Ikklikkja hawn biex tikseb traduzzjoni awtomatika tat-test ta’ hawn taħt.
Konsultazzjoni bil-Miktub tal-Partijiet Interessati dwar Ir-Rapport dwar l-Ostakoli għas-Suq Uniku u l-Pjan ta’ Azzjoni għall-Infurzar tas-Suq Uniku  

Is-suq uniku tal-UE nħoloq aktar minn 25 sena ilu u ilu l-pedament tal-iżvilupp ekonomiku tal-UE minn dakinhar 'l hawn. Huwa meqjus bħala wieħed mill-akbar kisbiet tal-UE u huwa fil-qalba tal-integrazzjoni ekonomika u politika tal-UE.

Is-suq uniku laħaq livell għoli ta' integrazzjoni ekonomika f'dak li issa huwa l-akbar suq kombinat fid-dinja u dan diġà kien ta' benefiċċju sostanzjali għall-ekonomiji tal-Istati Membri kif ukoll għall-bliet u r-reġjuni tagħhom.

Madankollu, iċ-ċittadini u l-intraprendituri jkomplu jesperjenzaw ostakli li ma jħalluhomx jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal tas-suq uniku u qed jitfaċċaw ostakli ġodda. Kieku l-ostakli li fadal ġew eliminati u l-liġijiet Ewropej eżistenti ġew applikati b'mod effettiv, is-suq uniku xorta jista' jħalli benefiċċji addizzjonali sostanzjali għall-ekonomija tal-UE u għaċ-ċittadini.

Il-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi dan u matul is-snin ħadet għadd ta' inizjattivi biex tindirizza dawn l-ostakli kif ukoll ittejjeb l-implimentazzjoni u l-infurzar tar-regoli tas-suq uniku. Fl-10 ta' Marzu 2020, hija ppubblikat żewġ Komunikazzjonijiet dwar is-Suq Uniku li jkomplu dawn l-isforzi li għaddejjin bħalissa.

L-ewwel waħda hija intitolata L-identifikazzjoni u l-indirizzar tal-ostakli għas-Suq Uniku, u tidentifika firxa wiesgħa ta' ostakli fis-suq uniku mill-perspettiva tan-negozji u l-konsumaturi tal-Ewropa. Tindika l-kawżi ewlenin ta' dawn l-ostakli: regoli nazzjonali restrittivi u kumplessi, kapaċitajiet amministrattivi limitati, traspożizzjoni imperfetta tar-regoli tal-UE u l-infurzar inadegwat tagħhom.

It-tieni waħda hija intitolata Pjan ta' azzjoni fit-tul għal implimentazzjoni u infurzar aħjar tar-regoli tas-suq uniku. Dan il-Pjan ta' Azzjoni huwa r-riżultat ta' proċess li nbeda f'Marzu 2019 mill-Kunsill Ewropew. Fih aktar minn 20 miżura għal implimentazzjoni u infurzar aħjar tar-regoli tas-suq uniku, f'koordinazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri.

Iż-żewġ Komunikazzjonijiet huma parti mill-pakkett ta' politika tal-Kummissjoni biex jgħinu lill-industrija tal-Ewropa tmexxi t-transizzjonijiet doppji lejn in-newtralità tal-klima u t-tmexxija diġitali. Il-Pakkett dwar il-Politika Industrijali u l-Istrateġija dwar l-SMEs ser ikunu s-suġġett ta' żewġ Opinjonijiet separati tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR).

Il-Komunikazzjonijiet dwar is-Suq Uniku msemmija hawn fuq ser ikunu s-suġġett ta' Opinjoni ġdida apposta tal-KtR, li għaliha l-Kummissjoni ECON ħatret lil Tadeusz Truskolaski (AE/PL), Sindku ta' Białystok, bħala r-relatur.

L-Opinjoni hija skedata li tiġi adottata  fil-laqgħa tal-Kummissjoni ECON tal-24 ta' Ġunju 2020 u fis-sessjoni plenarja tat-12/14 ta' Ottubru 2020.

Permezz ta' din il-konsultazzjoni bil-miktub, is-Sur Truskolaski jixtieq jikkonsulta lill-partijiet interessati rilevanti u jiġbor il-kontribut tagħhom biex jiġu esplorati l-kwistjonijiet li ġejjin:

Mistoqsijiet:

  1. Taħseb li l-Kummissjoni Ewropea identifikat l-ostakli rilevanti kollha għas-suq uniku u tistabbilixxi l-prijoritajiet it-tajba fil-Komunikazzjoni tal-10 ta' Marzu 2020 dwar is-Suq Uniku? Jekk le, x'hemm nieqes u għaliex?
  2. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tikkunsidra proposti leġislattivi ġodda biex tindirizza l-ostakli tas-suq uniku u ssaħħaħ l-implimentazzjoni tar-regoli tas-suq uniku? Jekk iva, liema tipi ta' inizjattivi għandhom jiġu previsti?
  3. Kif nistgħu nipproteġu aħjar is-suq uniku minn attivitajiet ekonomiċi inġusti minn gvernijiet u entitajiet minn pajjiżi terzi? Kif nistgħu nipproteġu aħjar is-suq uniku kontra d-dumping fis-suq dinji?

Inti ġentilment mistieden/mistiedna tikkontribwixxi għal din il-konsultazzjoni billi tibgħat it-tweġibiet tiegħek għat-tliet mistoqsijiet ta' hawn fuq, jew kwalunkwe kumment addizzjonali, lil econ@cor.europa.eu mhux aktar tard mit-3 p.m. tal-20 ta' Mejju 2020.

Jekk jogħġbok ħu nota li s-Sur Truskolaski u t-tim tiegħu huma disponibbli għal laqgħat u skambji onlajn fuq talba u meta jkun xieraq.

Dejjem tiegħek,

 

Is-segretarjat tal-ECON​


Contact:
Contact Person: Rafael Mondelaers
Organizer: ECON Secretariat
Ikkondividi :
 
Informazzjoni relatata
Avvenimenti relatati

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/17TH-ECON-COMMISSION-MEETING-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

17th ECON commission meeting
17th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/16TH-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

16th meeting of the ECON Commission
16th meeting of the ECON Commission

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/EER-2024-INFO-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EER 2024 Info Day
EER 2024 Info Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/15TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

15th ECON commission meeting
15th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-EUROPEAN-MEDIA-FREEDOM-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/MT/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

Stakeholder consultation: European Media Freedom Act
Stakeholder consultation: European Media Freedom Act