Il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali 

Patt Ekoloġiku Ewropew – stħarriġ għall-membri tal-KtR u l-politiċi eletti żgħażagħ 

Il- Patt Ekoloġiku Ewropew huwa l-pakkett ta' miżuri li jvarjaw mit-tnaqqis ambizzjuż tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra, l-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni l-aktar avvanzati u l-preservazzjoni tal-ambjent naturali tal-Ewropa biex l-Ewropa ssir soċjetà reżiljenti għat-tibdil fil-klima. Din l-istrateġija għandha l-għan li tintegra l-politiki klimatiċi u ambjentali f'miżuri leġiżlattivi, azzjonijiet ta' politika u mekkaniżmi ta' finanzjament sabiex jitwaqqfu l-konsegwenzi tat-tibdil fil-klima.
Taqsimiet

L-għanijiet tagħna​

Ikklikkja hawn biex taċċessa L-ISTĦARRIĠ!

Madankollu, jekk irridu niżguraw Ewropa sostenibbli, ġusta u b'saħħitha għaċ-ċittadini tagħna, huwa essenzjali li ninvolvu lil kulħadd fl-azzjoni klimatika. Is-suċċess tal-Patt Ekoloġiku se jiddependi ħafna fuq il-kapaċità tal-amministraturi lokali u reġjonali li jimplimentaw il-politiki u joħolqu esperjenzi tal-ogħla livell fl-oqsma tagħhom. Il-Patt Ekoloġiku se jiddependi wkoll fuq il-kapaċità tal-gvernijiet nazzjonali u tal-istituzzjonijiet tal-UE li jifhmu bis-sħiħ il-ħtiġijiet tar-reġjuni u l-bliet tal-Ewropa u jittrasponuhom b'mod korrett fil-leġiżlazzjoni, fil-ġestjoni finanzjarja u fl-istrateġiji ta' politika.

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) qed iniedi stħarriġ għaliex jirrikonoxxi li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jeħtieġ li jingħaqdu u jikkollaboraw għall-implimentazzjoni b'suċċess tal-Patt Ekoloġiku. Permezz tal-inizjattiva l-ġdida tiegħu “Grupp ta' Ħidma dwar il-Patt Ekoloġiku fil-Livell Lokali" , il-KtR għandu l-għan li jqiegħed il-bliet u r-reġjuni fil-qalba tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, speċjalment fir-rigward tal-irkupru sostenibbli wara l-pandemija.

L-għan ewlieni ta' dan l-istħarriġ huwa li tinġabar informazzjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-membri u tal- Politiċi Eletti Żgħażagħ  f' networks u inizjattivi rilevanti, kif ukoll li tiġi ppreżentata informazzjoni rilevanti dwar l-azzjoni u l-impenji fir-rigward tal-klima . L-għan aħħari huwa li tissaħħaħ it-tmexxija tal-membri tal-KtR u l-Politiċi Eletti Żgħażagħ fil-qasam tal-Patt Ekoloġiku b'komunikazzjoni b'saħħitha u fattwali. Il-Profili tal-Patt Ekoloġiku se jippermettu wkoll lill-KtR ifassal il-parteċipazzjoni tal-Membri u jżid is-sinerġiji ma' inizjattivi oħrajn fejn huma involuti l-membri tal-KtR u l-Politiċi Eletti Żgħażagħ. Ladarba jitlestew, il-Profili tal-Patt Ekoloġiku se jiġu inkorporati fl-għodod ta' komunikazzjoni online tal-KtR u jarrikkixxu l-profil pubbliku tal-membri.

Il-KtR jixtieq isaħħaħ il-kapaċità tal-membri tiegħu biex isiru mexxejja fl-azzjoni klimatika u biex jimplimentaw u jisfruttaw bl-aħjar mod il-Patt Ekoloġiku fl-oqsma tagħhom . It-tweġibiet għal dan l-istħarriġ , flimkien mas- sejħa assoċjata għall-Aħjar Prattiki , se jappoġġjaw il- ħolqien ta' networks u sinerġiji fost il-membri u l-Politiċi Eletti Żgħażagħ u jippromovu skambji bejn il-pari biex jaċċelleraw l-azzjoni fuq il-post.

Tista' taċċessa l-istħarriġ tal-KtR għall-iskrinjar tal-membri tal-KtR u tal-Politiċi Eletti Żgħażagħ fir-rigward tal-Patt Ekoloġiku billi tuża din il-link .

L-aħħar aħbarijiet

Avvenimenti

Avvenimenti futuri

Avvenimenti li saru fil-passat

Ikkondividi:
 
Back to top