Studji  

Sabiex ikun hemm l-aqwa appoġġ għal informazzjoni lir-relaturi u lill-membri tagħna, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) jista' jitlob l-għajnuna ta' esperti esterni biex joħolqu studji xjentifiċi dwar ċerti suġġetti ta' interess.

Addizzjonalment għal dawn l-istudji ppubblikati mill-KtR, is-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS) jipproduċi wkoll sessjonijiet ta' tagħrif u analiżi relatati ma' u b'appoġġ għall-ħidma konsultattiva tal-KtR, wara l-Ftehim ta' Kooperazzjoni bejn il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-Parlament Ewropew fil-5 ta' Frar 2014.


​​Browse ​studies by year:


​​
Ikkondividi:
Informazzjoni relatata