Network Ewropew ta’ Kunsillieri Reġjonali u Lokali tal-UE  

“L-Ewropa” tissawwar ta’ kuljum fir-reġjuni, il-bliet u l-villaġġi tagħna ​ Apostolos Tzitzikostas, Gvernatur tal-Maċedonja Ċentrali (il-Greċja) u President tal-KtR

Fl-Unjoni Ewropea hemm aktar minn miljun politiku elett fir-reġjuni u l-bliet. Huma jittrattaw il-liġijiet Ewropej, il-programmi ta’ finanzjament u jipparteċipaw f’dibattiti fuq bażi ta’ kuljum. In-Network huwa bbażat fuq ir-riżultati ta’ suċċess li diġà nkisbu, pereżempju fl-Awstrija, fi Franza u fil-Ġermanja, minn politiċi nazzjonali jew lokali responsabbli għall-affarijiet Ewropej.

Min għandu japplika u kif?

In-Network huwa mmirat lejn politiċi reġjonali u lokali li huma rappreżentanti eletti fi gvern, parlament jew assemblea ta’ reġjun, belt, belt żgħira​, provinċja, muniċipalità jew villaġġ. Huma u japplikaw biex jissieħbu fin-Network, il-politiċi jikkonfermaw li nħatru mill-assemblea rispettiva tagħhom biex jirrappreżentaw lill-kostitwenza tagħhom. Il-kostitwenzi jistgħu jaħtru politiku, wieħed jew aktar, li jistgħu jingħataw it-titlu ta’ “Membru tan-Network tal-KtR ta’ Kunsillieri Reġjonali u Lokali tal-UE” għat-tul tal-ħatra tagħhom.

In-Network huwa proġett volontarju u minn isfel għal fuq. Ma hemm l-ebda proċess ta’ għażla: il-politiċi kollha li jirreġistraw isiru parti min-Network.

X’joffri n-Network?

Il-KtR joffri lill-membri tan-Network:

  • informazzjoni dedikata permezz ta’ bullettini u briefings;
  • stediniet għal avvenimenti tal-KtR, links għal dibattiti politiċi fi ħdan il-KtR;
  • skambji ma’ membri/sostituti tal-KtR u membri oħra tan-Network.

Is-sħubija fin-Network ma toffri l-ebda appoġġ finanzjarju mill-KtR.

Kif jistgħu l-Kunsilliera tal-UE jaħdmu flimkien mal-KtR?

Il-membri tan-Network huma mistiedna jikkuntattjaw lil membru tal-KtR tal-għażla tagħhom. Huma jistgħu wkoll jikkontribwixxu b’mod attiv fl-attivitajiet tal-KtR, pereżempju billi jorganizzaw avvenimenti relatati mal‑UE fil-kunsilli lokali u reġjonali tagħhom, jorganizzaw dibattiti maċ-ċittadini, jipparteċipaw f’konsultazzjonijiet u fi stħarriġiet tal-KtR u f’avvenimenti bħall-Ġimgħa Ewropea annwali tar-Reġjuni u l-Bliet jew is-Summits Ewropej regolari tal-KtR. Barra minn hekk, il-membri tan-Network jistgħu jikkuntattjaw lill-amministrazzjoni tal-KtR bil-lingwa tagħhom stess biex jistaqsu mistoqsijiet, jitolbu materjal jew għajnuna biex jorganizzaw l-avvenimenti.


                                ​ Applika issa​​

No results.

 Previous Events

No results.

 Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: