Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Konsultazzjoni bil-miktub tal-Partijiet Interessati dwar “Ewropa Soċjali b'Saħħitha għal Tranżizzjoni Ġusta”  

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea "Ewropa Soċjali b'Saħħitha għal Tranżizzjoni Ġusta", adottata f'Jannar 2020, tfittex li tniedi dibattitu wiesa' dwar l-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Fl-istess ħin, il-Komunikazzjoni hija pjan direzzjonali għall-azzjonijiet ewlenin imħabbra mill-Kummissjoni matul l-2020-2021. Il-Kummissjoni ser tfassal Pjan ta' Azzjoni fl-2021 sa Diċembru 2020 abbażi ta' kontributi mill-partijiet interessati, li jesprimi fehmiet dwar il-ħtieġa għal aktar azzjoni ta' politika ġdida, akkumpanjata (jew le) minn inizjattivi legali fil-livell Ewropew.

L-objettiv ewlieni huwa li jiġi żgurat li t-tliet tranżizzjonijiet ewlenin li l-UE qed tiffaċċja – jiġifieri n-newtralità klimatika, id-diġitalizzazzjoni u l-bidla demografika – jiġu ttrattati b'mod ġust.

Madankollu, minn meta ġiet adottata l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, il-pandemija tal-COVID-19 ġabet magħha bżonn urġenti li tiġi indirizzata emerġenza tas-saħħa globali u li jittaffew il-konsegwenzi soċjoekonomiċi kolossali tagħha.

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea msemmija hawn fuq se tkun is-suġġett ta' Opinjoni ġdida tal-KtR iddedikata, li għaliha l-Kummissjoni SEDEC ħatret il-President tagħha, Anne Karjalainen (FI/PSE) bħala relatur.

L-Opinjoni hija skedata li tiġi adottata  fil-laqgħa tal-Kummissjoni SEDEC tad-9 ta' Lulju u fis-sessjoni plenarja tat-12-14 ta' Ottubru 2020.

Permezz ta' din il-konsultazzjoni bil-miktub, is-Sinjura Karjalainen tixtieq tikkonsulta lill-partijiet interessati rilevanti u tiġbor il-kontribut tagħhom biex jiġu esplorati l-mistoqsijiet li ġejjin:

 1. L-awtorità/organizzazzjoni (lokali jew reġjonali) tiegħek kienet involuta fl-implimentazzjoni ta' aspett wieħed jew aktar tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali? Liema?
   
 2. L-implimentazzjoni tal-Pilastru Soċjali fl-oqsma tal-involviment tiegħek kienet suċċess? X'jista' jittejjeb?
   
 3. Għandek xi kummenti speċifiċi dwar il-governanza tal-miżuri li jimplimentaw il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali?
   
 4. Rigward it-tema ġenerali ta' tranżizzjonijiet ġusti, liema qasam(oqsma) ta' politika tixtieq tipprijoritizza (massimu ta' 3) fil-kuntest speċifiku tal-awtorità/organizzazzjoni lokali jew reġjonali tiegħek?
   
 5. Ġejt ikkonfrontat bi sfidi ambjentali fil-belt jew reġjun/organizzazzjoni tiegħek? X'miżuri ttieħdu biex tiġi żgurata tranżizzjoni ekoloġika soċjalment ġusta?
   
 6. It-tranżizzjoni diġitali saret realtà fil-prattika. Kif tindirizza l-impatt soċjali tiegħu fil-livell lokali u reġjonali?
   
 7. Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat pjan direzzjonali għall-inizjattivi li ġejjin relatati mal-20 prinċipju tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar din il-lista? Hija adatta? Tipproponi aktar azzjoni Ewropea?
   
 8. L-awtorità/organizzazzjoni lokali jew reġjonali tiegħek ġiet affettwata mill-pandemija tal-COVID-19? F'liema qasam(oqsma) partikolari?
   
 9. Il-pandemija tal-COVID-19 kellha riperkussjonijiet soċjali u ekonomiċi inestimabbli. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tipprevedi miżuri addizzjonali fit-tul biex issaħħaħ ir-reżiljenza tas-swieq tax-xogħol, tħares l-impjiegi u tiżgura l-forniment effettiv tas-servizzi pubbliċi fil-livell lokali u reġjonali?
   

Inti ġentilment mistieden tikkontribwixxi għal din il-konsultazzjoni billi tibgħat it-tweġibiet tiegħek għall-mistoqsijiet t'hawn fuq, jew kwalunkwe kumment addizzjonali, lil sedec@cor.europa.eu sas-26 ta' Mejju 2020.


Contact:
Contact Person: Alexandra Bozini
Organizer: SEDEC Secretariat
Ikkondividi :
 
Informazzjoni relatata
Konsultazzjoni tal-partijiet interessati dwar Ewropa Soċjali b'Saħħitha għal Tranżizzjoni Ġusta
Avvenimenti relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/INCLUCITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

IncluCities Final Conference
IncluCities Final Conference

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/EXTERNAL-MEETING--OF-THE-BERLIN-SENATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

External meeting of the Berlin Senate
External meeting of the Berlin Senate

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/RENOVATION-SUMMIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Renovation Summit
Renovation Summit

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/CRYSTAL-VALLEY-&-CHRISTMAS-DECORATIONS-FROM-UNESCO.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO
Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/ENABLING-ENVIRONMENT-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective
Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective