Konsultazzjonijiet 

Taqsimiet

L-għan tal- konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati huwa li jiġu stabbiliti kuntatti bejn ir-relaturi u r-rappreżentanti tad-diversi partijiet ikkonċernati bħall-assoċjazzjonijiet tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-uffiċċji lokali jew reġjonali. Il-partijiet ikkonċernati, li jieħdu sehem f'dawn il-konsultazzjonijiet, jiddiskutu l-fehmiet tagħhom mar-relatur, li jista' jiddeċiedi jinkludihom fl-abbozz ta' opinjoni.

Ara hawn taħt għal skeda ta' konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati li saru mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni fuq talba tar-relaturi li kienu qed iħejju abbozzi ta' opinjonijiet għal-laqgħat tal-kummissjoni.

Konsultazzjonijiet li jmiss

Konsultazzjonijiet preċedenti

Ikkondividi :
 
Back to top