Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini: ‎ Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni jistabbilixxi tliet prijoritajiet għall-2020-2025  

1) Jifformula mill-ġdid il-mudell demokratiku tal-UE biex jirrifletti aħjar ir-rwol u r-responsabbiltajiet tal-awtoritajiet reġjonali u lokali

2) Jimmaniġġja trasformazzjonijiet soċjetali bħal pandemiji globali, rivoluzzjonijiet diġitali u ekoloġiċi, id-demografija

3) Irawwem il-koeżjoni u jagħmilha l-boxxla għall-politiki kollha tal-UE

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) adotta riżoluzzjoni fit-2 ta’ Lulju li tistabbilixxi t-tliet prijoritajiet tiegħu għall-ħames snin li ġejjin. L-assemblea politika għandha l-għan li tagħmel l-Unjoni Ewropea aktar reżiljenti, sostenibbli u koeżiva, billi ssaħħaħ l-involviment tar-reġjuni u l-bliet fit-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika tal-UE.

1) Id-demokrazija u l-futur tal-Unjoni Ewropea

L-ewwel prijorità għandha l-għan li tqarreb lill-UE dejjem iktar lejn in-nies bl-għajnuna tal-mexxejja reġjonali u lokali. Id-deċiżjonijiet kollha tal-UE u dawk nazzjonali għandhom jittieħdu kemm jista’ jkun qrib iċ-ċittadini, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Il-Kumitat ser ikompli jinsisti wkoll biex jiġi żgurat li leġislazzjoni futura tal-UE tnaqqas il-piż amministrattiv u l-ispejjeż ta’ implimentazzjoni għar-reġjuni, il-bliet u l-irħula.

2) Nibnu komunitajiet lokali u reġjonali reżiljenti

It-tieni prijorità tiffoka fuq l-isfidi attwali li qed jiffaċċjaw l-irħula, il-bliet u r-reġjuni: il-ġestjoni tal-pandemija, u t-trasformazzjoni ekoloġika, diġitali u demografika, inklużi l-flussi migratorji. L-indirizzar b’suċċess ta’ dawn l-isfidi huwa possibbli biss jekk il-komunitajiet lokali kollha tal-Ewropa jsiru aktar reżiljenti.

3) Politiki tal-UE bbażati fuq il-post

It-tielet prijorità tenfasizza l-koeżjoni bħala valur fundamentali li jeħtieġ li jsir il-boxxla tal-politiki kollha tal-UE. It-tagħlima li għandha tittieħed mill-kriżi COVID-19 hija li l-koeżjoni hija aktar minn sempliċiment flus: hija valur li tmexxi t-tkabbir sostenibbli, toħloq impjiegi ta’ kwalità fit-tul u twassal għal politiki bbażati fuq il-post li jissodisfaw il-ħtiġijiet taċ-ċittadini.

Aqra l-fuljett dwar il-prijoritajiet ta’ ħames snin tal-Kumitat .

Apostolos Tzitzikostas (EL/PPE), il-Gvernatur tal-Maċedonja Ċentrali u l-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni minn Frar li għadda, qal: “Il-miljun politiku elett lokali u reġjonali huma kemm il-pedament tal-Ewropa kif ukoll ix-xibka ta’ sikurezza tagħha. Ninsabu fl-ewwel linja li ngħinu liċ-ċittadini jegħlbu l-agħar mumenti ta’ kriżi u mmexxu l-irkupru. Il-pandemija reċenti wriet li l-livelli kollha ta’ governanza jridu jaħdmu aħjar flimkien biex joffru soluzzjonijiet li jiżguraw u jtejbu l-ħajja tan-nies tagħna. Mudell bidimensjonali tal-Ewropa, ibbażat fuq l-istituzzjonijiet tal-UE u l-gvernijiet nazzjonali, wera l-limiti tiegħu. Jeħtieġ li l-UE tibdel u ġġedded il-kostruzzjoni tagħha b’mod tridimensjonali biex tirrifletti b’mod sħiħ ir-rwol tal-gvernijiet lokali u reġjonali fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE. Dan huwa l-messaġġ qawwi li se nwasslu lill-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa.”

Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE), il-President tal-Azores u l-Ewwel Viċi President tal-KtR, qal: “Għall-ħames snin li ġejjin, il-KtR ser iwitti t-triq u jafferma mill-ġdid il-prijoritajiet tal-bliet u r-reġjuni għall-futur tal-Unjoni tagħna. Se nkunu qed naħdmu mal-bqija tal-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll mal-imsieħba Ewropej, nazzjonali u lokali tagħna. Il-missjoni tagħna hija wkoll li nqarrbu l-UE lejn fejn jgħixu ċ-ċittadini: il-bliet u r-reġjuni tagħhom.”

Il-presidenti tal-erba’ gruppi politiċi iżgħar enfasizzaw aspetti tal-prijoritajiet kondiviżi li huma ta’ importanza partikolari għall-membri tagħhom.

François Decoster (FR/Renew Europe), membru tal-Kunsill Reġjonali ta’ Hauts-de-France u President tal-grupp Renew Europe , qal: "Issa, aktar minn qatt qabel, neħtieġu investiment ambizzjuż. L-objettiv tagħna huwa li, aktar milli fil-passat, l-investiment tal-UE għandu jkun ta’ benefiċċju għall-ekonomiji lokali, il-komunitajiet lokali, u l-ambjent lokali. Din hija ambizzjoni li tgħaqqad il-gruppi politiċi kollha fil-KtR. U, bħala liberali, aħna ta’ Renew Europe nemmnu li tali investiment għandu u se jgħin biex tiġi ssalvagwardjata soċjetà ġusta, ħielsa u miftuħa li tfittex li tibbilanċja l-libertà, l-ugwaljanza u l-komunità.”

Władysław Ortyl (PL/KRE), il-President tar-Reġjun ta’ Podkarpackie u l-kap tal-grupp Konservattivi u Riformisti Ewropej , qal: "Aħna fil-KRE infittxu li nippreservaw dak li hu tajjeb u nirriformaw dak li jeħtieġ li jinbidel. It-tibdil fil-klima jobbliga deċiżjonijiet diffiċli ħafna, għalhekk, bħala membri tal-KRE se nenfasizzaw il-ħtieġa li jiġi żgurat li t-tranżizzjoni lejn ekonomija aktar ekoloġika tkun appoġġjata minn finanzjament adegwat u tippermetti flessibbiltà. Huwa ċar għalina li ċerti elementi tal-Patt Ekoloġiku tal-UE jirrikjedu reviżjoni u titjib. In-nuqqas li jsir dan se jġib miegħu spejjeż industrijali u soċjali sostanzjali għall-komunitajiet lokali tagħna.”

Kieran McCarthy (IE/Alleanza Ewropea), membru tal-Kunsill tal-Kontea ta’ Cork u President tal- Alleanza Ewropea , qal: “L-Alleanza Ewropea hija difensur tal-komunitajiet lokali u dejjem ġġieldet biex tiżgura li l-postijiet f’riskju ma jitħallewx lura fil-proġett Ewropew. Ninsabu kuntenti li oħrajn fil-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni ser ikomplu jaħdmu magħna fil-ħames snin li ġejjin fil-ġlieda biex inħarsu l-mezzi ta’ għajxien tal-bliet u l-muniċipalitajiet żgħar u tal-komunitajiet rurali u tal-gżejjer, u biex bħala bażi tat-tiġdid tal-Ewropa, jintużaw il-kulturi, l-esperjenzi u l-modi ta’ ħajja lokali rispettivi. L-UE tirrappreżenta s-solidarjetà u l-komunitajiet tagħna jeħtieġu bil-qawwa l-prinċipji tas-solidarjetà u s-sussidjarjetà f’dan iż-żmien ta’ sfidi globali kbar. Il-ħtieġa għal pjani direzzjonali prattiċi biex jiġu solvuti dawn l-isfidi hija essenzjali issa aktar minn qatt qabel.”

Satu Haapanen (FI/Ħodor), membru tal-Kunsill tal-Belt ta’ Oulu u kopresident tal-grupp tal-Ħodor, qalet: "Din ir-riżoluzzjoni hija, nittamaw, rikonoxximent mill-gruppi politiċi kollha li rridu naġixxu malajr, b’mod komprensiv, u b’mod kollettiv biex tiġi evitata katastrofu klimatiku li ma jistax jiġi kkontrollat. L-esperjenza turina li aktar ma l-komunitajiet iħaddnu aġenda ekoloġika, aktar ma jilħqu l-benefiċċji ekonomiċi u soċjali, u għalhekk inħeġġu lill-mexxejja lokali kollha biex jaħtfu l-opportunitajiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u biex il-bliet u r-reġjuni jkollhom aċċess dirett għall-fondi tal-UE. Il-Patt Ekoloġiku jeħtieġ li jkun patt soċjali wkoll. Ninsabu mħassba ħafna li ż-żgħażagħ – ġenerazzjoni li qed tmexxi l-politika klimatika ’l quddiem u l-ġenerazzjoni li se tkun l-aktar affettwata mit-tisħin globali – qed ibatu ħafna mill-kriżi tal-coronavirus. Għalhekk ninsabu kuntenti li l-gruppi politiċi l-oħra fil-KtR ser jingħaqdu magħna biex nagħmlu pressjoni għal Garanzija għaż-Żgħażagħ aktar b’saħħitha u għall-ħolqien ta’ Garanzija Ewropea għat-Tfal sabiex kull tifel u tifla f’riskju ta’ faqar jew esklużjoni soċjali jkollu aċċess għal kura tas-saħħa b’xejn, edukazzjoni bla ħlas, edukazzjoni u kura mingħajr ħlas tat-tfal, akkomodazzjoni deċenti u nutrizzjoni adegwata."

F’Ottubru, fis-sessjoni plenarja li jmiss tal-KtR, se jsir segwitu bikri għar-riżoluzzjoni, meta l-President Tzitzikostas ser jippreżenta l-ewwel Barometru Lokali u Reġjonali Annwali, valutazzjoni bbażata fuq l-evidenza dwar kwistjonijiet ta’ tħassib speċjali għar-reġjuni u l-muniċipalitajiet tal-UE. L-ewwel Barometru se jikkunsidra l-istat tad-demokrazija lokali u r-rispons għall-pandemija tal-coronavirus.

Ir-riżoluzzjoni, intitolata 'Riżolużżjoni dwar Il-prijoritajiet tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025 – Ewropa eqreb taċ-ċittadini ' – hija disponibbli fis-sit web tal-KtR.

Kuntatt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Ingħaqad man-Network #EUCouncillors
Ingħaqad man-Network #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023