Alleanza għall-Koeżjoni 

Il-#CohesionAlliance hija koalizzjoni ta’ dawk li jemmnu li l-politika ta’ koeżjoni tal-UE għandha tkompli tkun pilastru tal-ġejjieni tal-UE. Sa mit-tnedija tagħha f’Ottubru 2017, l-Alleanza ġabret aktar minn 12 000 firmatarju individwali, 140 reġjun, 137 belt u kontea, 50 assoċjazzjoni tal-gvernijiet reġjonali u lokali, 40 Membru tal-Parlament Ewropew u 35 assoċjazzjoni settorjali tal-UE.

F’Ottubru 2022, l-imsieħba tal-Alleanza affermaw mill-ġdid l-impenn tagħhom li jsaħħu l-politika ta’ koeżjoni u jżidu l-impatt territorjali tal-investimenti kollha tal-UE sabiex ikunu adatti għall-isfidi fit-tul tal-Ewropa.

Ingħaqad mal-Alleanza

Taqsimiet

X’inhi l-Alleanza?

Il-#CohesionAlliance hija koalizzjoni ta’ dawk li jemmnu li l-politika ta’ koeżjoni tal-UE għandha tkompli tkun pilastru tal-ġejjieni tal-UE. L-Alleanza nħolqot permezz ta’ kooperazzjoni bejn l-assoċjazzjonijiet prinċipali Ewropej tal-bliet u r-reġjuni u l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

F’Lulju 2020, il-#CohesionAlliance adottat l-ewwel dikjarazzjoni mġedda 2.0 għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u reżiljenti, li ggwidat il-ħidma tagħha wara li l-pandemija tal-COVID-19 bdiet tolqot liċ-ċittadini tal-Unjoni.

Sentejn wara, f’Ottubru 2022, l-emerġenzi l-ġodda, bħall-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna u r-rati rekord tal-inflazzjoni kkawżati miż-żieda fil-prezzijiet tal-ikel u tal-enerġija, qed jagħmlu t-tisħiħ tal-koeżjoni bħala valur fundamentali tal-Unjoni Ewropea aktar urġenti minn qatt qabel.

Għal din ir-raġuni, l-imsieħba tal-#CohesionAlliance inġabru fi Brussell matul l-20 edizzjoni tal-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet biex jaffermaw mill-ġdid l-impenn tagħhom li jsaħħu l-politika ta’ koeżjoni u jżidu l-impatt territorjali tal-investimenti kollha tal-UE sabiex ikunu adatti għall-isfidi fit-tul tal-Ewropa.

Dikjarazzjoni mġedda

Permezz ta’ dikjarazzjoni konġunta ffirmata fit-12 ta’ Ottubru 2022, il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni u l-assoċjazzjonijiet prinċipali Ewropej tal-bliet u r-reġjuni qasmu r-rieda komuni li l-politika ta’ koeżjoni tinżamm bħala:

 • l-aktar politika ta’ investiment importanti tal-UE;
 • l-aktar strument viżibbli tal-UE fil-livell lokali u reġjonali;
 • politika ta’ żvilupp fit-tul ibbażata fuq prinċipji ta’ ġestjoni kondiviża, sħubija u governanza f’diversi livelli;
 • politika li ssegwi approċċ ibbażat fuq il-post u tindirizza d-diversità territorjali tal-Unjoni;
 • għodda ewlenija għall-appoġġ tal-kooperazzjoni territorjali u l-promozzjoni tas-solidarjetà u l-integrazzjoni.

“Ejjew infakkru lil dawk kollha li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell tal-UE u f’dak nazzjonali dwar ir-rwol indispensabbli li l-politika ta’ koeżjoni għandha fil-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea!” tafferma d-Dikjarazzjoni, li biha l-#CohesionAlliance trid tibda ħidma li tħares ’il quddiem biex il-politika ta’ koeżjoni ssir aktar b’saħħitha, aktar sempliċi, aktar effettiva u orjentata lejn ir-riżultati, issa u fil-futur.

L-Alleanza tappella wkoll biex jiġi żgurat li l-koeżjoni tibqa’ valur ġenerali għall-Unjoni Ewropea billi tiżgura li l-politiki rilevanti kollha tal-UE jikkontribwixxu għat-tnaqqis tad-disparitajiet fost l-Istati Membri u fi ħdanhom.

Aqra d-Dikjarazzjoni“Id-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni jibda issa!”

Ġrajjiet kurrenti

Podcasts

Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)

 

​Citizens and policy-makers need to take a hard look at mobility in the face of Europe's ongoing efforts to become carbon-neutral. This rings true for most EU cities, where cars have enjoyed decades of unchallenged primacy. What will future cities look like? Will they be greener, more inclusive? Car-less? Can we even afford to dream of future cities, in the middle of the present energy crisis? Zdenka Trachtova discusses with Linda Gaasch, Councilwoman for Luxembourg City for the Greens and Member of the Committee of the Regions.​

Ara aktar

 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Multimedia

#CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe

 

Ara aktar

 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Documents and visuals

 • Id-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni jibda issa!

  Lingwi disponibbli (22)
  1. български(695.63 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Дебатът за бъдещето на политиката на сближаване започва сега!
  2. Čeština(702.44 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti právě odstartovala !
  3. dansk(704.37 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Debatten om samhørighedspolitikkens fremtid begynder nu!
  4. Deutsch(717.17 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Die Debatte über die Zukunft der Kohäsionspolitik beginnt jetzt!
  5. ελληνικά(691.26 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ξεκινά σήμερα!
  6. English(702.78 KB-PDF)Niżżel id-dokument
  7. español(797.76 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   El debate sobre el futuro de la política de cohesión empieza ahora
  8. eesti(692.18 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Arutelu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle algab kohe!
  9. suomi(690.19 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Keskustelu koheesiopolitiikan tulevaisuudesta alkaa nyt!
  10. français(702.98 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Le débat sur l’avenir de la politique de cohésion commence dès maintenant!
  11. hrvatski(761.4 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Rasprava o budućnosti kohezijske politike počinje sada!
  12. magyar(767.03 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Kezdődik a kohéziós politika jövőjéről szóló vita!
  13. italiano(690.17 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Il dibattito sul futuro della politica di coesione inizia adesso!
  14. lietuvių(703.45 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Diskusija dėl sanglaudos politikos ateities prasideda jau dabar!
  15. latviešu(697.75 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Debates par kohēzijas politikas nākotni sākas jau tagad!
  16. Nederlands(699.67 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!
  17. polski(705.64 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Debata na temat przyszłości polityki spójności zaczyna się teraz!
  18. português(699.2 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   O debate sobre o futuro da política de coesão começa agora!
  19. română(798.76 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune începe acum!
  20. slovenčina(704.46 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Diskusia o budúcnosti politiky súdržnosti začína teraz!
  21. slovenščina(690.5 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Čas za razpravo o prihodnosti kohezijske politike
  22. svenska(704.04 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Debatten om sammanhållningspolitikens framtid börjar nu!
  Qed tfittex lingwa li mhijiex fil-lista?  Hawnhekk issib spjegazzjoni.
 • Dikjarazzjoni tal-#CohesionAlliance għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u reżiljenti

  Lingwi disponibbli (22)
  1. български(601.38 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   #Декларация на Алианса за сближаване за сплотена, устойчива и стабилна Европа 2.0
  2. Čeština(605.21 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Prohlášení #CohesionAlliance na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy
  3. dansk(238.22 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Erklæring fra Samhørighedsalliancen (#CohesionAlliance) om et samhørigt, bæredygtigt og modstandsdygtigt Europa 2.0
  4. Deutsch(427.92 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Erklärung der Allianz für Kohäsionspolitik für ein von Zusammenhalt und Nachhaltigkeit geprägtes widerstandsfähiges Europa 2.0
  5. ελληνικά(602.44 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Δήλωση της #CohesionAlliance για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη 2.0
  6. English(221.78 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Declaration of the #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable and resilient Europe - 2020
  7. español(327.81 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Declaración de la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) por una Europa cohesionada, sostenible y resiliente
  8. eesti(424.55 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Ühtekuuluvuspoliitika alliansi deklaratsioon ühtekuuluva, jätkusuutliku ja vastupanuvõimelise Euroopa heaks
  9. suomi(403.58 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   #CohesionAlliance-ryhmittymän julkilausuma yhteenkuuluvan, kestäväpohjaisen ja selviytymis- ja palautumiskykyisen Euroopan puolesta
  10. français(597.79 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Déclaration de l'Alliance pour la cohésion pour une Europe 2.0 de la cohésion, du développement durable et de la résilience
  11. hrvatski(594.73 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Deklaracija Saveza za koheziju za kohezivnu, održivu i otpornu Europu
  12. magyar(593.83 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   A #CohesionAlliance nyilatkozata egy összetartó, fenntartható és ellenállóképes Európáért
  13. italiano(238.58 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Dichiarazione della #CohesionAlliance per un'Europa coesa, sostenibile e resiliente
  14. lietuvių(598.46 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   #CohesionAlliance deklaracija dėl darnios, tvarios ir atsparios Europos
  15. latviešu(595.64 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Kohēzijas alianses (#CohesionAlliance) deklarācija par saliedētu, ilgtspējīgu un izturētspējīgu Eiropu
  16. Nederlands(598.3 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Verklaring van de #CohesionAlliance voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig Europa
  17. polski(602.55 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Deklaracja #CohesionAlliance na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy 2.0
  18. português(238.88 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Declaração da Aliança pela Coesão por uma Europa coesa, sustentável e resiliente
  19. română(596.11 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Declarația Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) în favoarea unei Europe unite, durabile și reziliente
  20. slovenčina(613.45 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Vyhlásenie Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance) na podporu súdržnej, udržateľnej a odolnej Európy
  21. slovenščina(420.13 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Izjava zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za povezano, trajnostno in odporno Evropo
  22. svenska(411.88 KB-PDF)Niżżel id-dokument
   Förklaring från sammanhållningsalliansen (#CohesionAlliance) om ett sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt Europa 2.0
  Qed tfittex lingwa li mhijiex fil-lista?  Hawnhekk issib spjegazzjoni.
 • Letter of the Cohesion Alliance to Charles Michel

  Lingwi disponibbli (7)
  1. Deutsch(212.96 KB-PDF)Niżżel id-dokument
  2. español(211.39 KB-PDF)Niżżel id-dokument
  3. suomi(209.15 KB-PDF)Niżżel id-dokument
  4. français(213.87 KB-PDF)Niżżel id-dokument
  5. italiano(211.73 KB-PDF)Niżżel id-dokument
  6. português(210.78 KB-PDF)Niżżel id-dokument
  7. svenska(210.65 KB-PDF)Niżżel id-dokument
  Qed tfittex lingwa li mhijiex fil-lista?  Hawnhekk issib spjegazzjoni.

Visual identity and material for partners

Archives

Segwina

Ikkondividi :
 
Back to top