Arianna Maria CENSI

Membru tal-Eżekuttiv Lokali ta’ Milan

 Arianna Maria CENSI

Grupp politiku

PSE (Il-Partit Soċjalista Ewropew)

Kummissjonijiet

  • COTER (Kummissjoni għall-Politika ta’ Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE)
  • ENVE (Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija)

Lingwi

  • Ingliż
  • Taljan

Pajjiż rappreżentat

l-Italja

Membru tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni sa minn

26.01.2020

Kuntatt

Midja soċjali

 
Taqsimiet

Korpi

Membru

  • Bureau tal-ARLEM
  • Plenarja tal-ARLEM
  • Kummissjoni STD tal-ARLEM
  • Grupp ta’ Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku
  • Delegazzjoni Taljana