Annemiek JETTEN

 Annemiek JETTEN

Grupp politiku

PSE (Il-Partit Soċjalista Ewropew)

Kummissjonijiet

  • COTER (Kummissjoni għall-Politika ta’ Koeżjoni Territorjali u l-Baġit tal-UE)
  • NAT (Dabas resursu komisija)

Pajjiż rappreżentat

in-Netherlands

Reġjun rappreżentat

Zuid-Holland

Il-mandat tal-membru inkwistjoni ntemm

l-informazzjoni tista’ tkun skaduta

Kuntatt

 
Taqsimiet