Arianna Maria CENSI

Membru tal-Eżekuttiv Lokali ta’ Milan

 Arianna Maria CENSI

Grupp politiku

PSE (Il-Partit Soċjalista Ewropew)

Kummissjonijiet

 • ENVE (Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija)
 • COTER (Kummissjoni għall-Politika ta’ Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE)

Lingwi

 • Ingliż
 • Taljan

Pajjiż rappreżentat

l-Italja

Reġjun rappreżentat

Lombardia

Membru tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni sa minn

26.01.2020

Kuntatt

Midja soċjali

 
Taqsimiet

Korpi

it-Tieni Viċi President

 • Is-7 Mandat – Kummissjoni COTER
 • Koordinaturi tal-COTER

Relatur

 • Is-7 Mandat – Kummissjoni ENVE

Membru

 • Bureau tal-ARLEM
 • Plenarja tal-ARLEM
 • Kummissjoni STD tal-ARLEM
 • Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku
 • Delegazzjoni Taljana