Ingħaqad mal-komunità tal-Politiċi Eletti Żgħażagħ! 

Programm Politiċi Eletti Żgħażagħ 2022 

Inti politiku b’mandat fil-livell lokali jew reġjonali fl-UE, u twelidt wara l-1 ta’ Jannar 1982? Lest li tibni network, tiskambja l-aħjar prattiki, tikseb informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE u l-opportunitajiet ta’ finanzjament tal-UE, tikkontribwixxi għall-ħidma tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni, u tiltaqa’ u tiddibatti mal-membri tal-KtR u ma’ politiċi lokali, reġjonali u Ewropej oħra? Tista’ tapplika biex tingħaqad man-network tal-Politiċi Eletti Żgħażagħ!

Hawn taħt issib id-dettalji kollha dwar il-Programm Politiċi Eletti Żgħażagħ u l-applikazzjoni li għandha tintbagħat sat-8 ta’ April 2022.

Taqsimiet

Min?

Tista’ tapplika jekk inti:

 • għandek mandat demokratiku bħala politiku elett fil-livell reġjonali jew lokali fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea
 • twelidt wara l-1 ta’ Jannar 1982
 • ma għandekx mandat bħala membru jew sostitut tal-KtR
 • għandek livell tajjeb ta’ Ingliż u Franċiż
 • timla l-formola tal-applikazzjoni u tibagħtha sa mhux aktar tard mit-8 ta’ April 2022.

Il-kandidati se jintgħażlu abbażi tal-kwalità tal-formola tal-applikazzjoni tagħhom u b’mod li jiġi żgurat bilanċ f’termini ta’ ġeneru, rappreżentanza reġjonali u lokali, affiljazzjoni politika u nazzjonalità.

Għaliex għandek tapplika?

 • tibni network ma’ politiċi eletti żgħażagħ minn bnadi oħra fl-UE u ma’ politiċi oħra fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew
 • taqsam l-aħjar prattiki ma’ politiċi lokali u reġjonali oħra permezz tal-pjattaforma YEPcommunity.eu
 • tifhem l-opportunitajiet offruti mill-UE għaż-żoni lokali u reġjonali
 • titkellem f’isem ir-reġjuni u l-muniċipalitajiet tal-UE fil-proċess leġiżlattiv Ewropew
 • tikseb viżibbiltà akbar fiċ-ċrieki Ewropej

Barra minn hekk, il-politiċi eletti żgħażagħ magħżula se jkollhom l-opportunità li jipparteċipaw f’diversi attivitajiet ta’ komunikazzjoni relatati mal-programm.

X’joffri l-programm Politiċi Eletti Żgħażagħ?

Il-programm Politiċi Eletti Żgħażagħ 2022 se jikkontribwixxi għas-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ.

Il-programm huwa strutturat madwar tliet suġġetti. Fil-formola tal-applikazzjoni jeħtieġ li tpoġġi t-tliet suġġetti f’ordni ta’ preferenza.

1. Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini

Il-programm Politiċi Eletti Żgħażagħ se jgħinek tibni pontijiet bejn il-belt u r-reġjun tiegħek u l-UE, se jagħtik ideat dwar kif trawwem id-demokrazija, u se jippermettilek issib modi kif tinvolvi liż-żgħażagħ fid-dibattitu demokratiku u fil-ħajja lokali.

2. Nibnu komunitajiet reżiljenti

Taħt dan is-suġġett, il-programm Politiċi Eletti Żgħażagħ se jagħtik għarfien aktar profond dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew, biex tispira lill-oħrajn u tinspira ruħek mill-proġetti ta’politiċi eletti żgħażagħ, membri tal-KtR u politiċi oħra. Se ssir taf ukoll kif tista’ tikkontribwixxi għall-miri tal-UE dwar it-tibdil fil-klima u n-newtralità karbonika.

3. Il-koeżjoni bħala valur fundamentali

Il-programm Politiċi Eletti Żgħażagħ se jippermettilek titgħallem dwar il-finanzjament għall-awtoritajiet lokali u reġjonali, tifhem kif il-politika ta’ koeżjoni tista’ tgħin l-irkupru mill-kriżi tal-COVID-19 u l-iżvilupp tal-belt u r-reġjun tiegħek, u biex taqsam l-aħjar prattiki ma’ politiċi eletti żgħażagħ u esponenti politiċi oħra.

Il-laqgħat huma ppjanati li jsiru bl-Ingliż u bil-Franċiż fejn possibbli.

Meta?

Il-programm Politiċi Eletti Żgħażagħ 2022 se jdum għaddej sar-rebbiegħa tal-2023, b’attivitajiet skedati matul is-sena. Xi wħud minnhom huma obbligatorji.

Wara li tieħu sehem tingħata l-istatus ta’ alumnus u tiġi mistieden/mistiedna għal avvenimenti oħra magħżula.

Din hija lista proviżorja ta’ attivitajiet għall-2022. Jekk jogħġbok kun af li d-dati jistgħu jinbidlu.

Attivitajiet/avvenimenti addizzjonali jistgħu jiżdiedu matul is-sena. Inti se tiġi infurmat/infurmata fi żmien debitu.

 • sessjonijiet ta’ networking ta’ kull xahar
 • parteċipazzjoni għal-laqgħat tal-kummissjonijiet u għas-sessjonijiet plenarji
 • parteċipazzjoni f’konsultazzjonijiet pubbliċi.
 • 25 ta’ Mejju: laqgħa ta’ merħba – obbligatorja
 • 22 ta’ Ġunju: sessjoni ta’ taħriġ dwar “Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini tagħha” – obbligatorja
 • Settembru: sessjoni ta’ taħriġ dwar is-suġġett “Nibnu komunitajiet reżiljenti” – obbligatorja
 • Settembru: avveniment fil-laqgħa esterna tal-Bureau
 • Ottubru: sessjoni ta’ taħriġ dwar il-“Koeżjoni bħala valur” – obbligatorja
 • 10-13 ta’ Ottubru: l-20 Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet, sessjoni tal-Politiċi Eletti Żgħażagħ – obbligatorja
 • Ottubru/Novembru: Forum tal-Politiċi Eletti Żgħażagħ
 • Novembru: EuroPCom

Fejn?

L-avvenimenti kollha se jsiru online. Skont kif tiżviluppa l-pandemija tal-COVID-19, il-programm jista’ jkun soġġett għal tibdil u l-avvenimenti jistgħu jiġu kkanċellati. Jekk il-parteċipazzjoni fiżika fi Brussell tkun possibbli, tiġi infurmat minn qabel.

Kif?

Biex tapplika, għandek timla l-formola li ġejja:

Applika biex tingħaqad mal-komunità tal-Politiċi Eletti Żgħażagħ – bl-Ingliż

Applika biex tingħaqad mal-komunità tal-Politiċi Eletti Żgħażagħ – bil-Franċiż

Kemm?

Ma jingħatawx allowances għall-parteċipazzjoni f’avvenimenti u attivitajiet online.

Fil-każ ta’ avvenimenti li jeħtieġu preżenza fiżika fi Brussell, jekk dawn l-avvenimenti jkunu possibbli, il-KtR jista’:

 • jagħti rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar
 • iħallas indennizz fiss tas-sussistenza għal kull żjara, mal-preżentazzjoni ta’ prova ta’ waqfa ta’ lejl fil-post fejn tkun qed issir il-laqgħa.

Ir-rimborż tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-ħlas tal-indennizz tas-sussistenza jiddependu mill-baġit disponibbli. Jekk ikun meħtieġ, tista’ tiġi stabbilita sistema ta’ min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel.

Kuntatt

Direttorat għall-Komunikazzjoni Tim tal-Programm Politiċi Eletti Żgħażagħ
Ikkondividi :
 
Back to top