Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet 

​L-20 edizzjoni tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet (#EURegionsWeek) se ssir mill-10 sat-13 ta' Ottubru 2022 bil-motto “Sfidi Ġodda għall-Koeżjoni tal-Ewropa". Is-suġġetti tal-edizzjoni ta' din is-sena jkopru t-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, il-koeżjoni territorjali u t-tisħiħ tal-pożizzjoni taż-żgħażagħ, b'attenzjoni speċjali mogħtija lir-rwol tal-politika ta' koeżjoni fl-irkupru sostenibbli tal-Ewropa, bħala l-aktar għodda effettiva għas-solidarjetà b'rispons għall-emerġenza u l-konsegwenzi tal-kriżijiet.

Sessjonijiet ta' ħidma ta' livell għoli, testimonjanzi u wirjiet se jiċċelebraw l-20 anniversarju, u skeda ta' żmien illustrattiva tiġbor mad-daqqa t'għajn l-istorja tal-avveniment. Barra minn hekk, is-sessjonijiet ta' livell għoli huma ppjanati biex jilqgħu lill-parteċipanti fi Brussell, u jikkombinaw b'mod kreattiv il-parteċipazzjoni online u fuq il-post.

Irreġistra issa!​

S-sit web tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet

Taqsimiet

X'jiġri fil-​​​fatt?

Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet (#EURegionsWeek) hija l-akbar avveniment annwali ddedikat għall-politika reġjonali. Matul dan l-avveniment annwali fuq erbat ijiem, ir-reġjuni u l-bliet juru l-kapaċità tagħhom li joħolqu t-tkabbir u l-impjiegi, jimplimentaw il-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea, u jagħtu prova tal-importanza tal-livell lokali u reġjonali għal governanza Ewropea tajba.

Sa mill-ewwel edizzjoni tiegħu fl-2003, l-avveniment kiber u sar pjattaforma unika ta' komunikazzjoni u networking, li tlaqqa' flimkien reġjuni u bliet mill-Ewropa kollha, inklużi r-rappreżentanti politiċi, l-uffiċjali, l-esperti u l-akkademiċi tagħhom. Permezz ta' EURegionsWeek, twettqet ħafna ħidma biex tippromovi l-mod kif ir-reġjuni u l-bliet jużaw il-fondi tal-UE biex itejbu l-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini.

F'Ottubru, aktar minn 10 000 parteċipant – inklużi aktar minn 1 000 kelliem minn madwar l-Ewropa kollha u lil hinn minnha – se jieħdu sehem fi programm estensiv ta' konferenzi, wirjiet u avvenimenti ta' networking dwar l-iżvilupp reġjonali u lokali. Il-programm jiġi adattat kull sena skont il-kuntest speċifiku tal-aġenda tal-UE. Il-parteċipazzjoni fl-avveniment hija b'xejn.

Għaliex il-ħti​​eġa ta' ġimgħa għar-reġjuni u l-bliet?

Ir-reġjuni u l-bliet huma involuti fit-tfassil tal-biċċa l-kbira tal-politiki tal-UE. L-awtoritajiet pubbliċi sottonazzjonali fl-UE huma responsabbli għal terz tal-infiq pubbliku (EUR 2 100 biljun fis-sena) u żewġ terzi tal-investiment pubbliku (madwar EUR 200 biljun), fejn dawn tal-aħħar ta' spiss iridu jintużaw b'konformità mad-dispożizzjonijiet legali tal-UE.

Kif beda dan ​​l-avveniment?

Fl-2003, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali, stieden rappreżentanzi reġjonali u lokali għall-Unjoni Ewropea bbażati fi Brussell biex jiftħu l-bibien tagħhom fl-istess żmien, bħala parti minn kunċett komuni ta' “Jiem għall-Pubbliku". Matul is-snin, l-inizjattiva żviluppat f'avveniment annwali ewlieni li jinvolvi l-Kummissjoni Ewropea u partijiet interessati oħra. Fl-2016, ingħata l-isem ġdid “Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet", u ma baqħetx tintuża r-referenza għal “Jiem għall-Pubbliku". Dan sar biex tiġi evitata konfużjoni mal-avvenimenti annwali ta' “Bibien miftuħa / Jum għall-Pubbliku" organizzati kull sena fi Brussell f'Mejju mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE b'rabta ma' Jum l-Ewropa, kif ukoll ma' avvenimenti simili organizzati mir-Rappreżentanzi tal-Kummissjoni fl-Istati Membri fl-istess okkażjoni.

Min huma l-organ​​izzaturi?

Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet hija koorganizzata mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) u mid-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali u Urbana tal-Kummissjoni Ewropea (DĠ REGIO). Kmieni fis-sena, ġeneralment f'Jannar, titnieda sejħa għal imsieħba. Wara s-sejħa, jintgħażlu msieħba mill-Ewropa kollha: reġjuni u bliet, l-iżjed imqassmin f'konsorzji b'temi kondiviżi (sħubijiet reġjonali), kumpaniji, istituzzjonijiet finanzjarji, assoċjazzjonijiet internazzjonali jew organizzazzjonijiet akkademiċi. L-imsieħba huma mitlubin jorganizzaw seminars dwar kwistjonijiet ta' interess komuni, ħafna drabi relatati mal-implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej u programmi oħrajn tal-UE.

Kif inhu strutturat il-​​programm?

Il-programm jitfassal fuq slogan ewlieni u għadd ta' temi sekondarji. Is-sessjonijiet jiġu organizzati minn tliet kategoriji ta' msieħba: 1) reġjuni jew bliet; 2) imsieħba istituzzjonali tal-UE; u 3) kumpaniji, istituzzjonijiet finanzjarji u assoċjazzjonijiet lokali u Ewropej. Wara l-2020, b'rispons għall-pandemija tal-COVID-19, l-EURegionsWeek saret avveniment diġitali, li jinkludi sessjonijiet ta' ħidma virtwali u opportunitajiet ta' networking għall-imsieħba u l-parteċipanti. Fl-2022, l-organizzaturi qed joffru għadd limitat ta' avvenimenti ibridi sabiex tiġi sodisfata l-preferenza espressa mill-imsieħba tal-avveniment biex il-parteċipazzjoni fuq il-post tiżdied b'mod gradwali.

Min jattendi l-Ġ​​imgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet?

L-udjenza hija interessata b'mod speċifiku fil-politika reġjonali u urbana, u għalhekk tkun magħmula l-iżjed minn uffiċjali fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u dak tal-UE. Il-parteċipant tipiku huwa minn amministrazzjoni reġjonali jew lokali.

X'inhu l-impatt tal-Ġim​​għa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet?

L-impatt tal-avveniment ġie evalwat b'mod sistematiku mill-bidu nett. Il-parteċipanti enfasizzaw b'mod partikolari s-siwi tal-informazzjoni miksuba mill-istituzzjonijiet tal-UE b'rabta mal-ġestjoni professjonali tagħhom tal-fondi tal-UE, u n-networking ma' kollegi minn pajjiżi oħrajn. L-importanza ta' dan l-avveniment toħroġ ukoll mill-fatt li għandu impatt sostanzjali fil-midja. Għal numru ta' snin issa, 'il fuq minn 300 ġurnalist mill-Ewropa kollha, involuti fil-qasam tal-mezzi tax-xandir stampati, ir-radju, it-televiżjoni u l-midja online jiġu Brussell biex ikopru dan l-avveniment.

Kif tapplika bħala ​​​msieħeb?

L-applikazzjonijiet ġeneralment jiftħu fl-aħħar ta' Jannar ta' kull sena. Ara s-sit web tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet, fit-taqsima tal-imsieħba, għal aktar informazzjoni dwar kif tapplika.

Kif tapplika bħ​​ala parteċipant?

Ara s-sit web tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet għal aktar informazzjoni dwar kif tirreġistra bħala parteċipant fl-avveniment, ir-reġistrazzjonijiet jiftħu fis-sajf.

Kif tinkiteb għall-b​ullettin?

Inkiteb biex tirċievi l-bullettin tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet.​


Avvenimenti

Avvenimenti futuri

Avvenimenti li saru fil-passat

Multimedia

EU Regions Week - Be part of it - Register!

 

Ara aktar

 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
  Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • A summer street programme to give back the streets to citizens
  A summer street programme to give back the streets to citizens
 • Improving public health services in cross-border territories
  Improving public health services in cross-border territories
 • How green cities lead the way to European recovery?
  How green cities lead the way to European recovery?
 • Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery
  Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery

Segwina

Kuntatt

Ikkondividi :
 
Back to top