Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-pandemija: Il-KtR jiffirma Pjan ta’ Azzjoni mad-WHO u jwissi kontra d-distakk territorjali fir-rigward tat-tilqim  

Il-mexxejja lokali u reġjonali tal-UE jesprimu tħassib dwar il-progress tal-organizzazzjoni tad-distribuzzjoni tal-vaċċin mill-UE u jitolbu għal aktar koordinazzjoni u aċċess ugwali għall-Ewropej kollha.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) llum iffirmaw Pjan ta’ Azzjoni biex itejbu r-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa lokali u reġjonali permezz ta’ riċerka u tfassil ta’ politika konġunti. Il-Pjan ta’ Azzjoni, li jibni fuq il-kooperazzjoni dejjiema li tnediet f’Novembru 2016, iwieġeb ukoll għall-ħtieġa li jiġu indirizzati xi sfidi ewlenin tal-pandemija billi tittejjeb il-koordinazzjoni bejn il-livelli differenti tal-governanza tas-saħħa. Dan se jippermetti l-valutazzjoni konġunta tal-effettività tal-politiki tas-saħħa fuq il-post u jissuġġerixxi rimedji possibbli biex is-sistemi lokali u reġjonali jkunu aktar reattivi għall-isfidi tal-pandemija.

F’ Riżoluzzjoni li ġiet diskussa fil- #CoRplenary tal-4 ta’ Frar, il-mexxejja lokali u reġjonali tal-UE esprimew tħassib dwar il-progress tal-organizzazzjoni kkoordinata tad-distribuzzjoni tal-vaċċin mill-UE u talbu li tiġi żviluppata dashboard Ewropea għall-monitoraġġ tad-distribuzzjoni u t-teħid tal-vaċċin għal kull reġjun. B’mod partikolari, huma ċaħdu n-“nazzjonaliżmu” fir-rigward tal-vaċċin li jmur kontra l-prinċipji ta’ “solidarjetà, għaqda u effiċjenza” u l-“prinċipji ta’ aċċess ugwali għall-vaċċini għaċ-ċittadini kollha tal-UE”.

Apostolos Tzitzikostas , il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-Gvernatur tar-Reġjun Grieg tal-Maċedonja Ċentrali, qal li: " Il-Pjan ta’ Azzjoni li qed inniedu llum flimkien mad-WHO ser itejjeb ir-reżiljenza tas-saħħa fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħna. Jekk nisiltu tagħlima waħda mill-isfidi li ffaċċjajna matul il-pandemija, din hija li r-rwol tal-gvernijiet lokali u reġjonali huwa essenzjali fit-tħejjija, ir-rispons, il-ġestjoni u l-irkupru mill-kriżi.”

Huwa u jitkellem dwar l-organizzazzjoni tal-kampanja tad-distribuzzjoni tal-vaċċin tal-UE, żied jgħid li: “ It-tilqim huwa essenzjali biex nerġgħu nniedu l-ekonomiji reġjonali u lokali tagħna. Irridu nevitaw il-kompetizzjoni għall-vaċċini bejn l-Istati Membri u fi ħdan l-Istati Membri. Kwalunkwe “distakk fir-rigward tal-vaċċin” li jżid l-inugwaljanzi bejn ir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħna mhuwiex aċċettabbli; huwa għalhekk li l-Kumitat tagħna qed jitlob dashboard Ewropea li timmonitorja d-disponibbiltà u d-distribuzzjoni tal-vaċċini fil-livell reġjonali.”

Huwa u jitkellem waqt id-dibattitu, Dr Hans Henri P. Kluge , id-Direttur Reġjonali għall-Ewropa għall-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, qal li: “ Il-gvernijiet lokali fl-Ewropa kienu u għadhom fuq quddiem nett fit-trażżin tal-pandemija. Il-bliet huma epiċentri f’din l-emerġenza, mhux biss f’termini ta’ trażmissjoni fil-komunità u fil-pajjiż kollu, iżda wkoll bħala punti ta’ kura tas-saħħa, u ċentri tal-ivvjaġġar u tal-kummerċ. Il-bliet huma l-eqreb livell ta’ gvern għan-nies. U huma wkoll kruċjali għall-kondiviżjoni tal-esperjenzi u għall-ġlieda kontra l-miżinformazzjoni, bħala fornituri tas-servizzi u elementi ċentrali ta’ futur sostenibbli.”

Abbozz ta’ riżoluzzjoni dwar il-kampanja ta’ tilqim kontra l-pandemija tal-COVID-19 .

Informazzjoni ta’ sfond

Persuni ta’ kuntatt:

Michele Cercone

Kelliem tal-President

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

Tel. +32 473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023