Il-Futur tal-Ewropa 

Riżultati tal-istħarriġ taċ-ċittadini 

Illustration of people meeting and talking together

L-Istħarriġ dwar il-Futur tal-Ewropa nħoloq mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni biex jara x'jaħsbu ċ-ċittadini dwar l-Unjoni Ewropea, ir-rwol u l-funzjoni tagħha u l-isfidi futuri tagħha.

L-istħarriġ issa huwa magħluq, iżda r-riżultati interim huma disponibbli f'din il-paġna u r-riżultati kollha qed jiġu analizzati.​

Taqsimiet

Il-fehmiet tiegħek dwar il-Futur tal-Ewropa

Waslu 927 tweġiba minn meta tnieda l-istħarriġ f'Jum l-Ewropa (9 ta' Mejju 2021) sa meta għalaq fl-aħħar ta' Jannar 2022.

Ir-riżultati finali bħalissa qed jiġu analizzati, u ladarba dan jitlesta, dawn se jikkontribwixxu għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa u se jiġu ppubblikati wkoll f'din il-paġna.

Sadanittant, il-grafika ta' hawn taħt turi xi wħud mir-riżultati interim tal-istħarriġ. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, l-istatistika hija disponibbli kemm bħala ċifri ġenerali kif ukoll diżaggregata skont il-pajjiż tal-UE.


Riżultati tal-istħarriġ

Kuntatt

It-tim tal-Avvenimenti Lokali tad-Direttorat għall-Komunikazzjoni
Ikkondividi:
 
Back to top