Francina ARMENGOL I SOCIAS

President tal-Gżejjer Baleariċi

 Francina ARMENGOL I SOCIAS

Grupp politiku

PSE (Il-Partit Soċjalista Ewropew)

Kummissjonijiet

  • ENVE (Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija)
  • NAT (Dabas resursu komisija)

Lingwi

  • Spanjol
  • Franċiż

Pajjiż rappreżentat

Spanja

Reġjun rappreżentat

Illes Balears

Il-mandat tal-membru inkwistjoni ntemm

l-informazzjoni tista’ tkun skaduta

Kuntatt

Midja soċjali

 
Taqsimiet

Korpi

Relatur

  • Is-7 Mandat – Kummissjoni NAT

Membru

  • Plenarja tal-ARLEM
  • Kummissjoni STD tal-ARLEM
  • GI Reġjuni Insulari
  • Delegazzjoni Spanjola