Aċċess għad-dokumenti  

It-Trattat ta’ Amsterdam daħħal Artikolu 255 ġdid, li jistabbilixxi d-dritt taċ-ċittadini li jaċċessaw id-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni. Dawn it-tliet istituzzjonijiet adottaw ir-Regolament (KE) 1049/2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, u sussegwentement, fi stqarrija konġunta talbu lill-aġenziji u l-korpi l-oħra Ewropej biex jadottaw regoli simili dwar dan is-suġġett.

Fi ħdan il-Kumitat tagħna, din it-talba wasslet għal politika ġdida dwar l-aċċess għad-dokumenti, u b’hekk għall-ikbar trasparenza f’ħidmitna. M’hemm l-ebda dubju li din it-trasparenza tippermetti li ċ-ċittadini jieħdu sehem ikbar fil-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet Komunitarji u tgħin issaħħaħ il-prinċipji tad-demokrazija u d-drittijiet fundamentali skont id-definizzjoni fl-Artikolu 6 tat-Trattat tal-UE u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

Permezz tat-Trattat ta’ Lisbona (2009), id-dritt taċ-ċittadini li jaċċessaw id-dokumenti, issa stabbilit fl-Artikolu 15(3) tat-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), ġie estiż formalment għal kull istituzzjoni, korp, uffiċċju u aġenzija tal-Unjoni Ewropea.

Kuntatti:

Id-Dipartiment tat-Trasparenza u l-Aċċess għad-Dokumenti jinsab disponibbli biex iwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek u jgħinek fir-riċerka tiegħek.

Tista' tikkuntattjana!

Indirizz Postali:

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
Share: