Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Il-bliet u r-reġjuni fuq quddiem nett tad-dibattitu Ewropew għal futur diġitali u sostenibbli  

Il-laqgħa tal-Kummissjoni ECON tlaqqa’ rappreżentanti tal-Kummissjoni, tal-Parlament u tal-Kunsill mal-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR)

Il-membri tal- Kummissjoni għall-Politika Ekonomika (ECON) tal-KtR jappoġġjaw pożizzjoni regolatorja aktar stretta dwar pjattaformi kbar tal-internet fl- abbozz ta’ opinjoni tagħhom dwar il-pakkett tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali. Fil-preżenza tal-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill, il-membri tal-Kummissjoni ECON urew ukoll it-tħassib tagħhom li l- Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU u t-twettiq tagħhom sal-2030 ma jittiħdux bis-serjetà biżżejjed mill-Kummissjoni Ewropea. Biex jinkoraġġixxu lill-Kummissjoni żżid l-impenn politiku tagħha f’din il-kwistjoni, huma adottaw l-abbozz ta’ opinjoni It-twettiq tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli sal-2030 .

Il-leġiżlazzjoni inkluża fil- pakkett tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali tipproponi regolamentazzjoni aktar b’saħħitha ta’ pjattaformi kbar tal-internet li wasslu biex ibiddlu b’mod fundamentali l-istrutturi, ir-regoli u l-bilanċi tal-poter tal-ispazji tas-suq online u tad-diskorsi pubbliċi. Hija tfittex li tistabbilixxi mill-ġdid kompetizzjoni ġusta bejn il-kumpaniji f’ambjent diġitali livellat u li tiġġieled it-tixrid bla rażan tad-diżinformazzjoni billi tinforza r-responsabbiltà tal-pjattaformi. Peress li ħafna mis-setturi li fihom il-pjattaformi online jaqdu rwol dominanti, bħat-trasport urban, l-akkomodazzjoni u l-akkomodazzjoni turistika, huma regolati fil-livell lokali u reġjonali, l-Opinjoni hija ta’ importanza partikolari għall-KtR. Il-pakkett tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali magħmul minn żewġ inizjattivi leġiżlattivi: l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-Att dwar is-Swieq Diġitali.

Rodi Kratsa (EL/PPE), Gvernatur tar-Reġjun tal-Gżejjer Jonji u relatur tal-Opinjoni tal-KtR, qalet: “ L-‘Att dwar is-Servizzi Diġitali’ u l-‘Att dwar is-Swieq Diġitali’ huma ż-żewġ pilastri ewlenin tal-istrateġija diġitali Ewropea. Barra minn hekk, dawn se jikkostitwixxu l-qafas integrat li l-Unjoni Ewropea teħtieġ sabiex toħloq opportunitajiet ġodda biex tipprovdi servizzi diġitali u ta’ kummerċ elettroniku transfruntiera lill-Ewropej kollha. Matul il-proċess ta’ abbozzar, f’isem il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, ġbarna u kkompilajna opinjonijiet u suġġerimenti mill-partijiet interessati kollha tas-suq, mingħajr skontijiet fuq kwistjonijiet importanti bħall-protezzjoni tal-utent u tal-konsumatur.

Ir-relatur tal-Parlament Ewropew dwar l-Att dwar is-Swieq Diġitali, Andreas Schwab (PPE/DE), issieħeb fid-diskussjoni u qal: “ Ċerti atturi diġitali kbar ilhom g ħal bosta snin jimponu l-mudelli kummerċjali tagħhom fuq ‘artijiet imwiegħda ġodda’ bħas-swieq diġitali: b’dal-mod huma infurzaw il-pożizzjoni tagħhom fis-suq uniku Ewropew mingħajr ma kellhom xi ħadd ieħor li seta’ jikkompeti b’mod ġust. Wasal iż-żmien li l-leġiżlatur tal-UE jieħu l-kwistjoni f’idejh. Bħala l-Parlament Ewropew, ilna nitolbu dan mill-2014 u fl-aħħar il-Kummissjoni ppubblikat iż-żewġ proposti dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-Att dwar is-Swieq Diġitali. Jeħtieġ li niksbu kompetizzjoni ġusta biex is-suq uniku jiffjorixxi, jeħtieġ li jkun hemm għażla usa’ għall-konsumatur u aktar innovazzjoni, sabiex ikollna “pluralità”, u nilħqu kundizzjonijiet ekwi fis-suq uniku tal-UE.

Il-membri tal-Kummissjoni ECON adottaw ukoll l-abbozz ta’ opinjoni “It-twettiq tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli sal-2030”, bil-għan li jinkoraġġixxu lill-Kummissjoni Ewropea ssaħħaħ il-pożizzjoni tal-SDGs bħala prinċipji gwida għall-politika tal-UE fl-għaxar snin li ġejjin. Il-membri rrakkomandaw l-SDGs bħala espressjoni tal-valuri ewlenin Ewropej u l-identità Ewropea.

Ricardo Rio (PT/PPE), Sindku ta’ Braga u relatur tal-KtR dwar l-Opinjoni, qal: “ Hemm interess dejjem jikber mir-rappreżentanti eletti sħabi fil-bliet u r-reġjuni għall-integrazzjoni tal-SDGs fil-qalba tal-istrateġiji fit-tul u fid-deċiżjonijiet politiċi ta’ kuljum tagħhom. Osservajna tnaqqis gradwali fiċ-ċentralità tal-SDGs fin-narrattiva tal-UE. Dan huwa l-mument biex tingħata spinta lill-SDGs u biex jerġgħu jiddaħħlu fil-qalba tad-direttivi u l-politiki tal-UE. Din l-Opinjoni hija r-riżultat ta’ proċess twil ta’ involviment ma’ grupp diversifikat ta’ partijiet interessati u hija l-prova tal-impenn tal-KtR li jissodisfa l-Aġenda 2030.

Frances Fitzgerald (IE/PPE), Viċi President tal-Grupp PPE fil-Parlament Ewropew u membru tal-kumitat ekonomiku tal-PE, ħadet sehem fid-diskussjoni tal-ECON u qalet: “ Huwa inkoraġġanti li wieħed jara l-ambizzjoni murija fl-abbozz ta’ opinjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni dwar it-twettiq tal-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli sal-2030. It-tilħiq tal-għanijiet ta’ żvilupp sostenibbli jrid jingħata prijorità mill-Istati Membri kollha tal-UE, b’mod partikolari hekk kif inkomplu nittrattaw il-kriżi tal-COVID-19 u aħna u naħdmu lejn in-newtralità klimatika sal-2050. Permezz ta’ Next Generation EU u l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza, għandna opportunità vitali biex nibnu mill-ġdid – u aħjar – billi nimxu ’l quddiem u nsaħħu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli.

Iż-żewġ Opinjonijiet huma skedati li jiġu adottati mill-plenarja tal-KtR matul is-sessjoni li jmiss tiegħu mit-30 ta’ Ġunju sat-2 ta’ Lulju.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni ECON tal-KtR ħatret lil Martine Pinville (FR/PSE), Kunsillier Reġjonali ta’ Nouvelle-Aquitaine, bħala relatur tal- Opinjoni fuq inizjattiva proprja dwar Il-Protezzjoni tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Industrijali u tal-Artiġjanat fl-Unjoni Ewropea, u lil Tadeusz Truskolaski (PL/AE), Sindku ta’ Białystok, bħala relatur tar-Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni 2020.

Persuna ta’ kuntatt:

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Ikkondividi :
 
Aħbarijiet relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023