Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-mexxejja lokali u reġjonali huma kruċjali biex jagħmlu leġittimu l-approċċ minn isfel għal fuq tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa  

Rappreżentanti mill-Parlament Ewropew u mid-dinja akkademika jikkonfermaw li l-KtR għandu jkollu rwol importanti fil-ġbir ta’ kontributi miċ-ċittadini fuq bażi permanenti minħabba li l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma l-eqreb livell ta’ gvern għaċ-ċittadini u dak li għandhom l-aktar fiduċja fih

Il-membri tal-Kummissjoni għaċ-Ċittadinanza, il-Governanza u l-Affarijiet Istituzzjonali u Esterni tal-KtR – CIVEX – iddiskutew dwar kif jista’ jissaħħaħ ir-rwol tal-KtR fis-sistema ta’ governanza tal-UE, b’mod partikolari għall-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa fil-preżenza tal-MEP Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D) u ta’ Sarah Meyer, riċerkatriċi assoċjata f’Danube-University Krems. Il-pedamenti demokratiċi tal-Unjoni Ewropea huma fost il-kwistjonijiet ewlenin li ser tindirizza l-Konferenza, u l-awtoritajiet lokali u reġjonali huma l-gwardjani tal-pedamenti demokratiċi tal-UE fuq bażi ta’ kuljum u dawk li l-aktar jipprattikaw id-demokrazija parteċipattiva. Mid-diskussjoni ħareġ li l-Konferenza hija opportunità biex jintwera u jiġi promoss ir-rwol tal-KtR bħala r-rappreżentant istituzzjonali tal-bliet u r-reġjuni fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE fil-qafas tat-Trattati eżistenti. F’perspettiva usa’, il-bidliet fit-Trattat lejn aktar setgħat leġiżlattivi għall-KtR jistgħu jiġu kkunsidrati sabiex tissaħħaħ id-dimensjoni demokratika tal-UE.

Il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa, permezz ta’ dibattiti miftuħa, inklużivi u trasparenti, ser tlaqqa’ flimkien liċ-ċittadini, is-soċjetà ċivili, l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali u l-istituzzjonijiet Ewropej sabiex tingħata spinta ġdida lill-proġett Ewropew u tissaħħaħ id-demokrazija Ewropea. Din hija mistennija li titnieda fid-9 ta’ Mejju, Jum l-Ewropa 2021, b’dewmien ta’ sena minħabba l-pandemija tal-COVID-19.

Il-mistoqsijiet li tqajmu matul id-dibattitu kienu dwar jekk il-qafas legali attwali tal-UE jippermettix lill-KtR jaqdi bis-sħiħ ir-rwol tiegħu ta’ leħen il-bliet u r-reġjuni fl-UE u liema rwol speċifiku jista’ jiġi previst fil-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa għall-KtR u l-awtoritajiet lokali u reġjonali fi proċess immexxi mit-tliet istituzzjoni tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-UE.

Mark Speich (DE/PPE), is-Segretarju tal-Istat għall-Affarijiet Federali, Ewropej u Internazzjonali ta’ Nordrhein-Westfalen u President tal-Kummissjoni CIVEX tal-KtR qal: “Aħna bħala politiċi fil-livell reġjonali u lokali għandna nifformulaw ideat konkreti dwar l-Unjoni Ewropea tal-ġejjieni. Neħtieġu viżjoni ċara għall-ġejjieni ta’ Ewropa tar-reġjuni. Aktar ma din il-viżjoni tkun ċara, aktar nistgħu nieħdu l-passi meħtieġa għat-twettiq tagħha u nużaw il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa bħala opportunità fil-proċess. Qed nappellaw b’mod kostanti għal kunsiderazzjoni akbar tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-leġiżlazzjoni Ewropej. Issa huwa essenzjali li jiġu żviluppati proposti ċari sabiex din id-domanda tkun imnaqqxa wkoll istituzzjonalment u proċeduralment b’mod espliċitu.”

MEP Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D) koordinatur ta’ S&D fi ħdan il-Kumitat AFCO tal-Parlament Ewropew ippreżenta l-proġett pilota tal-PE dwar Nibnu l-Ewropa flimkien mal-Entitajiet Lokali u spjega kif il-membri tal-KtR jistgħu jikkontribwixxu: “Sabiex inqarrbu l-Ewropa lejn iċ-ċittadini tagħha u fil-qafas tal-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa, għandna nsaħħu d-dimensjoni Ewropea fil-ħidma ma’ dawk li jfasslu l-politika lokali u reġjonali, filwaqt li nistabbilixxu mod parteċipattiv aktar strutturat u permanenti lil hinn mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-imsieħba soċjali u ċ-ċittadini. B’dan il-għan, il-Proġett Pilota “Nibnu l-Ewropa flimkien mal-Entitajiet Lokali” se jiġi implimentat biex tissaħħaħ il-komunikazzjoni diretta lejn iċ-ċittadini dwar inizjattivi politiċi mwettqa mill-Unjoni permezz ta’ dikjarazzjonijiet perjodiċi lill-midja u dibattiti mmexxija mill-awtoritajiet lokali. Aħna għandna r-responsabbiltà li b’dawn l-inizjattivi niżguraw li l-Konferenza twettaq approċċ minn isfel għal fuq biex jintlaħaq djalogu sinifikanti”.

Sarah Meyer , riċerkatriċi assoċjata f’Danube-University Krems ippreżentat il-proġett REGIOPARL li għandu l-għan li jeżamina kif il-livell reġjonali u dak lokali jistgħu jkunu atturi kruċjali għall-parteċipazzjoni demokratika. Hija qalet: “Peress li l-Kunsill jirrakkomanda b’mod ċar approċċ fejn il-politika tiġi l-ewwel bi tħejjija għall-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa, il-KtR jista’ jiddedika l-isforzi tiegħu għall-inklużjoni konsegwenti u sistematika tal-perspettiva reġjonali u lokali fl-attivitajiet u l-eżiti kollha tal-Konferenza, tema b’tema. F’dak li għandu x’jaqsam mal-involviment dirett taċ-ċittadini, il-ġestjoni tal-aspettattivi ser tkun kruċjali, peress li l-parteċipazzjoni mingħajr is-setgħa tat-teħid ta’ deċiżjonijiet jew l-istabbiliment tal-aġenda x’aktarx ma ssostnix il-leġittimità demokratika tat-tfassil tal-politika tal-UE.”

Persuna ta’ kuntatt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mob: +32 473 52 41 15

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-DEBATE-COFOE-.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023