Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet  

Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet (#EURegionsWeek) hija l-akbar avveniment annwali bbażat fi Brussell u ddedikat għall-politika reġjonali.

L-avveniment kiber u sar pjattaforma unika ta' komunikazzjoni u netwerking, li tlaqqa' flimkien reġjuni u bliet mill-Ewropa kollha, inklużi r-rappreżentanti politiċi, l-uffiċjali, l-esperti u l-akkademiċi tagħhom.

Matul dawn l-aħħar sbatax-il sena, twettqet ħafna ħidma biex tippromovi l-mod kif ir-reġjuni u l-bliet jużaw il-fondi tal-UE biex itejbu l-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini.

X'jiġri fil-fatt?

Fil-bidu ta' Ottubru, aktar minn 9 000 parteċipant, inklużi aktar minn 1 000 kelliem mill-Ewropa kollha u lil hinn minnha, jiltaqgħu fi Brussell biex jieħdu sehem fi programm ta' aktar minn 300 sessjoni ta' ħidma, wirja u avveniment ta' netwerking dwar l-iżvilupp reġjonali u lokali. Il-programm jiġi adattat kull sena skont il-kuntest speċifiku tal-aġenda tal-UE. Il-parteċipazzjoni fl-avveniment hija b'xejn.

Għaliex il-ħtieġa ta' "ġimgħa" għar-reġjuni u l-bliet?

Ir-reġjuni u l-bliet huma involuti fit-tfassil tal-biċċa l-kbira tal-politiki tal-UE. L-awtoritajiet pubbliċi sottonazzjonali fl-UE huma responsabbli għal terz tal-infiq pubbliku (EUR 2 100 biljun fis-sena) u żewġ terzi tal-investiment pubbliku (madwar EUR 200 biljun), fejn dan tal-aħħar ta' spiss irid jintuża b'konformità mad-dispożizzjonijiet legali tal-UE.

Kif beda dan l-avveniment?

Fl-2003, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali, stieden rappreżentanzi reġjonali u lokali għall-Unjoni Ewropea bbażati fi Brussell biex jiftħu l-bibien tagħhom fl-istess żmien, bħala parti minn kunċett komuni ta' "Jiem għall-Pubbliku". Matul is-snin, l-inizjattiva żviluppat f'avveniment annwali ewlieni li jinvolvi l-Kummissjoni Ewropea u partijiet interessati oħra. Fl-2016, ingħata l-isem ġdid “Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet", u ma baqħetx tintuża r-referenza għal “Jiem għall-Pubbliku". Dan sar biex tiġi evitata konfużjoni mal-avvenimenti annwali ta' “Bibien miftuħa"/“Jum għall-Pubbliku " organizzati kull sena fi Brussell f'Mejju mill-istituzzjonijiet kollha tal-UE b'rabta ma' Jum l-Ewropa, kif ukoll ma' avvenimenti simili organizzati mir-Rappreżentanzi tal-Kummissjoni fl-Istati Membri fl-istess okkażjoni.

Min huma l-organizzaturi?

Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet hija koorganizzata mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) u mid-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali u Urbana tal-Kummissjoni Ewropea (DĠ REGIO). Kmieni fis-sena, ġeneralment f'Jannar, titnieda sejħa għal imsieħba. Wara s-sejħa, jintgħażlu 'l fuq minn 500 imsieħeb mill-Ewropa kollha: reġjuni u bliet, l-iżjed imqassmin f'konsorzji b'temi kondiviżi (sħubijiet reġjonali), kumpaniji, istituzzjonijiet finanzjarji, assoċjazzjonijiet internazzjonali jew organizzazzjonijiet akkademiċi. L-imsieħba huma mitlubin jorganizzaw seminars dwar kwistjonijiet ta' interess komuni, ħafna drabi relatati mal-implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej u programmi oħrajn tal-UE.

Kif inhu strutturat il-programm?

Il-programm jitfassal fuq slogan ewlieni u għadd ta' temi sekondarji. Is-sessjonijiet ta' ħidma jew id-dibattiti jiġu organizzati minn tliet kategoriji ta' msieħba: 1/ Sħubijiet reġjonali komposti minn reġjuni jew bliet Ewropej; 2/ imsieħba istituzzjonali tal-UE; u 3/kumpaniji, istituzzjonijiet finanzjarji u assoċjazzjonijiet lokali u Ewropej. Il-parteċipanti u l-kelliema jiċċirkolaw bejn il-postijiet differenti fi Brussell: il-post(ijiet) tal-konferenza, il-postijiet tal-imsieħba reġjonali, ir-rappreżentazzjonijiet tal-Istati Membri u binjiet possibbli oħrajn.

Min jattendi l-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet?

L-udjenza hija interessata b'mod speċifiku fil-politika reġjonali u urbana, u għalhekk tkun magħmula l-iżjed minn uffiċjali fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u dak tal-UE. Il-parteċipant tipiku huwa minn amministrazzjoni reġjonali jew lokali, jieħu sehem fl-avveniment għall-ewwel darba u jivvjaġġa lejn Brussell speċifikament għall-avveniment.

X'inhu l-impatt tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet?

L-impatt tal-avveniment ġie evalwat b'mod sistematiku mill-bidu nett. Il-parteċipanti enfasizzaw b'mod partikolari s-siwi tal-informazzjoni miksuba mill-istituzzjonijiet tal-UE b'rabta mal-ġestjoni professjonali tagħhom tal-fondi tal-UE, u n-netwerking ma' kollegi minn pajjiżi oħrajn. L-importanza ta' dan l-avveniment toħroġ ukoll mill-fatt li għandu impatt sostanzjali fil-midja. Għal numru ta' snin issa, 'il fuq minn 300 ġurnalist mill-Ewropa kollha, involuti fil-qasam tal-mezzi tax-xandir stampati, ir-radju, it-televiżjoni u l-midja onlajn jiġu Brussell biex ikopru dan l-avveniment.

Kif tapplika bħala msieħeb?

Ara s-sit web tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet għal aktar informazzjoni dwar kif tapplika bħala msieħeb tal-avveniment.

Kif tirreġistra bħala parteċipant?

Ara s-sit web tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet għal aktar informazzjoni dwar kif tirreġistra bħala parteċipant fl-avveniment.

Kif tinkiteb għall-bullettin?

Share:
Informazzjoni relatata