L-Alleanza Ewropea tal-Bliet u r-Reġjuni għar-Rikostruzzjoni tal-Ukrajna 

L-Alleanza Ewropea tal-Bliet u r-Reġjuni għar-Rikostruzzjoni tal-Ukrajna tnediet mill-KtR u l-imsieħba tiegħu, inklużi l-assoċjazzjonijiet tal-UE u tal-Ukrajna tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, biex jikkoordinaw l-isforzi konġunti tagħhom immirati biex jgħinu fl-irkupru u r-rikostruzzjoni tal-Ukrajna.

L-Alleanza nħolqot wara s-sejħa mill-President Zelensky u tnediet sebat ijiem wara li l-Ukrajna rċeviet l-istatus ta’ pajjiż kandidat tal-UE, fil-150 sessjoni plenarja tal-KtR.

Alliance Insight [pdf]

Taqsimiet

Rwol

Il-gwerra Russa fil-konfront tal-Ukrajna ġiegħlet lil miljuni ta’ Ukreni jaħarbu minn djarhom, qerdet mijiet ta’ bliet u rħula, u qed tkompli ġġib magħha devastazzjoni madwar ir-reġjuni tal-Ukrajna.

Filwaqt li l-UE u l-awtoritajiet lokali u reġjonali tagħha se jkomplu jipprovdu għajnuna ta’ emerġenza, huwa importanti wkoll li ningħaqdu flimkien biex nappoġġjaw l-irkupru u r-rikostruzzjoni tal-Ukrajna, illum u wara l-gwerra.

Il-KtR, flimkien mal-assoċjazzjonijiet imsieħba tal-awtoritajiet lokali u reġjonali mill-UE u l-Ukrajna, nieda l-Alleanza Ewropea tal-Bliet u r-Reġjuni għar-Rikostruzzjoni tal-Ukrajna, li se tlaqqa’ wkoll bliet u reġjuni mill-UE u l-Ukrajna u l-assoċjazzjonijiet rappreżentattivi nazzjonali tagħhom. L-Alleanza nħolqot:

 • biex tikkoordina sforzi konġunti, ma’ bliet u reġjuni tal-Unjoni Ewropea lesti li jużaw riżorsi biex jappoġġjaw rikostruzzjoni effettiva u sostenibbli tal-Ukrajna;
 • biex tiffaċilita aktar il-kuntatti u l-kooperazzjoni tal-imsieħba ewlenin tagħha mal-istituzzjonijiet tal-UE u fi ħdan “il-pjattaforma ta’ rikostruzzjoni tal-Ukrajna”, kif ukoll bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali, u l-assoċjazzjonijiet, tal-UE u tal-Ukrajna;
 • biex tipprovdi informazzjoni u feedback lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Pjattaforma ta’ Rikostruzzjoni tal-Ukrajna, u biex trawwem djalogu politiku mal-livelli lokali u reġjonali li jakkumpanjaw l-isforzi ta’ rikostruzzjoni;
 • biex tiffaċilita l-għoti ta’ għarfien espert fil-bini tal-kapaċità, il-governanza tajba, u l-assistenza teknika lill-bliet u r-reġjuni fl-Ukrajna.

Prinċipji

L-Alleanza qed tappella għal rikostruzzjoni sostenibbli tal-Ukrajna li hija mibnija fuq il-prinċipji li ġejjin:

 • appoġġ sod għall-integrità territorjali tal-Ukrajna u d-dritt li tiddefendi s-sovranità tagħha;
 • aktar integrazzjoni Ewropea u aċċess għan-networks Ewropej għall-awtoritajiet lokali u reġjonali tal-Ukrajna;
 • it-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-awtonomija lokali biex tassumi rwol ta’ tmexxija fl-irkupru u r-rikostruzzjoni flimkien mal-gvern ċentrali tal-Ukrajna, l-UE u msieħba internazzjonali oħrajn;
 • strateġija ta’ rikostruzzjoni mibnija fuq pjanar integrat fil-livell territorjali, li tikkapitalizza fuq approċċi sistemiċi għal territorji sostenibbli, ekoloġiċi, intelliġenti u inklużivi li jibnu fuq il-prinċipju “bini mill-ġdid aħjar”;
 • il-bini fuq il-prinċipji tal-Karta Ewropea dwar l-Awtonomija Lokali, f’konformità mal-Istrateġija (Ukrena) għall-Iżvilupp Reġjonali tal-Istat 2021-2027, u r-reviżjoni u l-evoluzzjoni ppjanati tagħha, kif ukoll dwar il-qafas eżistenti ta’ deċentralizzazzjoni fl-Ukrajna;
 • il-promozzjoni tal-iżvilupp u l-modernizzazzjoni tal-kampanja Ukrena bħala komponent importanti tas-suċċess tal-Ukrajna;
 • enfasi qawwija biex tittejjeb il-governanza lokali/reġjonali tajba, inklużi t-trasparenza, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, il-protezzjoni tal-libertà tal-midja lokali, u l-promozzjoni tal-gvern elettroniku;
 • l-iffaċilitar tal-iżvilupp u l-innovazzjoni tan-negozju lokali u reġjonali.

Dawn il-prinċipji jistgħu jiġu applikati biss jekk il-livelli lokali u reġjonali jsiru l-pedament tal-isforzi ta’ rikostruzzjoni għall-Ukrajna.

Azzjonijiet

L-Alleanza qed tappella għal:

 • mekkaniżmu ta’ involviment faċli li jippermetti lill-muniċipalitajiet/reġjuni/assoċjazzjonijiet tal-UE/Ewropej jgħinu lill-kontropartijiet Ukreni tagħhom fl-isforzi ta’ rikostruzzjoni tagħhom;
 • programm bejn il-pari u ta’ ġemellaġġ biex isaħħaħ il-bini tal-kapaċità u jiffaċilita l-iskambju tal-għarfien espert fuq bażi ugwali;
 • riżorsi suffiċjenti biex jiġu promossi r-raggruppamenti tas-sħubijiet ta’ ġemellaġġ fuq in-naħa tal-UE u tal-Ukrajna;
 • approċċ inklużiv, li jlaqqa’ flimkien il-bliet, l-irħula, il-komunitajiet u r-reġjuni, filwaqt li jippreserva l-koerenza ma’ dak li diġà ġie implimentat għall-iżvilupp territorjali sostenibbli tal-Ukrajna sal-lum (fl-Ukrajna u fl-UE);
 • impenn qawwi biex jiġu promossi l-awtonomija lokali/reġjonali, il-governanza tajba u d-demokrazija lokali;
 • sistema effettiva ta’ governanza f’diversi livelli bbażata fuq il-prinċipji tal-OECD tal-investiment pubbliku fil-livelli kollha tal-gvern.

L-Alleanza qed tistieden imsieħba bħall-BEI, il-BERŻ, l-OECD u l-Bank ta’ Żvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa biex isibu soluzzjonijiet li jiffaċilitaw il-ħidma aktar mill-qrib mal-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jgħinu fil-bini ta’ futur prosperu u sostenibbli għall-Ukrajna, u biex isaħħu d-demokrazija lokali u l-valuri kondiviżi tal-UE.

L-Alleanza qed tappella għal kooperazzjoni mill-qrib mal-presidenzi li jmiss tal-UE tal-Kunsill biex tiġi żgurata l-koordinazzjoni koerenti tal-azzjonijiet lokali u reġjonali mal-Istati Membri tal-UE.

Ingħaqad

L-Alleanza hija miftuħa għall-kooperazzjoni u tistieden lill-awtoritajiet lokali u reġjonali u l-assoċjazzjonijiet tagħhom minn madwar l-Ewropa biex jingħaqdu fl-isforzi biex jappoġġjaw ir-rikostruzzjoni tal-Ukrajna. Jekk tixtieq tingħaqad mal-Alleanza, jekk jogħġbok ikkuntattja lil: SupportUkraine@cor.europa.eu

​​​

L-aħħar aħbarijiet

Multimedia

Cities & Regions with Ukraine, building its future

 

Ara aktar

 • Cities & Regions with Ukraine, building its future
  Cities & Regions with Ukraine, building its future
 • Ukraine, We Are On Your Side
  Ukraine, We Are On Your Side
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
 • Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
  Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
 • Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
  Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
 • European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
  European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
 • Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
  Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
 • Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
  Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
 • Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine
  Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine

Kuntatt

Ikkondividi:
 
Back to top