Emmanuel DISABATO

Membru ta’ Assemblea Reġjonali: Parlament ta’ Walloon

 Emmanuel DISABATO

Grupp politiku

The Greens

Kummissjonijiet

  • NAT (Dabas resursu komisija)
  • ENVE (Kummissjoni għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija)

Pajjiż rappreżentat

il-Belġju

Membru tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni sa minn

26.01.2020

Kuntatt

Midja soċjali

 
Taqsimiet

Korpi

it-Tieni Viċi President

  • Is-7 Mandat – Kummissjoni ENVE
  • Koordinaturi tal-ENVE

Membru

  • Plenarja tal-ARLEM
  • Kummissjoni STD tal-ARLEM
  • Kumitat tal-Awditjar
  • Delegazzjoni Belġjana