Isabelle BOUDINEAU

Membru ta’ Eżekuttiv Reġjonali: Kunsill Reġjonali ta’ Nouvelle-Aquitaine

 Isabelle BOUDINEAU

Grupp politiku
PSE (Il-Partit Soċjalista Ewropew)
Kummissjonijiet
  • NAT (Dabas resursu komisija)
  • COTER (Kummissjoni għall-Politika ta’ Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE)
Lingwi
Franċiż
Pajjiż rappreżentat
Franza
Membru tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni sa minn
05.04.2016

Kuntatt