aktar minn 220 gvern li jirrappreżentaw aktar minn 1.3 biljun persuna u 43% tal-ekonomija globali. Rapport reċenti jikkonferma li l-azzjoni klimatika reġjonali teċċedi dik tal-gvernijiet nazzjonali. Il-KtR impenja ruħu li jsaħħaħ il-kooperazzjoni ma’ dan in-netwerk globali deċiżiv ta’ tmexxija tal-klima ta’ gvernijiet reġjonali u s-segretarjat tiegħu, Il-Grupp dwar il-Klima .

Ir-reġjun ta’ Navarra tkellem bħala membru attiv tal-Under2Coalition, irrappreżentat mill-Ministru Reġjonali għall-Ambjent u l-Affarijiet Rurali, Itziar Gómez u l-membru tal-KtR Mikel Irujo (ES/AE) .

L-Ewwel Viċi President Markku Markkula pparteċipa fil-paviljun tal-UE fl-avvenimenti “Accelerating transition: How cities and regions make a difference” (Naċċelleraw it-tranżizzjoni: Kif il-bliet u r-reġjuni jagħmlu d-differenza), f’kooperazzjoni mal-ICLEI u “From data to policy: unlocking the power of indexes for Sustainable Development and Climate Action” (Mid-data għall-politika: nisfruttaw is-saħħa tal-indiċijiet għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Azzjoni Klimatika), avveniment koorganizzat miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC).

Il-Ħadd 8 ta’ Diċembru

L-Ewwel Viċi President Markku Markkula u Raffaele Cattaneo (IT/PPE) ħadu sehem fis-sessjoni “Regional leadership in the Climate Emergency. Nature-based solutions for adaptation and the water challenge” (Tmexxija reġjonali fl-Emerġenza Klimatika. Soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura għall-adattament u l-isfida tal-ilma). Raffaele Cattaneo (IT/PPE) tkellem ukoll fl-Assemblea Ġenerali tar- Regions4 .

Il-membri tal-KtR attendew ir-riċeviment ta' merħba tal-COP25 ospitata mis-Sindku ta’ Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fil-Paviljun Cecilio Rodriguez fil-Park Retiro.

It-Tnejn 9 ta’ Diċembru

Fil-preżenza tad-delegazzjoni tal-KtR fil-COP25, l-Unjoni Ewropea ospitat il-“Global Covenant of Mayors Day: National Determined Contributions (NDCs) to climate emergency: Time for Multilevel Action Day” (Il-Jum tal-Patt Globali tas-Sindki: Kontributi Stabbiliti fil-Livell Nazzjonali (NDCs) għall-emerġenza klimatika: Iż-Żmien għal Jum ta’ Azzjoni f’Diversi Livelli).

Benedetta Brighenti (PSE/IT) tat ir-rimarki tal-għeluq fil-preżenza tal-Kummissarju tal-UE l-ġdid għall-enerġija, Kadri Simson. Is-sena 2020 se tkun punt deċiżiv għall-Patt minħabba li dan għandu jixpruna l-bliet u r-reġjuni lejn il-miri tal-UE għall-2030. Il-Patt irid ikun kapaċi jwieġeb għall-isfidi li ġejjin u huwa kruċjali biex jintlaħqu l-objettivi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew ”, qalet Benedetta Brighenti, ir-relatur tal- Opinjoni tal-KtR dwar il-Patt tas-Sindki wara l-2020 .

L-Ewwel Viċi President tas-Senat Belġjan u l-membru tal-KtR Andries Gryffroy (AE/BE) tkellem fis-sessjoni “Global trends in climate legislation and litigation: Enhancing resilience and adaptation” (Xejriet globali fil-leġislazzjoni u l-litigazzjoni klimatika: It-tisħiħ tar-reżiljenza u tal-adattament).

Il-membru tal-KtR Tjisse Stelpstra (ECR/NL ) kien membru ta’ panel fil-Paviljun Ġermaniż dwar “Smart urban transitions: innovative and efficient mobility solutions” (Tranżizzjonijiet urbani intelliġenti: soluzzjonijiet ta’ mobbiltà innovattivi u effiċjenti). Il-Ministru Reġjonali u l-Viċi Gvernatur tal-provinċja ta’ Drenthe qal: “ Jeħtiġilna nittrasformaw il-mezzi tat-trasport tagħna peress li t-trasport jammonta għal 23% tal-emmissjonijiet totali tal-UE u joħloq spejjeż esterni għoljin ħafna bħat-tniġġis, inċidenti, storbju u konġestjoni. Jeħtieġ li niżviluppaw approċċi ta’ Mobbiltà bħala Servizz minn perspettiva ffukata fuq l-utent u nimmodernizzaw il-grilji tal-enerġja, il-ħżin tal-elettriku u l-ġestjoni tal-infrastruttura pubblika sabiex nużaw teknoloġiji innovattivi taċ-ċelloli tal-fjuwil u tal-batteriji. Mhux ser jirnexxielna niddekarbonizzaw it-trasport mingħajr kooperazzjoni effiċjenti bejn il-livelli kollha tal-gvern.”

It-Tlieta 10 ta’ Diċembru

Il-paviljun tal-UE ġabar firxa wiesgħa ta’ rappreżentanti tal-gvernijiet lokali u reġjonali, assoċjazzjonijiet tal-industrija, NGOs, kumpaniji privati u uffiċjali tal-UE u tal-UNFCC għal “EU Energy Day @ COP25” (Il-Jum tal-Enerġija tal-UE @ COP25). Is-suġġetti nkludew: it-trasformazzjoni tas-sistema tal-enerġija lejn 100 % enerġija rinnovabbli, naċċelleraw l-innovazzjoni biex niksbu il-Patt Ekoloġiku Ewropew, niżguraw tranżizzjoni ġusta għar-reġjuni u ċ-ċittadini kollha, noħolqu kundizzjonijiet lokali biex intejbu l-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini, u r-rwol tal-programm tal-UE Copernicus għad-dekarbonizzazzjoni tal-Ewropa.

L-Ewwel Viċi President Markku Markkula ta diskors ewlieni fejn enfasizza li, “ It-tisħiħ tal-kapaċità għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet pubbliċi u privati huwa essenzjali. L-ippjanar urban, ir-rinnovazzjoni ta’ bini antik u grilji tal-enerġija intelliġenti jridu jkunu kollha żoni ta’ prijorità għal kollaborazzjoni bbażata fuq l-għarfien.”

Il-Paviljun taċ-Ċilì ospita l-avveniment: “Roadmap towards COP26: From Chile to UK” (Pjan direzzjonali lejn il-COP26: Miċ-Ċilì għar-Renju Unit) , fejn il- Viċi President Markkula ddikjara: “Kif nistgħu nimxu ’l quddiem biex nilħqu l-għanijiet klimatiċi? Dan huwa proċess ta’ tagħlim, li jinvolvi tagħlim komparattiv, analiżi komparattiva u azzjoni komparattiva.” Il-fokus kien fuq li “nikkonsolidaw il-kontributi tal-bliet u dawk sottonazzjonali biex ngħollu l-ambizzjoni klimatika.”

Delegazzjoni ta’ disa’ membri tal-KtR attendiet briefing mill- Viċi President Eżekuttiv Frans Timmermans dwar l-istat tan-negozjati fil-COP25 flimkien mad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew, immexxija mill- MEP Bas Eickhout (NL/Ħodor & AĦE), membri ta’ diversi parlamenti nazzjonali u tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE). Il-Viċi President Eżekuttiv Frans Timmermans qal, “aħjar ma jintlaħaqx ftehim milli jintlaħaq ftehim ħażin” , fejn irrefera għall-eżiti tan-negozjati dwar is-swieq globali tal-karbonju u l-mekkaniżmi ta’ skambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet li jistgħu jimminaw l-isforzi tad-dekarbonizzazzjoni.

Tjisse Stelpstra (NL/KRE) kellu laqgħa bilaterali mal-MEP Bas Eickhout (NL/Ħodor & EĦA) dwar il-governanza f’diversi livelli u proġett tal-idroġenu fil-provinċja ta’ Drenthe.

Raffaele Cattaneo (IT/PPE) kien wieħed mill-membri tal-panel tal-avveniment parallel fil-Paviljuni Taljani “We are Action – Young People Leading the Way” (Aħna l-Azzjoni – Iż-Żgħażagħ Iwittu t-Triq).

Andries Gryffroy ipparteċipa f’Laqgħa Parlamentari organizzata mill-Unjoni Interparlamentari ( IPU ) u l-Kungress Spanjol tad-Deputati biex jippromwovu skambji għal azzjoni parlamentari dwar it-tibdil fil-klima.

Benedetta Brighenti (PSE/IT) ipparteċipat fid-Djalogu Miftuħ tal-PSE dwar l-Azzjoni Klimatika u kellha laqgħa bilaterali mal-Ministeru Taljan għall-iskambju dwar l-inizjattiva tal-Patt tas-Sindki.

L-Erbgħa 11 ta’ Diċembru

Id-delegazzjoni sħiħa tal-KtR għall-COP25 — inkluż Ximo Puig (ES/PSE) , President tar-reġjun ta’ Valenzja u tad-delegazzjoni Spanjola fil-KtR, iltaqgħu ma’ Dimitris Zevgolis, Viċi Kap tad-Delegazzjoni tal-UE għall-COP25 , li ta aġġornament dwar is-sitwazzjoni attwali tan-negozjati.

Il-Komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew ġiet ukoll diskussa. Il-membri urew ir-rieda tagħhom li jimpenjaw lill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fir-rigward tal-ħidmiet leġislattivi numerużi li ġejjin, huma fakkru li l-bliet u r-reġjuni diġà huma aktar ambizzjużi mill-gvernijiet nazzjonali u tennew l-impenn tagħhom li jagħmlu l-isforzi kollha biex iwettqu t-tranżizzjoni b’impatt newtrali fuq il-klima fil-livell lokali. Aqra l-istqarrija għall-istampa .

Wara l-laqgħa kien hemm ħin għall-istampa flimkien mal-Viċi President Markkula u l-President Puig fil-Paviljun tal-UE.

Markku Markkula qal: “ L-Unjoni Ewropea jeħtieġ li tkompli tmexxi l-ġlieda kontra t-tisħin globali. Il-komunikazzjoni tal-Patt Ekoloġiku ġiet f’waqtha peress li deħlin fil-fażi finali tan-negozjati għall-implimentazzjoni sħiħa tal-Ftehim ta’ Pariġi. Il-KtR itenni l-impenji tiegħu li jikkontribwixxi bis-sħiħ għall-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku, filwaqt li jiżgura li l-bliet u r-reġjuni jiġu integrati b'mod sħiħ u ħadd ma jitħalla jibqa' lura.

Filwaqt li wera l-impenn tal-membri tal-KtR biex irawmu l-azzjoni klimatika fuq il-post, il- President Ximo Puig qal: “Il-konsum tal-enerġija tal-amministrazzjoni reġjonali, inkluż il-binjiet ta' uffiċini, l-iskejjel pubbliċi u l-isptarijiet se jiġi kompletament minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli sa tmiem il-mandat tiegħi.”

Raffaele Cattaneo (IT/PPE) tkellem fil-Paviljun Taljan matul l-aveniment ta’ livell għoli “CDP (Carbon Disclosure Project) Italy report: a dive into the cases of climate leadership and trends by Italian business and local governments” (Rapport dwar l-Italja tal-Proġett ta’ Divulgazzjoni dwar il-Karbonju: ħarsa lejn il-każijiet ta’ tmexxija u xejriet klimatiċi min-negozji Taljani u mill-gvernijiet lokali).

Andries Gryffroy (BE/AE) kien kelliem mistieden fl-avveniment interparlamentari tan-Netherlands: “Spice up the European Green Deal with Benelux Parliament” (Inħawru l-Patt Ekoloġiku Ewropew flimkien mal-Parlament Benelux), fil-Paviljun tal-Benelux.

Il-Ħamis 12 ta’ Diċembru

Jean-Noël Verfaillie (FR/RE) tkellem fil-Paviljun Franċiż biex jiddiskuti l-“implimentazzjoni tal-istrateġiji ta’ adattament tal-atturi territorjali”. It-Tieni Viċi President tal-Kummissjoni ENVE tal-KtR u Membru tal-Kunsill Dipartimentali tat-Tramuntana, qal: “Irridu niżviluppaw il-mekkaniżmi finanzjarji bħall-bonds ħodor biex nimplimentaw il-proġetti għall-adattament għall-klima fil-bliet tagħna. Biex jinkisbu l-għanijiet tal-Ftehim ta’ Pariġi u tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, jeħtiġilna nsaħħu l-kapaċità amministrattiva għall-gvernijiet lokali biex jiżviluppaw proposti għal proġetti u jiżguraw il-“bankabbiltà” ta’ investimenti potenzjali. Nappoġġja l-appell tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni biex jiġi stabbilit sett uniku ta’ linji gwida biex jiġu kkoordinati l-miżuri kollha tat-tisħiħ tal-kapaċità ffinanzjati mill-UE u biex jiġu riveduti l-livelli ta’ kofinanzjament tal-UE peress li l-awtoritajiet lokali u reġjonali m’għandhomx il-kapaċità finanzjarja biex jiġbru fondi proprji suffiċjenti.”

Andries Gryffroy (BE/AE) ħa sehem f’dibattitu dwar il-leġiżlazzjoni u t-tfassil ta’ politika dwar l-adattament għall-klima waqt ir-Resilience Lab tal-UNFCCC. “It-tisħin globali diġà qed jolqot it-territorji tagħna u m’għandna l-ebda għażla ħlief li niżviluppaw politiki effettivi biex nadattaw għat-tibdil fil-klima. Il-gvernijiet nazzjonali jeħtiġilhom isaħħu l-pożizzjoni tal-gvernijiet lokali u reġjonali dwar il-bliet ekoloġiċi tagħna u jiżviluppaw soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura sabiex jimminimizzaw ir-riskji klimatiċi u t-telf u l-ħsarat relatati” , qal Gryffroy. Il-Viċi President tas-Senat Fjamming ukoll ħa sehem fi “Electricity Security in Support of Mitigation and Adaptation Efforts” (Sigurtà tal-Elettriku b’Sostenn għall-Mitigazzjoni u l-Isforzi ta’ Adattament) fil-Paviljun Franċiż.

Sirpa Hertell (FI/PPE) għamlet diskors ewlieni fil-Paviljun tar-Renju Unit fl-avveniment ornalizzati tal-Istitut Grantham – inizjattiva tal-Fondazzjoni Grantham għall-Ħarsien tal-Ambjent.

Il-Ġimgħa 13 ta’ Diċembru

L-aħħar ġurnata tal-COP25 bdiet bi prospetti li t-taħdidiet se jdumu sa tmiem il-ġimgħa. Fuq l-istess linja tal-appell tal-kostitwenza tal-Gvernijiet Lokali u l-Awtoritajiet Muniċipali (LGMA) għan-Nazzjonijiet Uniti, l-attur mhux statali li jlaqqa’ lill-gvernijiet lokali u reġjonali madwar id-dinja, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni talab lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Presidenza Finlandiża tal-UE biex jagħtu appoġġ lill-inklużjoni ta’ “kollaborazzjoni f’diversi livelli” fid-deċiżjoni finali tal-COP25.

Peress li n-negozjati ffukaw fuq is-swieq tal-karbonju u l-għajnuna finali għall-adattament għat-tibdil fil-klima għall-ekonomiji li qed jiżviluppaw, it-testi adottaw approċċ ta’ denominatur komuni minimu. Dan impedixxa li ssir kwalunkwe referenza għal kollaborazzjoni f’diversi livelli u, saħansitra għal indikaturi reġjonali fi ħdan il-ġabra ta’ regoli ta’ Pariġi, biex jiġu integrati fid-deċiżjonijiet finali.

Madankollu, Madrid uriet li l-bliet u r-reġjuni madwar id-dinja huma impenjati bis-sħiħ għal ambizzjoni akbar u li se jibqgħu jwettqu azzjoni klimatika fil-livell lokali.

Fit-triq lejn il-COP26 fi Glasgow, il-Kostitwenza tal-Gvernijiet Lokali u l-Awtoritajiet Muniċipali (LGMA) appellat għal żieda fl-ambizzjoni klimatika u azzjoni mill-gvernijiet nazzjonali, inkluż l-involviment sħiħ tal-gvernijiet lokali u reġjonali fit-tħejjija tal-Kontributi Stabbiliti fil-Livell Nazzjonali (NDCs) aġġornati.

Sfond

Taħt il-presidenza taċ-Ċilì, il- 25 Konferenza tal-Partijiet (COP) tal-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC) saret f’Madrid mit-2 sal-15 ta’ Diċembru 2019.

Ikklikkja hawn biex taċċessa l-portal COP25 tal-KtR.

Ikklikkja hawn biex tiskopri kif il-membri tal-KtR qed iwettqu azzjoni klimatika fuq il-post.

Il-KtR irreaġixxa għall- Komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku mill-COP25. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikklikkja hawn .

Hawnhekk tista’ taqra l-istqarrija għall-istampa tar- riżoluzzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku adottata mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fis-sessjoni plenarja tal-5 ta’ Diċembru 2019. Waħda mill-proposti ewlenin tal-KtR hija li jitnieda forum tal-bliet u r-reġjuni, tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Istati Membri biex jingħata segwitu għall-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku.

Editorjal tal-President tal-KtR Karl-Heinz Lambertz: “Irridu naġixxu issa, flimkien” Il-mexxejja lokali u reġjonali jistabbilixxu l-viżjoni biex jitwassal il-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Kuntatt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Green Deal Funding Alert – June 2023
Green Deal Funding Alert – June 2023
30.06.2023